Preview Subtitle for Wreck


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:13,400 --> 00:00:17,400
ENERGIA представя

2
00:00:27,480 --> 00:00:31,480
Продукция на SAMULI TORSSONEN

3
00:00:42,400 --> 00:00:45,880
Режисьор - TIMO VUORENSOLA

4
00:02:36,960 --> 00:02:41,960
Бих искала да предложа, Императоре,
да преосмислите планът си.

5
00:02:42,040 --> 00:02:47,040
Учените го сравняват с
Руска ролетка.

6
00:02:47,160 --> 00:02:52,160
Теориите които имаме за феномена,
приличащ на червячна яма -

7
00:02:52,840 --> 00:02:57,840
подсказват за постоянно усилване
на аномалиите.

8
00:02:58,880 --> 00:03:03,880
Нищо ново.
Можем ли да преминем през него?

9
00:03:04,200 --> 00:03:09,200
Корабите ни не са проектирани за подпространствени
усуквания над няколко тераперсека в секунда.

10
00:03:10,400 --> 00:03:14,880
С други думи,
нямате си идея.

11
00:03:15,400 --> 00:03:21,400
Защо всички ми противоречат?
Защо не се поставят на мое място.

12
00:03:24,200 --> 00:03:30,200
Не е лесно,
да управляваш целият свят.

13
00:03:32,320 --> 00:03:37,320
Да си призная, понякога си мисля, че съм
затънал на дълбоко.

14
00:03:37,520 --> 00:03:41,520
Цялата каша започна преди 8 години когато
корабът ми гръмна и останах заклещен в миналото, -

15
00:03:41,520 --> 00:03:45,700
заедно със един роботски идиот
и смрадлив Плингонски псиопат.

16
00:03:46,701 --> 00:03:49,301
Екипажът ми и аз трябваше
да се слеем с обществото -

17
00:03:49,380 --> 00:03:54,080
защото иначе сме щели да
променим бъдещето.

18
00:03:54,480 --> 00:04:00,480
Единственото хубаво нещо
за човек от улицата бяха хамбургерите.

19
00:04:01,000 --> 00:04:03,480
С допълнително сирене.

20
00:04:38,280 --> 00:04:39,880
Здрастиии.

21
00:04:54,520 --> 00:04:58,520
Аз съм капитан Пърк, между другото.
- Аха.

22
00:04:59,120 --> 00:05:01,120
Аз съм от бъдещето.

23
00:05:03,720 --> 00:05:08,920
Виж, имам лъчев пистолет.
- Ей, виждам, че е воден пистолет.

24
00:05:09,280 --> 00:05:14,280
Какво? Това е ръчен лъчемeт, глупачке!
- Да, бе да.

25
00:05:16,000 --> 00:05:22,480
Имам и комуникатор.
Ще се обадя на Инфо.

26
00:05:22,481 --> 00:05:24,000
Той ще докаже че съм този който казвам.

27
00:05:24,080 --> 00:05:26,080
Няма нужда...

28
00:05:33,600 --> 00:05:38,080
Това е място където хората ядът,
а не където да играеш с топките си.

29
00:05:38,200 --> 00:05:40,200
Внимавай къде ходиш, задник.

30
00:05:40,320 --> 00:05:44,320
Махай се ще стрелям!
- Скивайте, воден пистолет.

31
00:05:44,400 --> 00:05:49,400
Това е ръчен лъчемет, идиот!
Имам цял кашон с изненади за тебе!

32
00:05:49,880 --> 00:05:52,080
А искаш ли аз да те изненадам със шут по задника.

33
00:05:52,160 --> 00:05:57,160
Батериите са свършили.
Ох, Четвъртък!

34
00:06:09,680 --> 00:06:11,680
Скарата на Боби.

35
00:06:11,720 --> 00:06:17,200
Пърк до Дуорф.
- Капитане! Доста време мина.

36
00:06:17,400 --> 00:06:21,600
Да, е нали знаеш, Инфо беше зает
да оправя времевата линия.

37
00:06:21,720 --> 00:06:25,920
Аз, лично нямам търпение да се разкарам от тук.
- И аз съм така.

38
00:06:26,080 --> 00:06:32,080
Кой да предположи, че старата земя е толкова скучна
имайки в предвид варварската и репутация.

39
00:06:33,880 --> 00:06:36,160
Секунда, сър.

40
00:06:36,280 --> 00:06:42,280
Така, това са три хотдога и наденица.

41
00:06:43,320 --> 00
[...]
Everything OK? Download subtitles