Preview Subtitle for Starman


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:03,962 --> 00:00:06,298
’aйде, скъпа. ƒобро момиче.

2
00:00:06,465 --> 00:00:09,593
ѕриготви се.
Ѕрой!


3
00:00:09,718 --> 00:00:13,722
10, 9, 8, 7...
- «aпaлвaне.


4
00:00:13,847 --> 00:00:15,432
...6...
- √отови зa старт.


5
00:00:15,557 --> 00:00:17,935
√лaвен стадий.
...5, 4, 3


6
00:00:18,060 --> 00:00:21,396
2, 1, 0.

7
00:00:26,568 --> 00:00:29,404
—ега ¬ойъджър 2 е вече
в истори¤та.


8
00:00:29,530 --> 00:00:32,824
»зстрел¤н в космоса
от  ейп  енеди


9
00:00:32,950 --> 00:00:36,912
на тази историческа дата:
20 август 1977 г.


10
00:00:37,037 --> 00:00:40,249
Ќа борда се намират
снимки на «ем¤та,


11
00:00:40,374 --> 00:00:43,752
записи на поздравлени¤
и един музикален коктейл.


12
00:00:44,586 --> 00:00:48,715
— ¬ойъджър 2 отправ¤ме покана
към други цивилизации:


13
00:00:48,841 --> 00:00:52,094
ѕосетете нашата планета «ем¤.

14
00:00:57,140 --> 00:00:59,434
 ато генерален секретар
на ќбединените нации,


15
00:00:59,560 --> 00:01:03,021
организаци¤
със 147 страни членки,


16
00:01:03,146 --> 00:01:08,068
представ¤щи почти
всичките обитатели на «ем¤та,


17
00:01:08,193 --> 00:01:13,115
предавам поздравите на жителите
на планетата ни.


18
00:02:12,925 --> 00:02:16,303
ѕоздрав от децата
на планетата «ем¤.


19
00:03:46,810 --> 00:03:49,104
ќбичам ви.

20
00:03:58,238 --> 00:04:01,825
Ќе прави това със себе си, ƒжени.
Ћ¤гай си.

21
00:04:49,540 --> 00:04:53,335
“ова е много добре.
- √-н директор. - ƒа.

22
00:04:54,127 --> 00:04:56,797
Ѕихте ли ме извинили?

23
00:05:07,724 --> 00:05:10,686
«вучи като съветски боклук.
- ќт √орещата лини¤ отричат.

24
00:05:10,811 --> 00:05:14,773
 акво казва  ремъл?
- Ќищо не зна¤т.

25
00:05:27,703 --> 00:05:31,081
“ук ƒелта янки, 3 км,
приближаваме целта.


26
00:05:31,206 --> 00:05:33,792
–азрешете стрелба.
- »мате разрешение.


27
00:05:33,917 --> 00:05:36,920
ƒелта янки изстрелва ракетите.

28
00:05:42,050 --> 00:05:44,219
ѕрехващач ƒелта янки
докладва попадение.

29
00:05:44,344 --> 00:05:46,889
Ѕез пром¤на в скоростта,
но нова корекци¤ в курса.

30
00:05:47,014 --> 00:05:51,268
ќчаквано падане: —еверен
”исконсин край залива Ўимогън.

31
00:05:53,187 --> 00:05:55,397
Ќамерете ћарк Ўърмън.

32
00:05:56,565 --> 00:05:59,484
“они излиза, ћърей води бързо
нал¤во и пропуска.


33
00:05:59,610 --> 00:06:02,362
ѕада. Ќ¤ма фаул.

34
00:06:10,078 --> 00:06:12,289
ѕо-малко от 3 минути до финала.

35
00:06:12,414 --> 00:06:16,210
„ийкс вижда ƒжонсън и подава.
‘ранк търси √рийни.


36
00:06:16,335 --> 00:06:19,296
—ега е в наказателната зона,
където е само ƒжонсън.


37
00:06:19,421 --> 00:06:22,382
—трел¤ и бележи кош
въпреки фаула.


38
00:06:22,508 --> 00:06:25,886
ќбадете се след 20 минути, а?

39
00:06:26,053 --> 00:06:29,681
ƒа, сър.
»звинете ме.

40
00:06:33,685 --> 00:06:35,729
 акво?

41
00:06:42,069 --> 00:06:44,404
ѕри залива Ўимогън? ƒа, сър.

42
00:06:44,530 --> 00:06:46,657
Ќ¤ма проблем.

43
00:09:13,011 --> 00:09:15,055
—Ќ»ћ »

44
00:12:26,788 --> 00:12:28,832
—кот?

45
00:12:46,975 --> 00:12:49,186
“и не си —кот.

46
0
[...]
Everything OK? Download subtitles