Preview Subtitle for Strangers


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:53,880 --> 00:00:57,390
Тази история е за един човек
на име Харолд Крик.


2
00:00:57,590 --> 00:00:59,890
И неговият ръчен часовник.

3
00:01:00,470 --> 00:01:03,100
Харолд Крик бе човек на
числата...


4
00:01:03,390 --> 00:01:06,980
...безспирните изчисления
и пестелив на думи.


5
00:01:07,190 --> 00:01:10,070
А ръчният му часовник бе направо
мълчалив.


6
00:01:11,780 --> 00:01:14,690
Всеки делничен ден, в продължение на
12 години...


7
00:01:14,860 --> 00:01:20,240
...Харолд изчеткваше
всеки от своите 32 зъба 76 пъти.


8
00:01:21,830 --> 00:01:24,330
Тридесет и осем пъти
напред-назад.


9
00:01:25,000 --> 00:01:27,290
Тридесет и осем пъти
нагоре-надолу.


10
00:01:28,790 --> 00:01:31,380
Всеки делничен ден, в продължение на
12 години...


11
00:01:31,590 --> 00:01:35,590
...Харолд си завързваше вратовръзката
на единичен
Уиндзорски възел, вместо на
двоен...


12
00:01:35,880 --> 00:01:38,890
...спестявайки, по този начин, до 43
секунди.


13
00:01:39,090 --> 00:01:44,390
Ръчният му часовник смяташе че с
единичният възел
вратът му изглежда дебел...


14
00:01:44,600 --> 00:01:46,180
...но си мълчеше.

15
00:01:49,690 --> 00:01:51,900
Всеки делничен ден, в продължение на
12 години...


16
00:01:52,070 --> 00:01:56,700
...Харолд тичаше със
приблизително
57 крачки на пресечка, на разстояние 6 пресечки...


17
00:01:56,860 --> 00:02:00,280
...хващайки в последния момент
Нокърския автобус в 8:17.


18
00:02:00,870 --> 00:02:02,490
Ръчният му часовник се
наслаждаваше...


19
00:02:02,700 --> 00:02:06,580
...на свежия ветрец
върху циферблата си.


20
00:02:15,210 --> 00:02:17,220
И всеки делничен ден, в продължение
на 12 години...


21
00:02:17,470 --> 00:02:20,760
...Харолд преглеждаше 7.134
данъчни преписки...


22
00:02:20,930 --> 00:02:24,850
...в ролята си на старши инспектор
за националната агенция по приходите.


23
00:02:25,390 --> 00:02:29,060
Раздел 1.469-2 (B) (i) от наредбата,
Даян.
Мерси.

24
00:02:29,270 --> 00:02:31,560
Добро Утро. НАП.

25
00:02:32,520 --> 00:02:35,400
Харолд, 89 по 1417?

26
00:02:36,070 --> 00:02:38,240
126,113.

27
00:02:38,450 --> 00:02:39,490
Така излиза.

28
00:02:39,860 --> 00:02:44,030
Вземаше само 45.7 минути
обедна почивка...


29
00:02:45,290 --> 00:02:48,540
...и 4.3 минути почивка за
кафе...


30
00:02:48,790 --> 00:02:51,880
...засичани акуратно от неговия ръчен
часовник.


31
00:02:52,290 --> 00:02:53,500
О, чудесно.

32
00:02:53,670 --> 00:02:55,960
да, ще идем в Мулен или....

33
00:02:56,590 --> 00:03:00,680
Извън всичко това,
Харолд водеше самотен живот.


34
00:03:01,680 --> 00:03:03,970
Прибираше се в къщи сам.

35
00:03:05,890 --> 00:03:08,270
Ядеше сам.

36
00:03:15,770 --> 00:03:19,690
И точно в 11: 13 всяка вечер...

37
00:03:19,860 --> 00:03:22,700
...Харолд си лягаше сам...

38
00:03:22,860 --> 00:03:27,700
...оставяйки ръчния си часовник на
нощното шкафче до себе си.


39
00:03:28,790 --> 00:03:32,790
Така, разбира се, беше
преди сряда.


40
00:03:34,500 --> 00:03:39,670
В сряда ръчният часовник на
Харолд промени всич
[...]
Everything OK? Download subtitles