Preview Subtitle for My Little Margie


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:20,527 --> 00:00:26,261
The Simpsons [18x19]:
Crook and Ladder

2
00:01:26,082 --> 00:01:30,417
Ooo, novo izdanje
magazina "Prebrina majka".

3
00:01:31,927 --> 00:01:35,568
"Da li pele grade konice
u vaoj korpi za pelene?"

4
00:01:35,908 --> 00:01:38,650
"Smrtonosna istina o Kiseoniku."

5
00:01:39,526 --> 00:01:42,772
Da li je vaa beba Sisa-holik?

6
00:01:42,773 --> 00:01:47,033
Strunjaci vide nove veze izmeu
prekomerne upotrebe cucle i...

7
00:01:47,701 --> 00:01:50,097
...loih dostignua.

8
00:01:51,300 --> 00:01:53,098
BEZ BUDUNOSTI

9
00:01:56,405 --> 00:01:59,588
Maggie, duo, ovo
je za tvoje dobro.

10
00:01:59,595 --> 00:02:03,411
Odrastati znai odricati se
svega to te ini sretnom.

11
00:02:03,411 --> 00:02:07,010
Istina je. Ja sam se odrekao
svega, osim suvog groa.

12
00:02:07,010 --> 00:02:08,892
A doktor kae da me ono ubija.

13
00:02:08,909 --> 00:02:11,862
Slatki, debeljuckasti
ekseri za koveg, eto ta su.

14
00:02:35,327 --> 00:02:38,742
Maggie, ao mi je
to ti nedostaje cucla.

15
00:02:38,748 --> 00:02:42,980
Ali kad majka donese
odluku, mora da je i potuje.

16
00:02:45,185 --> 00:02:47,731
Ok, ok, dobie je nazad!

17
00:03:03,556 --> 00:03:06,252
Ne mogu da verujem
da si sluala ovaj magazin.

18
00:03:06,255 --> 00:03:08,281
To je izdanje Larry Flynt-a!

19
00:03:08,285 --> 00:03:10,630
Lisa, prestani itati spisak urednika.

20
00:03:10,638 --> 00:03:12,203
Ne mogu. Neu!

21
00:03:15,996 --> 00:03:18,570
Gde ti je otac sa tim cuclama?

22
00:03:21,005 --> 00:03:22,913
Nisam moga da naem Maggie-nu marku,

23
00:03:22,918 --> 00:03:24,921
ali sam uzeo sve druge
vrste koje sam naao.

24
00:03:24,968 --> 00:03:27,060
ta kae na Syntho-gric?

25
00:03:27,307 --> 00:03:29,551
Bebo-zatvara?
Palaco-nalik?

26
00:03:29,825 --> 00:03:32,451
Kao-bradavicu?
Bink 182?

27
00:03:33,817 --> 00:03:35,071
eli li da cucla raun?

28
00:03:41,138 --> 00:03:43,740
Zaustavi je!
- Ti je zaustavi!

29
00:03:43,745 --> 00:03:45,633
Ceo dan sam sa njom!
- Ne mogu ovo da izdrim!

30
00:03:45,638 --> 00:03:48,453
Larry Flynt? Larry Flynt? Larry Flynt?

31
00:03:48,457 --> 00:03:51,971
Larry Flynt, Larry Flynt,
Larry Flynt?!

32
00:03:59,217 --> 00:04:01,060
Odlino odraeno, mome.

33
00:04:01,065 --> 00:04:03,683
Samo zbog ovoga,
leiemo tvoj um na srcu,

34
00:04:03,695 --> 00:04:06,191
neemo vie "kako bude, bie".

35
00:04:15,005 --> 00:04:17,203
Oh, glupa beba.

36
00:04:17,348 --> 00:04:20,520
Razvija svoj mozak na moj raun.

37
00:04:23,025 --> 00:04:25,143
Da li brojite ovce celu no?

38
00:04:26,626 --> 00:04:27,144
HIPOTEKA

39
00:04:29,559 --> 00:04:30,814
PROBLEMI SA KOLIMA

40
00:04:32,593 --> 00:04:33,548
TAJNA DRUGA PORODICA

41
00:04:35,471 --> 00:04:36,600
UDNA VORUGA

42
00:04:39,895 --> 00:04:44,110
Njemu treba pomo!
- Pomo droge!

43
00:04:44,128 --> 00:04:46,242
Ta pomo je ovde. Upoznajte "Dremko".

44
00:04:52,288 --> 00:04:56,772
Dremko aktivira vae dreme centre,
i napada probudi-agense vaeg tela.

45
00:04:56,775 --> 00:04:58,643
A za razliku od "Spavanka",
nee prouzrokovati

46
00:04:58,645 --> 00:05:00,761
gojenje nogu ili smrad laktova.

47
00:05:04,626 --> 00:05:07,592
Ok Dremko, odra
[...]
Everything OK? Download subtitles