Preview Subtitle for The Gymnast 2006 Dvdrip Xvid Tbms


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:46,093 --> 00:00:49,426
Ти спря да взимаш
антидепресантите, нали?

2
00:00:49,496 --> 00:00:51,020
Да.

3
00:00:51,098 --> 00:00:53,430
Никакви други лекарства?

4
00:00:53,500 --> 00:00:55,331
Не.

5
00:00:55,402 --> 00:00:58,371
Е, мисля, че е време
да започнем да търсим

6
00:00:58,438 --> 00:01:00,565
други, алтернативни терапии.

7
00:01:00,640 --> 00:01:03,370
И ще трябва да вкараме
и съпруга ти за тях.

8
00:01:03,443 --> 00:01:07,504
Страхувам се, че от сега,
нататъка става много скъпо.

9
00:01:07,581 --> 00:01:10,914
Помислих си, че ако стоя
във форма, ще имам повече време.

10
00:01:10,984 --> 00:01:14,613
Много жени
правят тази грешка.

11
00:01:23,663 --> 00:01:25,995
Мила, това е за възрастни.
Остави мама на мира.

12
00:01:26,066 --> 00:01:28,830
Може ли да получа масаж?
Моля!

13
00:01:28,902 --> 00:01:31,462
Казах, не!
Остави мама на мира..

14
00:01:31,538 --> 00:01:34,439
Върви.
Тръгвай!

15
00:01:35,709 --> 00:01:37,802
Ще може ли да я вземеш
с теб като тръгваш?

16
00:01:41,882 --> 00:01:45,045
Отново сънувах злополуката.

17
00:01:45,118 --> 00:01:50,988
Само, че този път мозъка
ми беше размазан на пътя.

18
00:01:57,097 --> 00:01:59,827
Този кастинг директор е
кучка с главно К.

19
00:01:59,900 --> 00:02:01,492
Легни.

20
00:02:01,568 --> 00:02:03,866
Много се притеснявам.

21
00:02:03,937 --> 00:02:06,235
Ела на прослушването с мен.

22
00:02:06,306 --> 00:02:07,603
Не мога.

23
00:02:07,674 --> 00:02:09,665
Имам нов клиент
този следобед.

24
00:02:18,618 --> 00:02:20,449
Джейн Хоукинс е.

25
00:02:31,698 --> 00:02:34,098
Може да се разположите
отвън до басейна.

26
00:02:44,211 --> 00:02:47,112
За какво по дяволите
стоиш във форма ти?

27
00:02:47,180 --> 00:02:48,909
Денис?

28
00:02:48,982 --> 00:02:51,780
Наистина си ти.

29
00:02:51,852 --> 00:02:54,514
Изпратиха ме
и беше същото име,

30
00:02:54,588 --> 00:02:57,751
и трябваше да знам,
дали това си ти.

31
00:02:57,824 --> 00:02:59,917
Ела да ми изстискаш прането!

32
00:03:03,230 --> 00:03:04,720
Съжалявам.

33
00:03:04,798 --> 00:03:07,767
Е, разбирам защо
изчезна от радара.

34
00:03:07,834 --> 00:03:11,668
Определено брака ти с
него обяснява нещата.

35
00:03:11,738 --> 00:03:13,638
Е, изглежда, че ти
си се справила добре.

36
00:03:13,707 --> 00:03:15,800
Разведох се.

37
00:03:15,876 --> 00:03:19,812
С... не солиден приятел.

38
00:03:23,817 --> 00:03:26,047
Очевидно не си
получила мемото.

39
00:03:26,119 --> 00:03:27,143
Мемото?

40
00:03:27,220 --> 00:03:28,812
Войната свърши -
не чу ли?

41
00:03:28,889 --> 00:03:31,687
Сега можеш да излезеш и да
ядеш шоколад и кашкавал.

42
00:03:31,758 --> 00:03:32,747
Така е.

43
00:03:32,826 --> 00:03:35,522
Някак си няма
същия ефект.

44
00:03:35,595 --> 00:03:37,062
Господи.

45
00:03:37,130 --> 00:03:39,758
Ела, ще те разведа из колибата.

50
00:05:46,326 --> 00:05:48,954
Нямам намерение да съм
любопитният съсед,

51
00:05:49,029 --> 00:05:51,327
но всичко наред ли е?

52
00:05:51,398 --> 00:05:53,798
Добре съм.

53
00:05:53,867 --> 00:05:56,961
Добре... добре.

54
00:06:13,486 --> 00:06:15,977
Знаеш ли, мислих, че
ще е лесно?

55
00:06:16,056 --> 00:06:18,854
Мисле
[...]
Everything OK? Download subtitles