Preview Subtitle for Black


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:20,280 --> 00:00:23,352
Белият ловец, Черното сърце

2
00:00:48,640 --> 00:00:52,792
Джон У илсън,
буен човек, склонен на буйства.

3
00:00:53,160 --> 00:00:55,151
Някои приписваха безумния му
и смутен живот

4
00:00:55,320 --> 00:00:57,629
на личната му мания за
самоунищожение.

5
00:00:57,800 --> 00:01:00,872
Тези обобщения винаги са ми се
стрували неточни.

6
00:01:01,160 --> 00:01:03,515
Затова трябваше да напиша
всичко това за Джон.

7
00:01:03,680 --> 00:01:06,114
Блестящ кинаджия от типа
майната ви на всички,

8
00:01:06,280 --> 00:01:08,555
който непрекъснато нарушаваше
всички неписани закони

9
00:01:08,720 --> 00:01:10,631
във филмовия бизнес,

10
00:01:10,800 --> 00:01:15,715
но имаше божествената
способност винаги да остава сух.

11
00:01:25,560 --> 00:01:26,993
ШВЕЙЦАРСКИ АВИОЛИНИИ

12
00:01:31,880 --> 00:01:33,871
Г-н Верил?
Аз съм г-ца Уайлдинг.

13
00:01:34,040 --> 00:01:35,712
Приятно ми е
- Добре ли пътувахте?

14
00:01:35,880 --> 00:01:38,599
Чудесно. Благодаря.
- Г-н Уилсън ви очаква.

15
00:01:48,440 --> 00:01:51,352
Как беше Швейцария?
- Швейцария? Чудесно.

16
00:01:51,520 --> 00:01:53,078
''Егъртън Гардънз'', моля.

17
00:01:53,680 --> 00:01:54,954
Да, г-жо.

18
00:01:55,480 --> 00:01:57,869
Мислех, че той е в ''Кларидж''.
- Беше.

19
00:01:58,280 --> 00:01:59,793
Сега има къща.

20
00:01:59,960 --> 00:02:02,428
Един от приятелите му от
дружеството му я зае.

21
00:02:02,840 --> 00:02:04,478
Знаете какъв е Джон.

22
00:02:06,080 --> 00:02:08,150
Искам да кажа, г-н Уилсън.

23
00:02:32,280 --> 00:02:35,238
Здравей, Джордж. Това е г-н Верил.
Станал ли е вече г-н Уилсън?

24
00:02:35,400 --> 00:02:38,756
О, да, от часове.
Язди.

25
00:02:39,760 --> 00:02:41,716
Сега закусва.

26
00:03:05,280 --> 00:03:06,838
Влезте.

27
00:03:15,760 --> 00:03:17,796
Г-н Верил е тук, г-н Уилсън.

28
00:03:21,240 --> 00:03:22,832
Пийт!
- Джони!

29
00:03:23,000 --> 00:03:24,433
За Бога!

30
00:03:25,200 --> 00:03:27,077
Как си, по дяволите?
- Добре.

31
00:03:27,240 --> 00:03:28,798
Е, изглеждаш добре, момче.

32
00:03:28,960 --> 00:03:32,111
С какво се занимаваш?
- Каране на ски и седене на слънце.

33
00:03:32,280 --> 00:03:33,474
Не е ли супер?

34
00:03:33,640 --> 00:03:35,835
Липсваше ми, момче.
- И ти ми липсваше, Джон.

35
00:03:36,000 --> 00:03:37,069
Същият стар Пийт.
- Да.

36
00:03:37,240 --> 00:03:38,878
Искаш ли кафе?
- Не, благодаря.

37
00:03:39,040 --> 00:03:41,031
Е, бива си я къщата.
- Нали?

38
00:03:41,200 --> 00:03:43,873
Харесва ли ти всекидневната?
- Дали ми харесва?!

39
00:03:44,040 --> 00:03:46,395
Не е ли противна?
Луд съм по нея.

40
00:03:46,560 --> 00:03:50,439
Г-це Уайлндинг, можете да се
разкарате оттук. Днес няма работа.

41
00:03:51,320 --> 00:03:53,390
Е, какво мислиш за този екип?

42
00:03:53,560 --> 00:03:56,711
Ей, страхотен е, Джони.

43
00:03:56,880 --> 00:03:58,108
Разбира се.

44
00:03:58,280 --> 00:04:00,316
Ами, нещо за теб? За книгата?

45
00:04:00,480 --> 00:04:02,550
Не съм работил много по книгата.

46
00:04:02,720 --> 00:04:04,756
Защо? Или предпочиташ да
не говорим за нея?

47
00:04:04,920 --> 00:04:06,831
Нищо против. Ами не можех
да започна.

48
00:04:07,000 --> 00:04:09,389
След това, когато
[...]
Everything OK? Download subtitles