Preview Subtitle for The Guns Of Navarone 1961 Sc Xvid Dts Cd1 Waf


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:06:02,905 --> 00:06:04,674
Помощ!

2
00:07:44,111 --> 00:07:47,259
Спасихме експлозивите,
оръжията...

3
00:07:47,310 --> 00:07:49,591
и повечето муниции.

4
00:07:51,591 --> 00:07:55,061
Боя се, че загубихме храната
и медикаментите.

5
00:07:55,112 --> 00:07:57,820
Но ако се срещнем
със Съпротивата...

6
00:07:57,871 --> 00:08:00,756
на Сейнт Алексис,
ще ни доставят и двете.

7
00:08:00,831 --> 00:08:03,876
Да се махаме оттук
колкото може по-бързо.

8
00:08:04,431 --> 00:08:09,320
Пападимос и Милър, имате
първата смяна с носилката.

9
00:08:09,833 --> 00:08:12,798
Официално ли поемате
командването, сър?

10
00:08:14,393 --> 00:08:18,435
Да, предполагам. Защо?
- Просто за сведение.

11
00:08:35,394 --> 00:08:37,800
Този следобед на лодката

12
00:08:38,634 --> 00:08:40,516
изпортихте работата.

13
00:08:41,874 --> 00:08:43,597
Как се случи?

14
00:08:45,474 --> 00:08:47,152
Не знам, сър.

15
00:08:47,836 --> 00:08:51,464
Човекът беше на крачка от теб.
Ти само го рани.

16
00:08:51,515 --> 00:08:53,364
Как можа да пропуснеш?

17
00:08:55,115 --> 00:08:59,483
Сигурно съм се разколебал, сър.
- Разколебал си се?

18
00:08:59,715 --> 00:09:02,076
Човек с твоя опит?

19
00:09:02,316 --> 00:09:04,784
Касапина от Барселона?

20
00:09:04,835 --> 00:09:07,277
Как можа да се разколебаеш?

21
00:09:07,836 --> 00:09:09,685
Е, бях изморен.

22
00:09:10,716 --> 00:09:12,838
Изморен съм и ми е писнало.

23
00:09:13,236 --> 00:09:15,880
От дълго време воювам.

24
00:09:16,116 --> 00:09:19,986
Убивам германци от 1937 г.,
няма свършване.

25
00:09:20,037 --> 00:09:22,385
Да застреляш човек от 200 м.
Той е просто мишена.

26
00:09:22,436 --> 00:09:24,683
Убий го с нож.

27
00:09:25,116 --> 00:09:27,478
Достатъчно близо си да го подушиш.

28
00:09:27,917 --> 00:09:30,277
Подушвам ги в съня си.

29
00:09:31,397 --> 00:09:35,682
След миналия път реших
да си върша работата.

30
00:09:36,037 --> 00:09:40,806
Но повече няма да върша другата.
Не, ако мога и да не я върша.

31
00:09:41,118 --> 00:09:44,684
И кой ти даде право да
сключваш такъв мир?

32
00:09:45,798 --> 00:09:48,067
Мислиш, че само на теб
ти е писнало ли?

33
00:09:48,118 --> 00:09:49,507
Ще си върша работата, сър!

34
00:09:49,558 --> 00:09:52,842
Работата ти е да убиваш
вражески войници.

35
00:10:27,121 --> 00:10:30,069
Разбира се, ще има парола.

36
00:10:30,120 --> 00:10:33,687
Ако не отговорим, патрул
ще се яви тук за нула време.

37
00:11:04,003 --> 00:11:06,124
Да се стягаме и да тръгваме.

38
00:11:31,404 --> 00:11:32,843
Да вървим.

39
00:11:34,525 --> 00:11:35,963
Е?

40
00:11:39,244 --> 00:11:41,634
Кракът на майора е счупен
на две места.

41
00:11:41,685 --> 00:11:44,994
Може и да е ранен.
Нуждае се от лекарска помощ.

42
00:11:45,045 --> 00:11:46,114
Какво предлагаш?

43
00:11:46,165 --> 00:11:49,926
Да го оставим на германците.
- Те ще го заведат в болница.

44
00:11:50,125 --> 00:11:53,794
Ако не вземе сулфаниламид,
няма шанс.

45
00:11:53,845 --> 00:11:56,994
Естествено, всички мислите
много за майор Франклин. Аз също.

46
00:11:57,045 --> 00:11:59,292
Имаме две възможности.

47
00:11:59,445 --> 00:12:02,555
Можем да го вземем и ако не
получи помощ, ще умре.

48
00:12:02,606 --> 00:12:06,876
Или мож
[...]
Everything OK? Download subtitles