Preview Subtitle for Tango


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:02,183 --> 00:00:04,267
Схвана ли?

2
00:00:06,350 --> 00:00:10,517
Знам, че е трудно.
Но ще трябва да го понесеш!

3
00:00:10,517 --> 00:00:14,683
Знаеш ли? Тези мивки са красиви.

4
00:00:14,683 --> 00:00:17,808
Много са редки. Не можеш да ги
намериш вече.

5
00:00:17,808 --> 00:00:21,975
Мисля, че те те поддържат във форма.

6
00:00:23,058 --> 00:00:25,142
Не мислиш ли?

7
00:00:27,225 --> 00:00:30,350
Какво има? Какво?

8
00:00:30,350 --> 00:00:32,433
Луд? Луд?

9
00:00:32,433 --> 00:00:33,475
Луд? Луд?

10
00:00:40,767 --> 00:00:42,850
Мисля, че съм щастлив с теб.

11
00:00:47,017 --> 00:00:49,100
Отново!

12
00:00:49,100 --> 00:00:51,183
Направи го отново!

13
00:00:51,183 --> 00:00:53,267
Отново!

14
00:00:56,392 --> 00:00:59,517
Идвам! Готова съм.

15
00:00:59,517 --> 00:01:01,600
Заедно ли ще си тръгнем?

16
00:01:09,975 --> 00:01:12,058
Негодник!

17
00:01:12,058 --> 00:01:14,142
Лайнар! Дори без довиждане!

18
00:01:50,600 --> 00:01:54,808
Том!
- Жана!

19
00:01:54,808 --> 00:01:58,975
Какво правиш там?!
Идвам! Летя!

20
00:01:58,975 --> 00:02:03,142
Чакай! Трябва да говоря с теб.
- Защо не ми каза по телефона?

21
00:02:03,142 --> 00:02:04,183
Какво има?

22
00:02:04,183 --> 00:02:06,267
Трябва да си намериш някоя друга.
- За какво?

23
00:02:06,267 --> 00:02:09,392
За филма си.
- Защо?

24
00:02:09,392 --> 00:02:12,517
Защото се възползваш от мен.

25
00:02:12,517 --> 00:02:15,642
Защото ме караш да правя неща,
които никога не правя.

26
00:02:15,642 --> 00:02:17,725
Защото ми губиш времето.

27
00:02:17,725 --> 00:02:20,850
Караш ме да правя, каквото ти поискаш.

28
00:02:22,933 --> 00:02:25,017
Филмът свърши!

29
00:02:35,433 --> 00:02:37,517
Уморих се да ме изнасилват.

30
00:03:26,558 --> 00:03:27,600
Влез!

31
00:03:27,600 --> 00:03:30,725
Искахте да говорите с мен?
Ето, говорете!

32
00:03:32,808 --> 00:03:37,017
Знаете, че не дойдох да скърбя с вас.

33
00:03:37,017 --> 00:03:39,100
Ще имате ли нещо против,
ако продължа да работя?

34
00:03:41,183 --> 00:03:44,308
Много ми помага след всичко,
което се случи.

35
00:03:48,475 --> 00:03:50,558
Еднакви.

36
00:03:50,558 --> 00:03:52,642
Роза ги искаше еднакви.

37
00:03:52,642 --> 00:03:54,725
Хавлиите ни?

38
00:03:54,725 --> 00:03:57,850
Можете ли да ми кажете нещо,
което още не знам?

39
00:03:57,850 --> 00:04:00,975
Същия цвят, същия десен.

40
00:04:02,017 --> 00:04:04,100
Да, да, да.

41
00:04:06,225 --> 00:04:08,350
Колко сте педантичен.

42
00:04:10,475 --> 00:04:15,642
Винаги съм се чудил защо събирате
изрезки от вестници.

43
00:04:16,725 --> 00:04:18,767
Работа? Или хоби?

44
00:04:18,767 --> 00:04:21,892
Хоби? Не обичам тази дума.

45
00:04:21,892 --> 00:04:26,058
Нека кажем допълнителен доход.
Правя го за една агенция.

46
00:04:26,058 --> 00:04:29,183
О, значи е сериозно.

47
00:04:29,183 --> 00:04:31,267
Това е работа, която те кара да четеш.

48
00:04:31,267 --> 00:04:33,350
Много образователно.

49
00:04:35,433 --> 00:04:37,517
Бъдете честен!

50
00:04:37,517 --> 00:04:39,600
Не знаехте, че имаме еднакви хавлии?

51
00:04:41,683 --> 00:04:43,767
Марчело!

52
00:04:45,850 --> 00:04:47,933
Имаме много общи неща.

53
00:04:51,058 --> 00:04:53,142
Марчело, аз зн
[...]
Everything OK? Download subtitles