Preview Subtitle for Blood Frenzy


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:48,000 --> 00:01:49,400
Je li nezgodno vreme?

2
00:01:49,500 --> 00:01:51,200
Ahhhh.

3
00:01:52,500 --> 00:01:54,300
Nezgodno vreme?

4
00:01:54,335 --> 00:01:56,700
Ne postoji nezgodno.

5
00:01:56,800 --> 00:02:00,600
A ni vreme, ustvari.

6
00:02:00,635 --> 00:02:03,300
Hoæeš da mi se pridruiš?

7
00:03:35,283 --> 00:03:36,817
Jessica!
Ustaj!

8
00:03:42,100 --> 00:03:43,800
Jesi li poludela?

9
00:03:43,835 --> 00:03:46,200
Zar nisi èuo sve one gadosti,
koje je rekla o tebi?

10
00:03:46,235 --> 00:03:48,400
I o meni.
- Ona mi je mama!

11
00:03:48,435 --> 00:03:50,100
Ona to sme!

12
00:03:50,135 --> 00:03:51,400
A koji si mi ti kurac?

13
00:03:52,000 --> 00:03:53,400
Mama?
- ao mi je.

14
00:03:54,500 --> 00:03:56,500
Mama, jesi li dobro?

15
00:03:56,535 --> 00:03:59,700
Oh, da.
Heh-heh-heh.

16
00:04:01,100 --> 00:04:02,400
Hoyte...?

17
00:04:04,800 --> 00:04:06,700
Da, trebalo je da poslušam
vampira Billa,

18
00:04:06,800 --> 00:04:08,900
kada me je upozorio na tebe.

19
00:04:10,000 --> 00:04:11,700
Hajde. Hajde, Mama.

20
00:04:11,735 --> 00:04:14,200
Oh, zar moramo?

21
00:04:14,235 --> 00:04:17,800
Mislim da sam
stvarno uivala u tome.

22
00:04:17,835 --> 00:04:21,100
Vidiš šta si joj uradila?

23
00:04:21,135 --> 00:04:22,700
Hajde.

24
00:04:24,600 --> 00:04:26,600
Mmm. Mmm.

25
00:04:50,400 --> 00:04:52,100
Odakle ti pravo

26
00:04:52,200 --> 00:04:55,400
da kaeš "ne" femoralnoj krvi
jedne dobre ene?

27
00:04:55,435 --> 00:04:57,800
Znaš li šta je tvoj
problem, Williame?

28
00:04:57,835 --> 00:05:00,300
Ti si snob.

29
00:05:00,400 --> 00:05:02,300
Ja mrzim snobove.

30
00:05:02,335 --> 00:05:05,700
Sitne, sitne duše, ili penisi.

31
00:05:05,735 --> 00:05:07,500
Ili oba.

32
00:05:09,100 --> 00:05:10,400
Napolje.

33
00:05:16,700 --> 00:05:18,000
Jesi li jeo?

34
00:05:18,035 --> 00:05:19,200
Ne veèeras, ali-

35
00:05:19,300 --> 00:05:21,000
Imam nekoliko novih
èlanova dvora.

36
00:05:21,035 --> 00:05:24,000
Deèko iz Letonije. Moraš da ga
okusiš, da bi poverovao.

37
00:05:24,100 --> 00:05:25,900
Nije zagağen, kao veæina Ijudi.

38
00:05:26,000 --> 00:05:28,100
Ima taèno onakav ukus,
kakav su imali,

39
00:05:28,135 --> 00:05:29,600
kad sam je bila pretvorena,

40
00:05:29,635 --> 00:05:32,800
pre nego što je Industrijska
Revolucija sve sjebala.

41
00:05:32,835 --> 00:05:35,200
Da ti ga pozovem?
- Ne, hvala vam.

42
00:05:35,235 --> 00:05:38,600
Postoje hitne stvari, u vezi
kojih mi je potrebna vaša pomoæ.

43
00:05:38,700 --> 00:05:41,900
Moram da znam kako da
ubijem menadu.

44
00:05:42,700 --> 00:05:44,200
Menadu?

45
00:05:44,300 --> 00:05:46,500
U Bon Tempsu?
To je neoèekivano.

46
00:05:46,535 --> 00:05:50,700
Da. Izgleda da je izazvala
neku vrstu masovne hipnoze.

47
00:05:50,800 --> 00:05:53,200
Ceo grad se degenerisao u
primitivno stanje,

48
00:05:53,235 --> 00:05:54,300
za nekoliko dana.

49
00:05:54,400 --> 00:05:56,300
Oh, Boe, ta je baš stara.

50
00:05:56,335 --> 00:05:58,300
Pa, sve su one stare.

51
00:05:58,335 --> 00:05:59,600
Relikti.

52
00:05:59,635 --> 00:06:00,800
Iz drevne Grèke, je I' tako?

53
00:06:00,900 --> 00:06:02,300
Èak i od ranije.

54
00:06:02,335 --> 00:06:04,700

[...]
Everything OK? Download subtitles