Preview Subtitle for Fright Night


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:01:08,409 --> 00:01:12,659
Iskustvo koje raznosi um
okultizma i nadprirodnog...

3
00:01:12,759 --> 00:01:14,887
Piter Vinsent.

4
00:01:20,351 --> 00:01:22,909
Magino privlaenje sile...

5
00:01:23,009 --> 00:01:25,329
Piter Vinsent.

6
00:01:28,675 --> 00:01:31,524
Dobro do쉕i u
"No Straha."

7
00:01:31,625 --> 00:01:35,475
Na bini Hard Rok Kasino
Hotela u Las Vegasu...

8
00:01:35,574 --> 00:01:39,820
Dobro do쉕i nazad, u severu
predgraa Las Vegasa...

9
00:01:39,920 --> 00:01:42,037
...엁na se vraala
iz prodavnice...

10
00:01:42,137 --> 00:01:45,223
...ka엁 da joj je
mu쉓arac pri쉆o...

11
00:01:45,323 --> 00:01:47,599
Obezbeenje ga tra엍...

12
00:01:47,699 --> 00:01:50,791
Ako ste videli
takvu osobu...

13
00:03:20,247 --> 00:03:24,822
FRIGHT NIGHT
Prevod i obrada vucina83

14
00:04:01,938 --> 00:04:03,410
Stvarno?

15
00:04:03,510 --> 00:04:05,437
Stvarno?
Rasturiu te na delove.

16
00:04:05,537 --> 00:04:07,826
Gledaj me!
Gledaj kako u te rastaviti.

17
00:04:07,926 --> 00:04:10,166
Zavr쉏o si.
Zavr쉏o si.

18
00:04:10,270 --> 00:04:11,968
Ne funkcioni쉋?

19
00:04:12,069 --> 00:04:14,458
Ova stvar nema ambicije.

20
00:04:14,559 --> 00:04:16,624
Nema vibracija, zna?

21
00:04:16,724 --> 00:04:19,567
Doris, 엁li li da ti
pomognem sa smeem?

22
00:04:19,667 --> 00:04:21,436
Uspeu sama.
Hvala.

23
00:04:22,938 --> 00:04:25,506
U redu. Drago mi je 쉞o
sam te videla, ar ar.

24
00:04:25,606 --> 00:04:27,482
Porastao si.

25
00:04:30,767 --> 00:04:32,515
SRE힟A.

26
00:04:35,219 --> 00:04:36,736
Klinac.

27
00:04:36,978 --> 00:04:39,068
Ne budi takav sa susedima.

28
00:04:39,623 --> 00:04:43,323
Ona je stavila re na dupe,
ja samo itam.

29
00:04:46,011 --> 00:04:48,065
Hoe li ikada pomeriti
taj ubrovnik?

30
00:04:48,165 --> 00:04:50,522
Mama, hajde?
Mora prei preko toga.

31
00:04:51,038 --> 00:04:52,520
Kakav stav.

32
00:04:53,093 --> 00:04:55,301
Jesi li pod stresom
ili ne쉞o?

33
00:04:57,597 --> 00:04:58,948
Ejmi?

34
00:04:59,233 --> 00:05:02,716
Sa Ejmi je dobro
Nije me jo 쉟tnula, tako...

35
00:05:04,388 --> 00:05:06,673
Zna, dobiti 쉞a 엁li
mo엁 biti stresno.

36
00:05:06,773 --> 00:05:09,586
Naroito ako nisi
na to navikao.

37
00:05:09,686 --> 00:05:12,108
-Vi쉋 da izgubi.
-Opet ita one knjige?

38
00:05:12,208 --> 00:05:14,199
'Mo, ega ve?'

39
00:05:14,299 --> 00:05:18,086
Jer, definitivno,
ne radi.

40
00:05:18,251 --> 00:05:20,008
A ni njegov motor.

41
00:05:20,108 --> 00:05:22,354
Jo se tripuje zbog
njegovih kutija.

42
00:05:22,454 --> 00:05:23,968
Bode oi.

43
00:05:24,068 --> 00:05:25,913
Poku쉆vam da navuem
ljude da se dosele...

44
00:05:26,013 --> 00:05:28,298
...ne da se pridru엁 legijama
da napuste grad.

45
00:05:28,398 --> 00:05:31,973
-Svia mi se ta re: legije.
-Mo엁 li mi pomoi ovde?

46
00:05:32,632 --> 00:05:34,098
Zna, kada je Peri
엍veo tamo...

47
00:05:34,198 --> 00:05:36,998
Kada je Peri 엍veo tu, bili su
najbolji susedi, ikada.

48
00:05:37,098 --> 00:05:38,540
Ali su se preselili.

49
00:05:38,821 --> 00:05:41,828
Mislio sam da si srena 쉞o
se kua najzad prodala.

50
00:05:41,928 --> 00:05:45,347
Ne kopa bazen, odakle
onda sav ovaj beton dolazi
[...]
Everything OK? Download subtitles