Preview Subtitle for 3 Girls 3


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:05,287 --> 00:00:10,754
ГЕПАРДОВИТЕ МОМИЧЕТА:
ЕДИН СВЯТ

2
00:00:10,969 --> 00:00:14,497
Гепардови момичета.
Първа сцена, първи дубъл.

3
00:00:36,011 --> 00:00:39,450
Това момиче е приятел за цял живот,

4
00:00:39,451 --> 00:00:43,249
винаги можеш да разчиташ на мен.

5
00:00:43,250 --> 00:00:46,777
Това момиче никога няма
да се промени,


6
00:00:46,778 --> 00:00:50,716
където и да отида,
ще си остана същата.


7
00:00:50,717 --> 00:00:57,361
Това момиче иска да се забавлява.
Ръцете горе, едва започваме!


8
00:00:57,362 --> 00:01:04,269
Това винаги ще е така, защото
ни свързва тази любов.


9
00:01:04,788 --> 00:01:08,191
Ние сме Гепардовите момичета,
заедно сме до край.


10
00:01:08,192 --> 00:01:11,927
Понякога не виждаме изход,
но това няма да ни спре.


11
00:01:11,928 --> 00:01:15,673
Няма нещо на този свят, с което
да не можем да се справим,


12
00:01:15,674 --> 00:01:19,584
защото сме заедно и ни свързва
тази любов.


13
00:01:27,003 --> 00:01:30,600
Знам, че винаги ще
има къде да отида.


14
00:01:30,601 --> 00:01:34,060
Когато имам нужда от вас, за
вас винаги съм на първо място.


15
00:01:34,061 --> 00:01:37,710
Моите момичета винаги са до мен.

16
00:01:37,711 --> 00:01:41,623
Независимо от всичко мога
да разчитам на тях.


17
00:01:41,624 --> 00:01:44,987
Когато ми се иска да избягам,

18
00:01:44,988 --> 00:01:48,545
момичетата са тези, на
които мога да разчитам.


19
00:01:48,546 --> 00:01:55,481
Винаги ще е така, защото
ни свързва тази любов.


20
00:01:55,581 --> 00:01:58,914
Ние сме Гепардовите момичета,
заедно сме до край.


21
00:01:58,915 --> 00:02:02,667
Понякога не виждаме изход,
но това няма да ни спре.


22
00:02:02,668 --> 00:02:06,517
Няма нещо на този свят, с което
да не можем да се справим,


23
00:02:06,518 --> 00:02:10,478
защото сме заедно
и ни свързва тази любов.


24
00:02:10,479 --> 00:02:14,624
Никога няма да бъда тази,
която ще те нарани.


25
00:02:14,625 --> 00:02:17,947
Никога няма да бъда достойна
за приятелството ти.


26
00:02:17,948 --> 00:02:21,536
Имаме връзка, която
никой няма да разруши.


27
00:02:21,537 --> 00:02:27,582
Дори и да опита
няма да успее.


28
00:02:39,229 --> 00:02:42,605
Ние сме Гепардовите момичета,
заедно сме до край.


29
00:02:42,606 --> 00:02:46,404
Понякога не виждаме изход,
но това няма да ни спре.


30
00:02:46,405 --> 00:02:50,113
Няма нещо на този свят, с което
да не можем да се справим,


31
00:02:50,114 --> 00:02:53,907
защото сме заедно
и ни свързва тази любов.


32
00:02:53,908 --> 00:02:57,143
Ние сме гепардовите момичета,
заедно сме до край.


33
00:02:57,144 --> 00:03:00,959
Понякога не виждаме изход,
но това няма да ни спре.


34
00:03:00,960 --> 00:03:04,676
Няма нещо на този свят, с което
да не можем да се справим,


35
00:03:04,678 --> 00:03:08,451
защото сме заедно
и ни свързва тази любов.


36
00:03:27,218 --> 00:03:29,458
Спри. Свърши.

37
00:03:31,063 --> 00:03:33,733
Но на тях им хареса.
- На кои?

38
00:03:34,131 --> 00:03:35,996
На феновете?

39
00:03:36,089 --> 00:03:37,965
Това е.


[...]
Everything OK? Download subtitles