Preview Subtitle for Tango


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,000 --> 00:00:03,612
5 năm nay, anh sống như một người khách
trong cái quán trọ rẻ tiền này...

2
00:00:03,681 --> 00:00:05,470
hơn là như một người chồng.

3
00:00:05,537 --> 00:00:07,228
Có đặc ân, dĩ nhiên rồi.

4
00:00:08,257 --> 00:00:10,679
Rồi em giúp tôi hiểu được...

5
00:00:10,754 --> 00:00:12,826
em để tôi thừa kế Marcel...

6
00:00:12,897 --> 00:00:16,193
tất cả những gì của chúng ta.

7
00:00:17,218 --> 00:00:18,647
Rồi em biết gì không?

8
00:00:18,722 --> 00:00:22,749
Anh không hề tra hỏi hắn...

9
00:00:22,819 --> 00:00:27,162
nếu số lần anh với em làm
cũng bằng số lần em với hắn.

10
00:00:27,234 --> 00:00:31,458
Hôn nhân chúng ta không khác gì hơn
cái hố cá nhân cho em...

11
00:00:31,524 --> 00:00:36,063
và để thoát khỏi tất cả,
em chỉ phải mất 1 dao cạo giá 35 xu
và một bồn tắm đầy nước.

12
00:00:36,131 --> 00:00:39,645
Đúng là một con điếm rẻ tiền.

13
00:00:39,716 --> 00:00:41,571
Anh mong xuống địa ngục,
em sẽ bị đày đọa.

14
00:00:41,636 --> 00:00:46,754
Em còn tệ hơn những con lợn đứng đường
mà ai cũng có thể qua đêm,
và em biết sao không?

15
00:00:46,821 --> 00:00:49,243
Anh biết tại sao không?
Bởi vì em nói dối.

16
00:00:49,317 --> 00:00:52,132
Em đã dối anh, còn anh thì tin em.

17
00:00:52,197 --> 00:00:54,052
Em biết em nói dối.

18
00:00:55,174 --> 00:00:57,029
Hãy nói là em không dối anh đi.

19
00:00:58,150 --> 00:01:00,354
Em đâu thể nói được điều đó đúng không?

20
00:01:00,422 --> 00:01:03,684
Em có thể suy nghĩ mà?

21
00:01:03,750 --> 00:01:06,718
Nào, nói điều gì đi.
Nào, cười đi, con điếm.

22
00:01:08,487 --> 00:01:10,975
Nào.
Nói gì ngọt ngào xem.

23
00:01:11,047 --> 00:01:14,211
Hãy cười với anh và
nói rằng anh đã hiểu lầm.

24
00:01:16,423 --> 00:01:17,885
Nào, nói anh nghe...

25
00:01:17,960 --> 00:01:20,895
đồ con lợn thối tha.

26
00:01:20,968 --> 00:01:24,743
Em đúng là con lợn thối tha chỉ biết nói dối.

27
00:01:34,249 --> 00:01:36,104
Anh xin lỗi.
Anh...

28
00:01:38,793 --> 00:01:42,241
Chỉ vì anh không thể...
Anh không thể...

29
00:01:42,314 --> 00:01:46,024
chứng kiến những thứ
rác rưởi này trên mặt em.

30
00:01:53,419 --> 00:01:56,289
Em chưa hề trang điểm mà,
tất cả đều là rác rưởi.

31
00:01:56,364 --> 00:01:59,495
Anh sẽ lấy khỏi miệng em.

32
00:02:01,131 --> 00:02:02,506
Son môi.

33
00:02:05,324 --> 00:02:06,698
Ôi, Chúa ơi.

34
00:02:11,213 --> 00:02:12,740
Anh xin lỗi.

35
00:02:14,029 --> 00:02:16,363
Anh không biết sao em lại làm vậy.

36
00:02:17,581 --> 00:02:19,916
Nếu anh biết anh cũng sẽ làm theo.

37
00:02:21,293 --> 00:02:23,628
Anh chỉ không biết...

38
00:02:31,086 --> 00:02:33,290
Anh chỉ phải tìm cách...

39
00:02:34,319 --> 00:02:35,694
Có ai không?

40
00:02:37,263 --> 00:02:39,335
Gì thế?

41
00:02:39,407 --> 00:02:41,775
Có tiếng ồn ngoài kia.

42
00:02:44,112 --> 00:02:46,927
Chờ chút, tôi.
[...]
Everything OK? Download subtitles