Preview Subtitle for Cold Lazarus


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:22,132 --> 00:00:24,092
Имате ли минутка, сър?

2
00:00:24,259 --> 00:00:26,719
Влизай, Джак. Седни.

3
00:00:28,346 --> 00:00:33,850
Не знаех колко много документи
има за попълване в процеса
на затваряне на една база.

4
00:00:34,684 --> 00:00:38,438
Не точно последната смела постъпка, която
исках да направя преди да се пенсионирам.

5
00:00:38,605 --> 00:00:41,899
Значи, все още се предавате, така ли?

6
00:00:43,151 --> 00:00:47,237
Един месец ми оставаше, докато се
пенсионирам, преди да започнем SG Контрол.

7
00:00:47,404 --> 00:00:50,156
Единственото нещо,
което ме държеше тук беше...

8
00:00:50,615 --> 00:00:53,034
Ами, беше доста диво пътуване.

9
00:00:53,201 --> 00:00:57,288
Да, сър. И не мисля, че трябва да
спираме пътуването все още.

10
00:00:57,455 --> 00:01:01,166
Полковник, вече минахме през това.
Съгласен съм. Но имаме заповедите си.

11
00:01:01,333 --> 00:01:02,876
Зле разбрани заповеди.

12
00:01:03,043 --> 00:01:07,005
Съгласен съм. Но са заповеди
и аз ще ги следвам.

13
00:01:07,171 --> 00:01:10,716
Ние сме единствената защита,
която пази тази планета.

14
00:01:12,884 --> 00:01:14,844
Знам това.

15
00:01:15,011 --> 00:01:16,805
Знам, че знаете това, сър.

16
00:01:18,431 --> 00:01:20,475
И така или иначе ще го изпуснете?

17
00:01:21,851 --> 00:01:26,188
Не мислиш ли, че опитах
всичко, за да спра това?

18
00:01:26,354 --> 00:01:28,356
Ходих при Сенатор Кинзи два пъти.

19
00:01:28,523 --> 00:01:31,359
Втория път ме отстраниха със сила!

20
00:01:31,526 --> 00:01:36,863
Отидох при Министъра на отбраната.
По дяволите, най-накрая
се обадих и на самия Президент!

21
00:01:36,988 --> 00:01:38,573
Той какво каза?

22
00:01:38,740 --> 00:01:43,661
Че, ако се опита да отмени
решението на Сената, ще бъде
политическо самоубийство за него.

23
00:01:46,164 --> 00:01:48,374
Всичко свърши, Джак.

24
00:01:48,541 --> 00:01:51,918
Няма удължения, няма връщане назад,
няма други прослушвания.

25
00:01:52,169 --> 00:01:56,464
Звездна врата ще бъде заровена,
преносно и буквално.

26
00:02:13,605 --> 00:02:15,564
Хамънд се е предал.

27
00:02:15,731 --> 00:02:18,066
Ще заровят Вратата вдругиден.

28
00:02:22,112 --> 00:02:24,823
Значи трябва да се върна
през Звездната врата.

29
00:02:24,989 --> 00:02:28,158
Вероятно всички,
трябва да минем през нея.

30
00:02:28,325 --> 00:02:30,160
Да минем? Къде?

31
00:02:30,327 --> 00:02:34,247
Координатите от другата реалност.
- Даниел, по дяволите...

32
00:02:34,414 --> 00:02:35,832
Беше истинско!

33
00:02:35,999 --> 00:02:39,419
Как да знаем, че онзи адрес
съответства на тази реалност?

34
00:02:39,586 --> 00:02:41,461
Има само един начин да разберем.

35
00:02:41,628 --> 00:02:45,590
Трябва да вкараме координатите
и да опитаме да отворим Вратата.

36
00:02:47,467 --> 00:02:49,219
Добре, изчакай.

37
00:02:49,386 --> 00:02:53,181
Помислихте ли, че ще
нарушим директни заповеди?

38
00:02:53,348 --> 00:02:56,350
Ще ни дадат на Военен съд,
веднага щом се върнем.

39
00:02:56,516 --> 00:02:59,436
Ако. Ако се върнем.

40
00:02:59,603 --> 00:03:02,522
Ако не минем, това което видях
там може да стане тук.

41
00:03:02,689 --> 00:03:04,899
Цялата тази планета
може да бъде унищожена.

42
00:03:08,610 --> 00:03:11,780
В другата реалн
[...]
Everything OK? Download subtitles