Preview Subtitle for Summerland


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:22,785 --> 00:00:25,251
«начи, ерген номер едно е на 35,

2
00:00:25,286 --> 00:00:29,748
не е бил женен, доктор е,
обича деца и е искрен.

3
00:00:29,783 --> 00:00:32,308
Ќаистина ли харесваш
сервиза на ƒжони?

4
00:00:34,078 --> 00:00:38,181
- ѕрестани да гледаш момичетата, пич!
- Ќови¤ ти съсед, звънар¤.

5
00:00:38,216 --> 00:00:41,141
ќт къде се премести?
√рада на измамата?

6
00:00:41,344 --> 00:00:43,044
ƒавай, скъпи.

7
00:00:43,323 --> 00:00:45,816
Ќе можеш да определ¤ш какъв е
човек по силата на сервиса му.

8
00:00:45,851 --> 00:00:48,310
“очно сега, не мога да
подлагам никой мъж на лични¤ ми хаос.

9
00:00:48,345 --> 00:00:50,333
ƒецата току-що дойдоха.
¬сичко това е ново за мен.

10
00:00:50,368 --> 00:00:52,191
“ой не е точно това,
което бих избрала за теб,

11
00:00:52,226 --> 00:00:54,420
но откакто децата дойдоха,
ти не си правила нищо.

12
00:00:54,455 --> 00:01:00,033
“р¤бва да се върнеш, където беше преди.
ћоже пък той да се окаже добра стока.

13
00:01:00,068 --> 00:01:01,733
ќхххххх!

14
00:01:02,619 --> 00:01:04,319
 азах, че е за мен.

15
00:01:08,782 --> 00:01:10,333
ћраз¤ такива хора.

16
00:01:10,368 --> 00:01:13,228
“олкова мраз¤ такива хора.

17
00:01:15,880 --> 00:01:18,435
“ова, което не мога да разбера е,
че му е писала, когато е била на 16.

18
00:01:18,470 --> 00:01:19,451
“¤?

19
00:01:19,486 --> 00:01:21,944
 азваш, че момиче
е написала "јутсайдерите"?

20
00:01:21,979 --> 00:01:23,644
≈хо!

21
00:01:23,737 --> 00:01:26,350
“ова срива ц¤лата ми представа
за книгата.

22
00:01:26,385 --> 00:01:29,074
»скам да кажа той... т¤,
който и да е.

23
00:01:29,109 --> 00:01:31,763
—ещаш се, като ѕонибой и ƒжони.

24
00:01:31,871 --> 00:01:34,589
- “ой е наистина момиче?
- “и си сексист!

25
00:01:34,624 --> 00:01:39,012
Ќе, просто не мисл¤, че една
жета би разбрала един мъж по този начин.

26
00:01:39,047 --> 00:01:41,512
» така, чу ли, че има гол¤мо парти

27
00:01:41,547 --> 00:01:43,444
на ке¤ през ден¤ на ќсновател¤?

28
00:01:43,479 --> 00:01:45,741
—ещаш се, музика,
зар¤, купища храна.

29
00:01:45,776 --> 00:01:48,829
ƒа, чух лел¤ ми и —узана да
говор¤т за това.

30
00:01:48,864 --> 00:01:51,263
ћисл¤, че емблемата беше
прарализиран задник.

31
00:01:51,298 --> 00:01:52,873
- O?
- ƒа.

32
00:01:52,908 --> 00:01:53,813
O,

33
00:01:54,321 --> 00:01:56,021
ами баща ми каза,

34
00:01:56,097 --> 00:01:58,467
o, не знам, мислех да
намина и да вид¤ как е.

35
00:01:58,502 --> 00:02:02,597
- ѕредполагам, че не си заинтересувана.
- Ќе знам, аз...

36
00:02:02,632 --> 00:02:04,297
O!

37
00:02:04,807 --> 00:02:06,507
Џъъ,

38
00:02:06,576 --> 00:02:08,976
не, всъщност би било чудесно.

39
00:02:09,019 --> 00:02:10,719
Ќаистина. „удесно.

40
00:02:15,556 --> 00:02:16,935
¬сичко, каето е могла да каже е

41
00:02:16,970 --> 00:02:20,570
"–азказах ли ви за сина си, доктора?"

42
00:02:20,862 --> 00:02:23,999
«вучи, с¤каш майка ти е много горда.

43
00:02:24,034 --> 00:02:26,799
Џъ, общо взето имам още н¤кои неща
да свърша, ако

44
00:02:26,834 --> 00:02:28,976
искаш, можеш да отидаш на плажа
и да си отпочиваш с ƒжони.

45
00:02:29,011 --> 00:02:32,183
ƒо вечер¤ тогава.

46
00:02:36,269 --> 00:02:38,736
 ъде криеш бирата? «нам, че не
оча
[...]
Everything OK? Download subtitles