Preview Subtitle for R Studio


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:02,610 --> 00:00:04,890
в предишните епизоди на
С Т У Д И О 60


2
00:00:04,925 --> 00:00:07,017
Шоуто няма да е добро
в петък. Няма начин.

3
00:00:07,052 --> 00:00:09,110
Не е необходимо.
Просто трябва да се излъчи.

4
00:00:09,145 --> 00:00:10,685
Уес Мендел се
възстановява от инфаркт,

5
00:00:10,720 --> 00:00:15,000
което означава, че вие отговаряте
за най-ценната ни собственост.

6
00:00:15,035 --> 00:00:18,850
Няма да стреляте по Буш,
няма да стреляте по Америка.

7
00:00:18,885 --> 00:00:21,670
Подигравайте се с Холивуд.

8
00:00:22,460 --> 00:00:26,160
Трима американски войници са заловени
при засада на пътя към Пактика.

9
00:00:26,195 --> 00:00:27,557
Един от тях е Марк Джитър.

10
00:00:27,592 --> 00:00:28,885
Взели са го за заложник.

11
00:00:28,920 --> 00:00:32,560
Фирмата ми има офиси по целия свят.
Ние консултираме по ОО застраховки.


12
00:00:32,595 --> 00:00:34,192
Означава Отвличане и Откуп.

13
00:00:34,227 --> 00:00:35,755
Само заради... каквото и да е,

14
00:00:35,790 --> 00:00:38,680
ще можеш ли да звъннеш и
да разбереш повече?

15
00:00:40,500 --> 00:00:41,245
Да.

16
00:00:41,280 --> 00:00:42,565
- Том Джитър.
- Да.


17
00:00:42,600 --> 00:00:45,080
Капитан Дейвид Бойл. Аз съм
командващия офицер на Марк.

18
00:00:45,115 --> 00:00:47,525
Това е лейтенант Джим Пиърс.
Той е нашият свещеник.

19
00:00:47,560 --> 00:00:49,520
Имате ли някой, на когото да
се обадите. Семейство или приятели?


20
00:00:49,555 --> 00:00:50,365
Дани Трип.

21
00:00:50,400 --> 00:00:52,260
- Той ли е бащата?
- Не, но му се иска.

22
00:00:53,920 --> 00:00:56,060
- Бебето се задушава.
- Само малко.


23
00:00:56,095 --> 00:00:57,415
- Само малко?!
- Дани.

24
00:00:57,450 --> 00:01:01,060
Кръвното на Джордан е много високо,
затова викането няма много да помогне.

25
00:01:02,500 --> 00:01:06,860
О и О
ЧАСТ II

26
00:01:31,660 --> 00:01:33,635
- Дани.
- Какво става?

27
00:01:33,670 --> 00:01:36,235
Всичко е наред. Д-р Бремър
я заведе в операционната.

28
00:01:36,270 --> 00:01:38,800
Не се ли бавят твърде много
за цезарово сечение?

29
00:01:38,835 --> 00:01:40,740
Не знам. Това ми е
първото цезарово.

30
00:01:40,775 --> 00:01:41,515
Отлично.

31
00:01:41,550 --> 00:01:45,190
Когато я отворихме видяхме, че
има дълбока инвазия на трофобласта

32
00:01:45,225 --> 00:01:46,855
в мускула.

33
00:01:46,890 --> 00:01:49,025
Майчината повърхност
беше нередовна,

34
00:01:49,060 --> 00:01:51,450
с променливи раздробявания
на котиледоните.

35
00:01:51,485 --> 00:01:52,610
Не знам въобще какво
означава това.

36
00:01:52,645 --> 00:01:54,640
- Да, нито пък аз.
- Докторе?

37
00:01:55,040 --> 00:01:57,540
Има вътрешен кръвоизлив, защото
плацентата все още не е премахната.

38
00:01:57,575 --> 00:01:59,090
- Има вътрешен кръвоизлив?
- Да.

39
00:01:59,450 --> 00:02:01,975
Това не е ли... животозастрашаващо?

40
00:02:02,010 --> 00:02:04,390
Да отидеш до ъгъла за
вестник е животозастрашаващо.

41
00:02:04,425 --> 00:02:06,505
Хлапе, ще те пребия.

42
00:02:06,540 --> 00:02:10,300
Тя е добре. Ще премахнем плацентата
и ще спрем кървенето.

43
00:02:10,335 --> 00:02:12,590
- Добре ли е?
- Ще бъде добре.

44
00:02:13,020 --> 00:02:15,20
[...]
Everything OK? Download subtitles