Preview Subtitle for Summerland


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:10,197 --> 00:00:11,497
- Ау
- О, съжалявам.

2
00:00:11,532 --> 00:00:13,460
Просто не стои точно
под мишницата ти.

3
00:00:13,495 --> 00:00:14,820
Нищо не стои точно под мишниците ми.

4
00:00:14,855 --> 00:00:17,124
Защо просто не изчакаме някое случайно
момиче, на което всичко му пасва.

5
00:00:17,159 --> 00:00:19,465
Не моделираме за случайни хора.

6
00:00:19,500 --> 00:00:21,075
Вярно. Правило номер три.

7
00:00:21,110 --> 00:00:23,677
Трябва да създаваш дрехи, които
средната американска жена може да носи.

8
00:00:23,712 --> 00:00:24,637
Точно.

9
00:00:25,148 --> 00:00:26,348
Идвам.

10
00:00:26,909 --> 00:00:28,009
За мен.

11
00:00:32,462 --> 00:00:35,196
Хей / Хей, нямаше много картони,
но имам вода.

12
00:00:35,231 --> 00:00:36,896
Супер.

13
00:00:39,962 --> 00:00:42,295
- Ало?
- Трябва да мина през офиса.

14
00:00:42,330 --> 00:00:44,594
Джони, тренировката
му започва след 10 минути.

15
00:00:44,629 --> 00:00:47,733
- Ще закъснеем.
- Не, няма да закъснеем.

16
00:00:47,768 --> 00:00:50,628
- Добре, може да закаснеем с 5 минути.
- Каза, че ще тренираш удряйки с него.

17
00:00:50,663 --> 00:00:52,067
Ще поработим над това
след това, ако трябва.

18
00:00:52,102 --> 00:00:55,412
Но няма да е нужно, защото
ще стигнем, ако не тръгнем до 5 секунди.

19
00:00:55,447 --> 00:00:57,652
Добре, ще говорим после.

20
00:00:58,054 --> 00:00:59,354
Засичай.

21
00:00:59,803 --> 00:01:01,465
Здравейте. Здрасти Камерън.

22
00:01:01,500 --> 00:01:03,538
- Здравейте, госпожо Грегори.
- Какво правите вие двамата?

23
00:01:03,573 --> 00:01:06,021
Нали се сещаш, че ми каза
да си оправя стената сама?

24
00:01:06,056 --> 00:01:09,086
Ами, оказа се, че Камерън
е един от тези хора на изкуството.

25
00:01:09,121 --> 00:01:10,786
Ами, нещо такова.

26
00:01:13,035 --> 00:01:14,735
Само използвайте стари дрехи.

27
00:01:32,188 --> 00:01:33,888
Господи, колко съм гладна.

28
00:01:34,000 --> 00:01:38,180
Винаги огладнявам, когато
вълните са толкова големи.

29
00:01:38,620 --> 00:01:40,320
Ами, ако искаш...

30
00:01:40,446 --> 00:01:42,146
Здрасти.

31
00:01:42,504 --> 00:01:44,744
- Добър урок?
- Брейдън разби всички.

32
00:01:44,779 --> 00:01:46,984
- Разбира се, че го е направил.
- И аз умирам от глад.

33
00:01:47,019 --> 00:01:49,144
Да тръгваме тогава.

34
00:01:50,883 --> 00:01:54,394
О, просто отиваме да си вземем
нещо за хапване, ще дойдеш ли?

35
00:01:54,429 --> 00:01:56,804
О, не, мисля пак да вляза.

36
00:01:56,839 --> 00:01:58,564
Внимавай с рифовете.

37
00:02:41,782 --> 00:02:42,822
Добре ли си?

38
00:02:43,386 --> 00:02:44,586
Да, мерси.

39
00:02:44,838 --> 00:02:47,152
Наистина? Защото не изглеждаш добре.

40
00:02:47,187 --> 00:02:48,852
Какво?

41
00:02:49,142 --> 00:02:50,842
Кървиш.

42
00:02:52,537 --> 00:02:54,237
Наистина съм добре.

43
00:02:54,369 --> 00:02:56,069
Щом казваш.

44
00:02:57,977 --> 00:02:59,677
Ъъъ всъщност

45
00:03:00,612 --> 00:03:03,172
предполагам, че ми трябва малко помощ.

46
00:03:05,293 --> 00:03:09,853
Хайде, малко лекарско внимание
няма да е излишно.

47
00:03:21,934 --> 00:03:22,974
Каубои?

48
00:03:23,293 --> 00:03:24,993
Имам също и Барби.

49
00:03:30,139 --> 00:03:32,219
Ами, това беше много
[...]
Everything OK? Download subtitles