Preview Subtitle for Double Exposure


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:02,711 --> 00:00:05,213
—трахотни са, всичките ли са твои?

2
00:00:05,379 --> 00:00:07,925
Ќе, на мои студенти са.

3
00:00:08,091 --> 00:00:10,928
»зглеждаш добре на тази светлина.

4
00:00:11,094 --> 00:00:14,723
ўе ти се. “ова е модел.

5
00:00:14,890 --> 00:00:17,935
Ќ¤кои от т¤х сигурно ще ти харесат.
ћой студент беше в Ѕангладеш.

6
00:00:18,102 --> 00:00:20,938
«наеш ли какво казвах на мама,
когато не си довършвах вечер¤та -

7
00:00:21,104 --> 00:00:23,815
Ќе ми пука за децата в »нди¤,
пука ми само за теб.

8
00:00:23,982 --> 00:00:28,237
ѕоследното не й го казвах.
- —игурна съм, че е била страхотна.

9
00:00:33,909 --> 00:00:37,329
“ази тр¤бва да е тво¤.
“ова тво¤т апартамент ли е?

10
00:00:37,496 --> 00:00:41,041
Ћипсва ли ти бохемски¤т живот?
- Ќе, преподаването тук ми харесва.

11
00:00:41,208 --> 00:00:44,545
«ащо н¤ма никакви твои снимки?
- ’айде, –ик.

12
00:00:44,711 --> 00:00:47,422
“ова е представлението за нови¤
декан и вече закъсн¤ваме.

13
00:00:47,589 --> 00:00:50,551
“олкова за сладките приказки.

14
00:00:50,993 --> 00:00:52,553
Ќеверо¤тно.

15
00:00:52,719 --> 00:00:55,222
—амо защото е от јйви лигата,
са наели цели¤ ресторант.

16
00:00:55,389 --> 00:00:59,518
«наеш ли как ме посрещнаха мен?
— пакет с н¤колко менюта за вкъщи.

17
00:00:59,685 --> 00:01:03,947
ѕрофесор ѕолили.
јз съм —тейси јдлер.

18
00:01:04,314 --> 00:01:08,026
¬иждала съм ваши неща,
опитах да вл¤за във ваши¤ клас.

19
00:01:08,193 --> 00:01:10,737
ѕри¤тно ми е, —тейси.
“ова е професор ѕейн.

20
00:01:10,904 --> 00:01:14,241
—амо набързо една снимка.
- Ќедей, мол¤ те.

21
00:01:14,408 --> 00:01:16,952
“ова е просто снимка
за университетски¤ вестник.

22
00:01:17,119 --> 00:01:21,123
 азах не.
»звин¤вай, просто недей.

23
00:01:21,290 --> 00:01:24,251
ƒобре, не разбрах »звинете.

24
00:01:24,710 --> 00:01:27,467
Ќе мога да го направ¤.
ћислех, че ще мога, но не мога.

25
00:01:27,668 --> 00:01:30,424
 акво?  акво не можеш?
- Ќе е заради теб, просто...

26
00:01:30,591 --> 00:01:34,720
не ми е добре и ще си върв¤.

27
00:01:36,013 --> 00:01:38,515
“ова е странно.
- ƒа, странно е.

28
00:01:38,682 --> 00:01:41,810
Ќе, сигурна съм, че беше в кадър.

29
00:01:42,186 --> 00:01:47,441
“ова е странно. ћоже ли за момент?
¬същност веднага, на момента.

30
00:01:47,608 --> 00:01:50,569
»наче ще ти го открадна.

31
00:01:53,488 --> 00:01:56,617
ћного съм ти задължен.
- «ащо?

32
00:01:56,909 --> 00:02:00,329
«ащото току-що дари картата си
на факултета по антропологи¤.

33
00:02:00,495 --> 00:02:03,624
ќцен¤вам го.
- јми списанието?

34
00:02:03,790 --> 00:02:08,962
»зползвай таланта си за писане.
«ащо да ментиш със снимки?

35
00:02:13,300 --> 00:02:17,721
«нам, че сте вкъщи, виждам колите.
- ќчакваш ли н¤кого?

36
00:02:24,311 --> 00:02:27,239
«драсти, как си, ƒжим?
“ренираш ли? »зглеждаш добре.

37
00:02:27,406 --> 00:02:30,034
≈то ¤ и не¤.  расота.

38
00:02:30,200 --> 00:02:32,736
’убавата госпожа до хубави¤ огън.

39
00:02:32,903 --> 00:02:35,914
ƒобра реколта, малко скъпичко.
—крупулистичен не е дума.

40
00:02:36,081 --> 00:02:38,617
Ќ¤маше ли среща тази вечер?
- ¬ интерес на истината - имах,

41
00:02:38,784 --> 00:02:42,246
след като ти насила ме върна
в света на срещите.

42
00
[...]
Everything OK? Download subtitles