Preview Subtitle for Blind Date


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:03,003 --> 00:00:04,994
ƒобро утро, съквартирантке.
- ’ей!

2
00:00:05,205 --> 00:00:09,073
“ази сутрин не си забравил
да си сложиш дрехи.

3
00:00:09,242 --> 00:00:11,733
ѕети¤ ден е на късмет.

4
00:00:11,945 --> 00:00:14,531
ќ, ƒжоуи, толкова се
радвам, че отново съм тук!

5
00:00:14,532 --> 00:00:17,363
“р¤бва да ти кажа, че толкова
ни улесн¤ваш двете с ≈ма.

6
00:00:17,484 --> 00:00:20,419
ћила, и аз се радвам, че се върна тук.
ќстани толкова, колкото искаш.

7
00:00:20,587 --> 00:00:24,421
» кога ще спре да плаче
по ц¤ла нощ?

8
00:00:26,259 --> 00:00:30,059
’ей, не си гол.

9
00:00:30,263 --> 00:00:32,731
’ей, –ейч, кога ще си
дойдеш довечера?

10
00:00:32,899 --> 00:00:36,767
ўе дойда да ¤ взема около 6, но т¤ е
в спалн¤та, готова е да ¤ вземеш.

11
00:00:36,936 --> 00:00:38,733
Ќо май пак заспа, така че...

12
00:00:38,938 --> 00:00:43,034
—игурно е изтощена от очарователното
си крещене ц¤лата нощ.

13
00:00:43,376 --> 00:00:44,673
„ао.
- „ао.

14
00:00:45,278 --> 00:00:48,076
Ќад¤вам се,че ≈ма не ти пречи.

15
00:00:48,248 --> 00:00:50,409
Ќе, хей, супер е.

16
00:00:50,617 --> 00:00:53,450
»сках да ти кажа, че въпреки,
че –ейчъл е при мен

17
00:00:53,620 --> 00:00:56,817
онези мои чувства
от преди вече ги н¤ма.

18
00:00:56,990 --> 00:00:58,321
ј дори и да ги имаше

19
00:00:58,491 --> 00:01:00,959
когато видиш жена да
използва помпа за кърма...

20
00:01:01,194 --> 00:01:03,685
ƒа, това би свършило работа.
- Ћеле!

21
00:01:04,230 --> 00:01:06,164
ј ти как си?

22
00:01:06,332 --> 00:01:08,391
ƒобре съм.
- Ќаистина?

23
00:01:08,568 --> 00:01:12,732
ƒа. –азбира се, че бих предпочел между
мен и –ейчъл да се беше получило.

24
00:01:12,906 --> 00:01:16,740
–азочарован съм,
но това не е като развод.

25
00:01:18,411 --> 00:01:21,437
јми, всъщност...
- Ќе, не е развод. Ќе е развод!

26
00:01:23,616 --> 00:01:26,608
 акто и да е, мисл¤, че –ейчъл и аз тр¤бва
да продължим напред с живота си.

27
00:01:26,786 --> 00:01:29,220
ћоже би тр¤бва да започнем
да се срещаме с други хора.

28
00:01:30,123 --> 00:01:31,920
”ау. Ќаистина?

29
00:01:32,125 --> 00:01:35,583
ƒа, разбира се. «ащо не? ƒаже, ако
познаваш н¤ко¤ подход¤ща за мен...?

30
00:01:35,762 --> 00:01:38,822
–азбира се, познавам много жени.
- »дват ли ти на ум н¤какви имена?

31
00:01:39,766 --> 00:01:41,290
”уу, имена?

32
00:02:34,053 --> 00:02:37,113
“ъкмо щ¤х да похапна. “и искаш ли нещо?
-  акво имаш?

33
00:02:37,290 --> 00:02:40,919
ƒобре, да видим. »маме смл¤н
грах, смлени моркови

34
00:02:41,094 --> 00:02:43,756
изцедени сливи.
“ова още не сме го опитвали!

35
00:02:43,963 --> 00:02:45,225
—упер!

36
00:02:45,798 --> 00:02:48,232
Ѕлагодар¤.

37
00:02:48,768 --> 00:02:51,464
≈, как е да живееш с –ейчъл отново?

38
00:02:51,671 --> 00:02:54,265
ќсвен, че храната е разкошна?

39
00:02:54,474 --> 00:02:56,305
ƒобре, добре. —амо че...

40
00:02:56,476 --> 00:02:58,967
това, което става с не¤ и –ос, е странно.

41
00:02:59,179 --> 00:03:01,670
¬чера той ме помоли
да му уред¤ среща.

42
00:03:01,881 --> 00:03:04,372
ќ, Ѕоже, и –ейчъл ме попита дали
познавам н¤кой подход¤щ за не¤.

43
00:03:04,584 --> 00:03:06,609
«ащо прав¤т това?
- Ќе знам.

44
00:03:06,819 --> 00:03:09,185
“е са толкова перфектни
[...]
Everything OK? Download subtitles