Preview Subtitle for Down To Hell


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:08,560 --> 00:00:13,236
Не го откривам.
- Там е.

2
00:00:13,400 --> 00:00:18,315
Ето го.
- Габриел, очите няма да ти помогнат.

3
00:00:20,760 --> 00:00:24,036
Добре, няма.
- Откри ли го?

4
00:00:25,920 --> 00:00:30,118
Откри го.
- Уча се от най-добрата.

5
00:00:33,960 --> 00:00:38,238
Какво толкова носиш на раменете си?
- Нямам представа.

6
00:00:38,400 --> 00:00:41,676
Старая се да не анализирам
живота си, като някой.

7
00:00:41,840 --> 00:00:44,275
Неосмисленият живот не си струва да се живее.

8
00:00:44,957 --> 00:00:46,886
Защото не са живели моя живот.

9
00:00:54,960 --> 00:00:58,157
Двама от ляво, двама от дясно
и двама зад нас.

10
00:01:30,160 --> 00:01:32,435
Хайде, изправи се.

11
00:01:35,200 --> 00:01:38,317
И така, вестоносецо,
кой си и какво искаш?

12
00:01:38,480 --> 00:01:42,917
Ще вътворим справедливост.
- Заповед за арест.

13
00:01:41,874 --> 00:01:42,803
За теб.

14
00:01:46,840 --> 00:01:48,512
Дай насам.

15
00:01:50,240 --> 00:01:54,074
Името Теласа говори ли ти
нещо, Зина?

16
00:01:54,240 --> 00:01:58,791
Може би си убила толкова много хора,
че не помниш?

17
00:02:03,400 --> 00:02:05,675
Помня Теласа.

18
00:02:14,800 --> 00:02:18,759
Само защото някой го е написал
не значи, че е истина.

19
00:02:18,920 --> 00:02:20,638
Кажи му, Зина.

20
00:02:21,960 --> 00:02:25,081
Убих я.
- Била и луда или въоражена, нали?

21
00:02:25,425 --> 00:02:27,313
Има някакво
смекчаващо обстоятелство.

22
00:02:27,942 --> 00:02:29,748
Габриел, тя бе невинна.

23
00:02:31,080 --> 00:02:36,791
Нищо ми направи.
Убих я, защото целта ми го изискваше.

24
00:02:36,960 --> 00:02:39,554
Дали е смекчаващо обстоятелство?

25
00:02:48,120 --> 00:02:49,473
Вземи.

26
00:02:49,640 --> 00:02:53,349
Какво правиш?
- Тръгвам с тях.

27
00:02:55,440 --> 00:02:58,989
Сама каза, че нося тежестта на целия
свят на раменете си?

28
00:02:59,160 --> 00:03:04,871
Може би това е гузната ми съвест.
Това е шансът ми да го променя.

29
00:03:05,040 --> 00:03:08,077
Вземи.
Знаеш, че съм права.

30
00:03:16,200 --> 00:03:17,872
Оковете я.

31
00:03:40,240 --> 00:03:43,357
Във времето на древни богове,

32
00:03:44,840 --> 00:03:47,832
войни и царе.

33
00:03:48,000 --> 00:03:51,834
Една опустошена земя
плаче за своя герой.

34
00:04:00,600 --> 00:04:02,430
Тя е Зина,

35
00:04:03,006 --> 00:04:06,430
могъщата принцеса,
изкована в огъня на битките.

36
00:04:11,320 --> 00:04:13,276
Силата.

37
00:04:14,360 --> 00:04:16,351
Страстта.

38
00:04:18,840 --> 00:04:20,717
Опасностите.

39
00:04:25,560 --> 00:04:28,632
Нейната храброст ще промени света.

40
00:04:37,755 --> 00:04:40,591
"ЗАТВОРЕНА И ОКОВАНА"

41
00:04:49,689 --> 00:04:52,112
Тишина в залата.

42
00:04:52,280 --> 00:04:55,397
Тишина.
Тишина.

43
00:05:02,400 --> 00:05:08,714
Теласа бе толкова красива.
Усмивката й беше искряща, като червената й коса.

44
00:05:08,880 --> 00:05:11,394
Цялото село я обичаше.

45
00:05:13,920 --> 00:05:18,391
Трудно мога да я опиша.

46
00:05:18,560 --> 00:05:22,838
Сякаш притежаваше...
Не се сещам за думата.

47
00:05:24,040 --> 00:05:26,508
Светлина.

48
00:05:26,680 --> 00:05:32,118
Да, светлина.
Тя искреше от добрина.

49
00:05:33,600 --> 00:05:38,720
Когато си о
[...]
Everything OK? Download subtitles