Preview Subtitle for Pictures Of You


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:12,230 --> 00:00:16,080
Ќ¤кога чудели ли сте колко време е
необходимо, за да промените живота си?

2
00:00:17,300 --> 00:00:21,130
 олко време е необходимо да
промените живота си.

3
00:00:23,340 --> 00:00:26,490
ƒали са 4 години като в гимнази¤та?

4
00:00:26,690 --> 00:00:30,540
≈дна година или 8-седмично рок-турне?

5
00:00:31,640 --> 00:00:34,080
ћожеш ли да промениш живота си за месец?

6
00:00:34,390 --> 00:00:37,200
»ли за седмица или ден?

7
00:00:38,540 --> 00:00:40,310
¬инаги бързаме.

8
00:00:40,550 --> 00:00:41,960
ƒа пораснем.

9
00:00:42,060 --> 00:00:44,470
ƒа намерим м¤стото си.

10
00:00:46,070 --> 00:00:48,070
 огато сте млади...

11
00:00:48,250 --> 00:00:49,850
един час...

12
00:00:50,030 --> 00:00:51,910
може да промени всичко.

13
00:00:56,460 --> 00:00:58,980
 ак сте днес, дванадесетокласници?

14
00:00:59,080 --> 00:01:04,050
Ќ¤кой да се е събудил с дрехите от
снощи и с махмурлук?

15
00:01:05,300 --> 00:01:06,920
»ма ли н¤кой?

16
00:01:08,060 --> 00:01:10,380
«начи само аз съм така.

17
00:01:11,300 --> 00:01:16,010
¬същност снощи беше една вечер в къщата ми.

18
00:01:16,250 --> 00:01:19,800
» беше кървава бан¤, за това
не мога да го обсъждам с вас.

19
00:01:20,450 --> 00:01:22,760
«а това и н¤ма.

20
00:01:23,270 --> 00:01:25,860
Ќека ви попитам нещо.

21
00:01:28,340 --> 00:01:30,930
“ози час значи ли нещо за вас?

22
00:01:31,130 --> 00:01:33,950
»ли е просто 50 минутно изискване.

23
00:01:34,060 --> 00:01:37,870
 оето ще ви помогне да си повишите успеха,
за да идете в колеж и да си намерите работа.

24
00:01:37,970 --> 00:01:39,680
Ќ¤кой ще отговори ли?

25
00:01:40,070 --> 00:01:45,110
јко кажем "да", ще ни пишете ли оценките
и след това да продължим живота си?

26
00:01:47,840 --> 00:01:52,010
ћаут, опиши с една дума като какъв
те виждат съучениците ти.

27
00:01:54,230 --> 00:01:55,790
—трахотен.

28
00:01:57,390 --> 00:01:59,720
 акто и да е. ƒобре.

29
00:02:00,480 --> 00:02:05,060
ƒа кажем, че има 5 универсални думи,
с които да опишем всеки в гимнази¤та.

30
00:02:05,160 --> 00:02:07,350
ƒа кажем спортисти,

31
00:02:07,900 --> 00:02:11,200
 ралица на бала.

32
00:02:15,060 --> 00:02:17,230
«адръстен¤к.

33
00:02:19,670 --> 00:02:21,860
—амотник.

34
00:02:22,170 --> 00:02:23,740
»?

35
00:02:23,840 --> 00:02:25,890
”личница?

36
00:02:29,090 --> 00:02:32,090
"ѕри¤телски настроен"

37
00:02:33,250 --> 00:02:38,060
ƒобре. Ќ¤маме страхотен, така че,
Ўели опиши ћаут с една дума.

38
00:02:39,550 --> 00:02:42,740
Ќе го познавам, но...

39
00:02:43,410 --> 00:02:45,500
ѕредполагам мил.

40
00:02:45,600 --> 00:02:48,660
ѕредполагам, че това спада към
при¤телски настроен,...

41
00:02:49,020 --> 00:02:52,200
Ќо тъй като, тук това не значи "при¤телски
настроен", това прави ћаут уличница.

42
00:02:52,390 --> 00:02:54,820
»маш още 4 варианта.

43
00:02:58,640 --> 00:03:00,570
ѕредполагам, че задръстен¤к.

44
00:03:00,670 --> 00:03:04,040
«адръстен¤к ли? –адвай се на клуба, ћаут.

45
00:03:04,140 --> 00:03:06,120
ƒобре ученици.

46
00:03:06,220 --> 00:03:08,510
Ќейтън, пет варианта.
- —портист!

47
00:03:08,650 --> 00:03:10,330
Ћукас?
- —портист!

48
00:03:10,540 --> 00:03:12,450
Ѕрук?
-  ралица на бала!

49
00:03:12,550 --> 00:
[...]
Everything OK? Download subtitles