Preview Subtitle for Turf


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:41,775 --> 00:00:44,743
#These are the secrets

2
00:00:44,778 --> 00:00:47,711
#Of the night

3
00:00:50,679 --> 00:00:53,647
#The stories are hidden

4
00:00:53,682 --> 00:00:56,616
#From our sight

5
00:01:08,488 --> 00:01:11,793
#It dances deep

6
00:01:11,827 --> 00:01:15,097
#Within the wind

7
00:01:18,065 --> 00:01:20,558
#As shadows fade

8
00:01:21,033 --> 00:01:24,001
#The fight begins

9
00:01:36,626 --> 00:01:40,623
#Love, love takes it
#Love, love breaks it

10
00:01:41,098 --> 00:01:45,550
#Love, love hates promises
made in the dark

11
00:01:45,585 --> 00:01:50,523
#Love, love takes it
#Love, love breaks it

12
00:01:50,558 --> 00:01:55,463
#Love, love hates promises
made in the dark

13
00:01:55,498 --> 00:02:00,648
#The hour's late
The time draws near

14
00:02:03,695 --> 00:02:10,146
#It stirs the dreams
hides my fears

15
00:02:12,560 --> 00:02:17,170
#Love, love takes it
#Love, love breaks it

16
00:02:17,205 --> 00:02:21,768
#Love, love hates promises
made in the dark

17
00:02:21,802 --> 00:02:26,541
#Love, love takes it
#Love, love breaks it

18
00:02:26,575 --> 00:02:31,279
#Love, love hates promises
made in the dark

19
00:04:22,801 --> 00:04:24,779
Edi? Edi?

20
00:04:50,938 --> 00:04:54,896
Izvinite gospodine,
imate li sitno za petaka?

21
00:04:55,410 --> 00:04:57,389
Naravno.

22
00:05:15,040 --> 00:05:19,511
Ej,ej,ej, gledajte ovamo.
Mik.Mik.

23
00:05:21,965 --> 00:05:25,448
Nije li kasno da lutaš sama?

24
00:05:29,564 --> 00:05:32,532
Pa, ovaj, nisam sama.

25
00:05:38,824 --> 00:05:40,803
Vi ste tu.

26
00:05:43,256 --> 00:05:45,235
Tako je.

27
00:05:52,913 --> 00:05:56,633
Ali ne bih bio da mi kola nisu
na popravci.Znaš kako to ide.

28
00:05:58,611 --> 00:06:01,500
Uđimo negde na piće.

29
00:06:01,535 --> 00:06:03,717
Pozvaću taksi.

30
00:06:08,030 --> 00:06:11,599
U džepu mi je...u levom džepu.
- Frenki.

31
00:06:13,128 --> 00:06:14,644
Lepa je zar ne?
Pijavico.

32
00:06:15,974 --> 00:06:19,270
#Be bop a lula She's my baby
- Ej, Nik!

33
00:06:19,388 --> 00:06:21,525
#Be bop a lula
Hvala.

34
00:06:23,385 --> 00:06:26,195
Nebeska kiša.

35
00:06:26,353 --> 00:06:28,332
Prsnuo si mi u oči!

36
00:06:34,387 --> 00:06:36,603
Nik, jesi li dobro, čoveče?
- Ne vidim!

37
00:06:36,638 --> 00:06:38,820
Nik, izvini.Nisam hteo!

38
00:06:40,323 --> 00:06:42,302
Budalo.
- Isuse Hriste!

39
00:06:42,777 --> 00:06:45,236
Slep sam!
- Izvini.

40
00:06:45,270 --> 00:06:48,397
Pravi si samuraj, znaš!
- Idemo odavde!

41
00:06:48,911 --> 00:06:52,354
Jesi li uzeo novac?
- Miki, umukni već jednom!

42
00:06:58,796 --> 00:07:00,150
Pa, naravno da se brinem, Brajane.

43
00:07:00,625 --> 00:07:03,119
Znaš šta je tvoj brat
poslednji put uradio.

44
00:07:04,860 --> 00:07:07,279
I šta sam sve čula o novoj školi.

45
00:07:07,313 --> 00:07:11,271
Sigurno će mu se
vratiti loše navike.

46
00:07:11,306 --> 00:07:14,513
A ni komšiluk nije baš najbolji.

47
00:07:14,548 --> 00:07:17,722
Zato što mu to daje
izgovore za neuspeh.

48
00:07:17,756 --> 00:07:20,141
Šta?
To je odlično!

49
00:07:20,175 --> 00:07:23,658
Ne, ne, ne, ne donosi ništa.
Samo sebe.

50
00:07:23,693 --> 00:07:27,140
Da.
Ispričaj mi sve...

51
00:07:59
[...]
Everything OK? Download subtitles