Preview Subtitle for Boys From Brazil


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,497 --> 00:00:04,297
Ковчегът беше загърнат
с американското знаме.

2
00:00:07,197 --> 00:00:09,111
Защо още не си в леглото?

3
00:00:09,994 --> 00:00:12,935
Ще си налея чаша сок от грейпфрут.

4
00:00:13,879 --> 00:00:15,813
Болен е от грип.

5
00:00:15,824 --> 00:00:19,624
Ще си бъде вкъщи няколко дни.

6
00:00:19,644 --> 00:00:21,530
Това е Джак Къри-младши.

7
00:00:22,485 --> 00:00:24,458
Само Джак Къри... вече.

8
00:00:25,342 --> 00:00:27,279
Джак, дръж си езика.

9
00:00:27,287 --> 00:00:30,189
Това е г-н Лийберман.
Прочут човек от Виена,

10
00:00:30,209 --> 00:00:33,025
в Австрия.
- С какво е прочут?

11
00:00:33,037 --> 00:00:34,963
Tова е фантастично!

12
00:00:35,886 --> 00:00:37,840
Знаеш ли, че имаш двойник?

13
00:00:38,783 --> 00:00:42,654
Едно момче, което живее в Гладбек
в Германия, е същото като теб!

14
00:00:42,675 --> 00:00:44,552
Същото като мен ли?

15
00:00:44,572 --> 00:00:49,387
Никога не съм виждар подобно нещо!
Близнаци не биха могли
да си приличат повече.

16
00:00:49,395 --> 00:00:53,179
Джак, върви си в леглото,
аз ще ти донеса сока.

17
00:00:53,199 --> 00:00:57,030
- Искам да разбера...
- Когато започнеш да плащаш на доктора,

18
00:00:57,050 --> 00:00:59,908
се мотай колкото си искаш.
Само кажи довиждане

19
00:00:59,919 --> 00:01:00,902
и си върви.

20
00:01:01,774 --> 00:01:03,719
Боже мили! Довиждане!

21
00:01:04,722 --> 00:01:07,603
Внимавай как се държиш, младежо!

22
00:01:08,486 --> 00:01:09,497
Това е удивително!

23
00:01:09,509 --> 00:01:13,349
Реших, че онова германче
ви е дошло на гости!

24
00:01:13,368 --> 00:01:16,237
Дори гласът... погледът...

25
00:01:17,112 --> 00:01:21,024
Вижте, не искам да бъда груба,
но имам много работа.

26
00:01:22,909 --> 00:01:26,742
Вижте, сигурна съм, че никой
не убил Големия Джак умишлено.

27
00:01:26,762 --> 00:01:28,695
Беше ужасен инцидент.

28
00:01:28,708 --> 00:01:31,525
Бихте ли ме извинили?

29
00:01:40,191 --> 00:01:44,986
- Здравейте.
Това ли е домът на сем. Харингтън?
- Да, това е домът на сем. Харингтън.

30
00:01:44,997 --> 00:01:48,797
- Мога ли да говоря с майка ви, моля?
- Можете, но не сега.

31
00:01:48,817 --> 00:01:50,735
Ще й отнема съвсем малко време.

32
00:01:50,743 --> 00:01:55,478
- Майка ми не приема днес.
- Е, може би ще й кажете...

33
00:01:55,490 --> 00:02:00,264
Не разбирате ли английски?
Няма ни вкъщи!

34
00:02:06,090 --> 00:02:08,919
Уилкокс има две омъжени дъщери.

35
00:02:09,862 --> 00:02:10,845
Не... Няма синове.

36
00:02:10,865 --> 00:02:14,669
А Харингтън... Имат ли деца?

37
00:02:14,676 --> 00:02:16,634
Как изглежда момчето?

38
00:02:16,642 --> 00:02:21,357
Светла кожа.
С права тъмна коса. Много тъмна.

39
00:02:21,377 --> 00:02:22,380
Сини очи.

40
00:02:25,201 --> 00:02:27,115
Да, да, слушам.

41
00:02:27,135 --> 00:02:29,996
Защо се интересувате от децата?

42
00:02:30,004 --> 00:02:31,921
Слушайте, г-н Бенет,

43
00:02:31,941 --> 00:02:35,782
ако искате вие да задавате въпросите,
наберете и платете разговора.

44
00:02:37,739 --> 00:02:39,605
Не,

45
00:02:39,625 --> 00:02:41,519
нищо.

46
00:02:41,531 --> 00:02:44,388
Не, не знам каква е връзката.

47
00:02:45,351 --> 00:02:47,316
Не! Още пипам на тъмно.

48
00:02:47,32
[...]
Everything OK? Download subtitles