Preview Subtitle for Amour Fou


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:47,990 --> 00:01:50,490
Медоу, имаш ли тампон?

2
00:01:50,990 --> 00:01:53,490
Кървя, а автоматът
в тоалетната не работи.

3
00:01:53,490 --> 00:01:55,490
Ходи ли на преглед?

4
00:01:57,000 --> 00:01:59,000
Не знам какво става.

5
00:01:59,000 --> 00:02:02,000
По средата на периода съм,
никога не ми се е случвало.

6
00:02:02,500 --> 00:02:03,500
Ето.

7
00:02:22,520 --> 00:02:25,520
Представи си твоят портрет
в музей като този.

8
00:02:25,520 --> 00:02:28,030
Тя е просто съпруга на
някой богат търговец, мамо.

9
00:02:28,030 --> 00:02:30,030
Така Рубенс е изкарвал
прехраната си.

10
00:02:30,030 --> 00:02:32,030
Явно можеш да водиш разговор,
"госпожице история на изкуствата".

11
00:02:32,530 --> 00:02:35,530
Не съм виждала
такива оценки от теб.

12
00:02:35,530 --> 00:02:38,040
Ти навлизаш в семиотиката.

13
00:02:38,540 --> 00:02:40,040
Ако прекарваш повече
време над книгите,

14
00:02:40,040 --> 00:02:42,540
и по-малко в колата на Джаки...

15
00:02:42,540 --> 00:02:44,040
Моля те...

16
00:02:44,040 --> 00:02:46,040
това приключи.

17
00:02:47,050 --> 00:02:49,550
Просто така?
Какво се е случило?

18
00:03:20,080 --> 00:03:21,580
Плачеш ли?

19
00:03:22,580 --> 00:03:24,580
Какво има?

20
00:03:25,080 --> 00:03:27,090
Не знам, просто погледни.

21
00:03:37,100 --> 00:03:38,600
Джузепе де Ривера.

22
00:03:39,100 --> 00:03:41,100
"Мистичната сватба
на св. Катерина."

23
00:03:41,100 --> 00:03:42,600
Това е Исус като бебе.

24
00:03:43,100 --> 00:03:45,600
Тя се омъжва за бебе? Късмет.

25
00:03:45,600 --> 00:03:47,110
Всички го правим.

26
00:03:47,110 --> 00:03:48,610
Какво?

27
00:03:48,610 --> 00:03:50,610
Не бих била саркастична.

28
00:03:54,610 --> 00:03:56,610
Просто я погледни

29
00:03:56,610 --> 00:03:59,620
с малкото бебе, което
държи ръката си на бузата и.

30
00:04:02,120 --> 00:04:04,120
Тя е толкова спокойна.

31
00:04:05,620 --> 00:04:08,630
Това красиво, невинно,

32
00:04:09,130 --> 00:04:11,630
великолепно малко бебе.

33
00:04:22,640 --> 00:04:24,640
Хайде, ела да хапнем.

34
00:04:37,250 --> 00:04:38,760
Тони?

35
00:04:40,760 --> 00:04:42,760
О, Тони, хайде.

36
00:04:42,760 --> 00:04:45,760
Съжалявам за това, което се случи,
ти не отговаряш на обажданията ми.

37
00:04:45,760 --> 00:04:46,760
Ходи се шибай!

38
00:04:46,760 --> 00:04:49,270
Тони...

39
00:04:49,270 --> 00:04:52,270
ние имаме нещо
твърде специално, за да го

40
00:04:52,270 --> 00:04:53,770
провалим с един спор.

41
00:04:53,770 --> 00:04:54,770
Един спор?

42
00:04:55,270 --> 00:04:57,270
Ти хвърли шибаната вечеря
по главата ми, Глория.

43
00:04:57,770 --> 00:04:59,280
Ако беше мъж,

44
00:04:59,280 --> 00:05:01,780
няма да ти казвам
къде щеше да бъдеш сега.

45
00:05:01,780 --> 00:05:03,780
Ти закъсня!

46
00:05:03,780 --> 00:05:05,780
Караш ме да те чакам с часове

47
00:05:05,780 --> 00:05:07,280
А, подаръка?

48
00:05:07,280 --> 00:05:08,790
Ти взе един хубав подарък

49
00:05:08,790 --> 00:05:10,790
и го изхвърли през прозореца
в шибания Барнебат Бей.

50
00:05:10,790 --> 00:05:11,290
Добре...

51
00:05:13,290 --> 00:05:16,290
имах наистина
няколко лоши седмици.

52
00:05:16,290 --> 00:05:19,300
Проблеми със семейството ми

[...]
Everything OK? Download subtitles