Preview Subtitle for Fighting Girl


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,596 --> 00:00:03,566
Спирам със срещите.
Сериозно, Силвър.


2
00:00:03,567 --> 00:00:06,002
Харесвам те повече от всекиго.

3
00:00:06,404 --> 00:00:09,806
Това е сестра ми Савена, от интернета.
Това е Диксън.

4
00:00:09,807 --> 00:00:12,141
Приятно ми е.
- Този е голям играч, нали?

5
00:00:12,142 --> 00:00:14,443
Да.

6
00:00:14,444 --> 00:00:18,447
Със Силвър не сме приключили.
Мислим да се съберем отново.

7
00:00:18,448 --> 00:00:20,816
Айви ми прати съобщение,
че трябва да дойда тук,


8
00:00:20,817 --> 00:00:22,817
защото си искал да ми кажеш нещо.

9
00:00:24,087 --> 00:00:26,621
Мисля, че е време да видя
биологичната си майка.

10
00:00:26,622 --> 00:00:30,058
Този е наркодилър.
- Беше ми дилър през последният месец.

11
00:00:30,059 --> 00:00:33,161
Ти си наркодилър.
- Случайно прегази чичо ми.

12
00:00:33,162 --> 00:00:35,730
Очевидно претърсват шкафчетата,

13
00:00:35,731 --> 00:00:38,132
има нещо общо с наркотици.

14
00:00:38,167 --> 00:00:40,302
Да вървим.

15
00:00:45,574 --> 00:00:47,976
Това беше продуктивен следобед.

16
00:00:47,977 --> 00:00:50,879
Съжалявам.
- Следи пътя, другарю.

17
00:00:50,880 --> 00:00:53,581
Има ли вести от Навид?

18
00:00:53,582 --> 00:00:57,118
Не и ако му оставя още съобщения,
ще си помисли, че го следя.

19
00:00:57,119 --> 00:00:59,320
Няма начин дрогата
да е била негова.

20
00:00:59,321 --> 00:01:02,323
Все пак говорим за Навид.
Не е за вярване, че е отстранен.

21
00:01:02,324 --> 00:01:05,660
Очевидно е невинен.
Това е пародия на справедливостта.

22
00:01:05,661 --> 00:01:08,529
Поне не беше изключен.
Или премахнат.

23
00:01:08,530 --> 00:01:12,467
Като смърт от гъба ли?
- Точно така.

24
00:01:12,468 --> 00:01:15,270
Сигурно родителите му са взели
компютъра и телефона му,

25
00:01:15,271 --> 00:01:18,172
така че си няма и на представа,
че се опитвам да се свържа с него.

26
00:01:18,173 --> 00:01:20,742
Чувствам се безпомощна.
- Той ще се оправи.

27
00:01:21,844 --> 00:01:24,979
Здравей, Ани!
- Здравейте, момичета.

28
00:01:24,980 --> 00:01:28,083
Изглежда сте пазарували доста.
- Да, някои от нас.

29
00:01:28,084 --> 00:01:30,451
Трябва да дойдеш с нас.

30
00:01:30,452 --> 00:01:33,021
Имаме още 20 мин.,
преди магазинът да затвори,

31
00:01:33,022 --> 00:01:35,723
а аз още търся чудесната МЗР.

32
00:01:35,724 --> 00:01:38,860
Малка златна рокля.
- Естествено.

33
00:01:38,861 --> 00:01:41,929
С удоволствие...
- Хайде де.

34
00:01:43,132 --> 00:01:46,134
Съжалявам, но не мога.

35
00:01:46,135 --> 00:01:48,568
До после.

36
00:01:50,006 --> 00:01:54,142
Добре.
- До по-късно, Ани.

37
00:01:54,143 --> 00:01:56,444
Чао, Ани.

38
00:02:01,216 --> 00:02:03,317
Гладна ли си?
- Не точно.

39
00:02:03,318 --> 00:02:07,555
Стига де, каза, че ще ми дадеш шанс.

40
00:02:07,556 --> 00:02:11,926
Какво искаш да кажеш?
Давам ти шанс.

41
00:02:11,927 --> 00:02:15,229
Тук сме, нали? Излизаме.
Какво искаш друго?

42
00:02:15,230 --> 00:02:19,967
Искам нещата да са като преди.

43
00:02:21,670 --> 00:02:25,573
Искам утре вечер да дойдеш у нас.

44
00:02:25,574 --> 00:02:30,011
Какво мислиш?
- Мисля, че имам домашни.

45
00:02:30,012 --> 00:02:33,881
Хайде де, винаги ходехме у н
[...]
Everything OK? Download subtitles