Preview Subtitle for Tango


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:56,040 --> 00:02:57,400
Jebeni Boe!

2
00:04:49,320 --> 00:04:51,200
STAN ZA IZNAJMLJIVANJE

3
00:05:01,800 --> 00:05:02,800
Telefonska govornica, molim vas?

4
00:05:02,920 --> 00:05:05,360
-Dolje, natrag i lijevo.
-Hvala.

5
00:05:55,520 --> 00:05:57,840
Mama, ovdje Jeanne.

6
00:05:57,920 --> 00:06:00,160
Ima jedan stan u Passy.
Idem ga vidjeti.

7
00:06:01,520 --> 00:06:05,360
Onda se idem nai sa Tomom
na stanici.

8
00:06:05,440 --> 00:06:07,280
OK, vidimo se kasnije.

9
00:06:07,360 --> 00:06:09,640
Pusa. Bok.

10
00:06:11,320 --> 00:06:13,600
Dola sam u vezi stana.

11
00:06:13,640 --> 00:06:14,840
Vidjela sam znak.

12
00:06:14,920 --> 00:06:16,120
Znak?
Da.

13
00:06:16,200 --> 00:06:17,680
Kakav znak?

14
00:06:17,760 --> 00:06:21,120
Uvijek isto.
Nitko mi nita ne govori.

15
00:06:21,200 --> 00:06:23,840
-eljela bih ga vidjeti.
-Da ga iznajmite?

16
00:06:23,920 --> 00:06:25,080
Ne znam jo uvijek.

17
00:06:25,160 --> 00:06:29,320
Oni iznajmljuju, oni odlaze
i ja sam zadnja koja saznam.

18
00:06:29,400 --> 00:06:32,320
Mislite da je to u redu?

19
00:06:33,600 --> 00:06:36,560
Ako elite otii gore sami,
idite.

20
00:06:36,640 --> 00:06:38,520
Bojim se takora.

21
00:06:39,960 --> 00:06:42,360
Nema kljua.

22
00:06:42,440 --> 00:06:44,400
Mnogo se udnih stvari dogaa.

23
00:06:48,040 --> 00:06:50,400
Piju est boca dnevno.

24
00:06:54,560 --> 00:06:57,480
ekaj. Mora biti duplikat.

25
00:07:06,040 --> 00:07:06,960
Evo ga.

26
00:07:07,000 --> 00:07:09,440
Ti si vrlo mlada, zar ne?

27
00:07:12,120 --> 00:07:14,000
Pustite me, molim vas.

28
00:07:20,080 --> 00:07:21,960
Ludo.

29
00:08:13,800 --> 00:08:15,640
Tko si ti?

30
00:08:18,760 --> 00:08:20,640
Kako sam se prepala.
Kako si uao?

31
00:08:23,480 --> 00:08:24,680
Kroz vrata.

32
00:08:24,720 --> 00:08:27,000
O, da, ostavila sam ih otvorena.

33
00:08:27,040 --> 00:08:28,920
Ali nisam te ula da si uao.

34
00:08:30,600 --> 00:08:33,440
-Bio sam ve ovdje.
-Molim?

35
00:08:35,040 --> 00:08:37,440
Onda klju.

36
00:08:37,520 --> 00:08:39,320
I podmitio si recepcionara.

37
00:08:44,280 --> 00:08:46,600
Ove stare kue su fascinantne.

38
00:08:52,480 --> 00:08:54,320
Fotelja bi ovdje dobro pristajala.

39
00:08:58,520 --> 00:09:00,320
Fotelja mora ii...

40
00:09:01,480 --> 00:09:02,920
ispred prozora.

41
00:09:02,960 --> 00:09:04,840
Ti si Amerikanac?

42
00:09:07,600 --> 00:09:09,440
Ima ameriki naglasak.

43
00:10:03,960 --> 00:10:06,160
Hoe li ga uzeti?
A ti?

44
00:10:07,480 --> 00:10:09,320
Ne znam.

45
00:10:41,680 --> 00:10:43,560
to to radi?

46
00:11:25,000 --> 00:11:26,840
Da se javim ili ne?

47
00:11:36,720 --> 00:11:38,360
Nema nikoga ovdje.

48
00:11:38,440 --> 00:11:41,480
Nema nikoga.

49
00:11:41,520 --> 00:11:43,400
Ne znam.

50
00:12:26,440 --> 00:12:28,800
Onda si ti odluio uzeti?

51
00:12:33,440 --> 00:12:35,320
Jesam, odluio sam, ali...

52
00:12:37,000 --> 00:12:39,040
Ali sada ne znam.

53
00:12:41,680 --> 00:12:43,520
Da li ti se svia?

54
00:12:44,360 --> 00:12:45,960
A tebi?

55
00:12:46,040 --> 00:12:47,880
Moram razmisliti.

56
00:12:56,240 --> 00:12:58,120
Misli brzo.

57
00:13:14,800 --> 00:13:16,4
[...]
Everything OK? Download subtitles