Preview Subtitle for Vivah


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:10,010 --> 00:00:30,495
Посетете единствения БГ тракер
за индийски филми
WWW.SOURCEHUNT.COM

2
00:01:09,275 --> 00:01:14,875
"Свадба"
Едно пътуване от годежа до брака.


3
00:01:49,376 --> 00:01:53,710
Понякога си мисля, колко е
различен светът с дъщерите...

4
00:01:54,581 --> 00:01:57,448
от дома в който те са родени
и израстнали, изведнъж...

5
00:01:58,051 --> 00:02:01,646
ще трябва да отидат в друг дом.

6
00:02:02,322 --> 00:02:05,984
И домът в който са израстнали
им става чужд...

7
00:02:05,058 --> 00:02:08,516
а чуждия дом ще направят свой.

8
00:02:09,096 --> 00:02:13,999
Като мънички пъпчици, пред очите ни
те ще разцъфнат, като майки на света.

9
00:02:17,104 --> 00:02:20,665
Дъщерите ни ще трябва да отидат при някой друг,
бил той някой богат човек някъде далече...

10
00:02:20,941 --> 00:02:24,342
или пък при малък търговец на плодове...
също като мен тук в Мадупур.

11
00:02:24,678 --> 00:02:27,078
Всеки човек си има собствена съдба.

12
00:02:28,215 --> 00:02:31,275
Грижим се за дъщерите си с любов......

13
00:02:31,351 --> 00:02:34,149
те са нашата радост и в един момент
ги изпращаме някъде далеч, завинаги.

14
00:02:34,356 --> 00:02:37,482
Но, всичко което сме си начертали
в този живот е изпълнено..

15
00:02:37,624 --> 00:02:41,025
дъщерите винаги ще си останат
дъщери, също като моята Пунам.

16
00:02:41,461 --> 00:02:43,019
На галено аз я наричам Бито...

17
00:02:43,563 --> 00:02:45,087
Бито.

18
00:02:46,032 --> 00:02:51,028
Тя e единствно дете на моя по-голям брат.
Брат ми и съпругата му починаха...

19
00:02:51,372 --> 00:02:54,101
и оставиха този безценен
подарък на мен.

20
00:03:01,982 --> 00:03:04,314
Пунам израстна с моята
дъщеря Чоти.

21
00:03:05,118 --> 00:03:08,986
Момичетата се обичаха като
родни сестри.

22
00:03:10,390 --> 00:03:14,258
Но съпругата ми Рама,
никога не обикна Пунам...

23
00:03:15,095 --> 00:03:18,929
защото на външен вид Пунам
беше по-красива от Чоти.

24
00:03:39,085 --> 00:03:41,952
В Рама, Пунам винаги търсеше майката...

25
00:03:42,489 --> 00:03:47,290
но никога не намери в Рама
обичта на майката.

26
00:03:55,635 --> 00:03:57,626
Аз взех Пунам под моето крило.

27
00:04:01,309 --> 00:04:05,436
Г- н Счетоводител, нека тя да направи
сметките. Върни ги тук, върни ги тук!

28
00:04:08,181 --> 00:04:09,910
Тази наша игра..

29
00:04:09,983 --> 00:04:12,315
беше единствения момент
в който я виждах да се смее.

30
00:04:12,586 --> 00:04:14,315
И моите стихотворения...

31
00:04:14,387 --> 00:04:16,082
и как тя пее до мен.

32
00:04:16,256 --> 00:04:19,121
Ние записахме нашите песени
на касета.

33
00:04:25,999 --> 00:04:29,457
За малкия младоженец,
и негова прекрасна булка..

34
00:04:29,536 --> 00:04:33,336
нейната каляска я очаква отвън.

35
00:04:33,406 --> 00:04:37,001
Нейната каляска я очаква отвън.

36
00:04:37,110 --> 00:04:40,409
Но моите малки момичета
винаги са малки за мен...

37
00:04:40,480 --> 00:04:44,280
..никога няма да станат достатъчно
големи за женитба, нали

38
00:04:44,351 --> 00:04:48,117
никога няма да порастнат,
за да се омъжат.

39
00:04:48,188 --> 00:04:52,488
Той казва "Тя e моята булка,
дай ми я сега!"

40
00:04:55,295 --> 00:04:59,026
"Това е моята булка,
Аз ще я взема сега."

41
00:04:59,1
[...]
Everything OK? Download subtitles