Preview Subtitle for Adam


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,868 --> 00:00:04,925
¬ъв втори¤ месец.

2
00:00:05,323 --> 00:00:08,437
ѕреди два месеца искаше
да напусна живота ти.

3
00:00:08,537 --> 00:00:11,398
Ќе знаех, че ще стане така.

4
00:00:11,805 --> 00:00:14,382
 акво искаш да направ¤?

5
00:00:16,065 --> 00:00:19,098
ѕросто... реших, че тр¤бва да знаеш.

6
00:00:21,646 --> 00:00:25,680
ћоже да се ожениш за мен
и да си имаме едно сладко бебче.

7
00:00:27,211 --> 00:00:30,904
Ќе ставам за баща.
- «ащо ƒжо? ќт какво те е страх?

8
00:00:31,936 --> 00:00:36,117
»маше едно дете на баржата и на мен
вечно ми се искаше да го изритам.

9
00:00:36,152 --> 00:00:38,977
Ќе е нужно да си такъв.
ћожем да се справим културно.

10
00:00:39,012 --> 00:00:40,349
Ќе, не става въпрос за нас.

11
00:00:40,384 --> 00:00:43,236
—тава дума за това, което децата
причин¤ват на хората.

12
00:00:43,271 --> 00:00:47,191
 ати, не съм човека, за когото би
искала да се омъжиш, знаеш го!

13
00:00:58,084 --> 00:01:01,009
Ѕила ли си с н¤кой друг?
- ƒетето е твое ƒжо.

14
00:01:01,061 --> 00:01:04,051
Ќе отговори на въпроса ми.

15
00:01:07,308 --> 00:01:10,457
 азва се ƒан. ¬одопроводчик е.

16
00:01:10,802 --> 00:01:14,810
—вестен е, но не е интересен.
ѕък и вече е женен.

17
00:01:15,431 --> 00:01:18,612
«атова ли ми казваш, че детето е мое.
- »стина е ƒжо!

18
00:01:20,118 --> 00:01:23,590
“р¤бва да се връщам на баржата.
- Ќе б¤гай. Ќека заедно да разрешим нещата.

19
00:01:23,625 --> 00:01:26,329
Ќе. Ќе можем.
Ќе мога да ти помогна.

20
00:01:26,529 --> 00:01:32,581
“ова не е в¤рно! Ќие се обичаме!
- “ова беше тогава. “р¤бва да тръгвам.

21
00:01:34,623 --> 00:01:38,002
Ќо ƒжо, какво ще правим с бебето?
- ўе ти изпращам пари, когато имам.

22
00:01:38,809 --> 00:01:43,507
 огато беше в нужда, те издържах цели
2 години! ƒлъжник си ми ƒжо!

23
00:02:06,368 --> 00:02:08,200
 ати?

24
00:02:12,068 --> 00:02:13,871
 ати?

25
00:02:15,164 --> 00:02:16,586
 ати!

26
00:02:21,973 --> 00:02:23,276
 ати!!!

27
00:04:27,026 --> 00:04:30,300
»скаш ли да дойдеш ƒжо?
- Ќе, ще се видим на следващи¤ курс.

28
00:04:57,251 --> 00:05:08,228
„уй това ƒжо: "ƒаниъл √ордън, водопроводчик
от √лазгоу е арестуван за убийството на  атрин ƒимли."

29
00:05:08,229 --> 00:05:14,246
"ѕреди н¤колко седмици, т¤лото на жертвата
бе извадено от река  лайд от двама мор¤ци."

30
00:05:14,392 --> 00:05:17,361
—ъс сигурност ще го обес¤т.

31
00:05:17,462 --> 00:05:19,162
“р¤бва да отпразнуваме.

32
00:05:19,162 --> 00:05:23,129
Ќе ни пишат във вестниците
всеки ден.

33
00:05:39,193 --> 00:05:41,837
ѕоеми ƒжо.

34
00:06:18,732 --> 00:06:20,568
ƒжо!

35
00:06:20,603 --> 00:06:23,231
ќтивам да изпи¤ една бира.
»скаш ли да дойдеш?

36
00:06:23,369 --> 00:06:25,381
Ќе, искам да си дочета книгата.

37
00:06:25,490 --> 00:06:28,776
 акто искаш. ўе се видим по-късно.
- ƒо скоро Ћес.

38
00:06:49,126 --> 00:06:51,416
≈ла.

39
00:06:53,693 --> 00:06:56,932
≈ла.
Ћес ще се върне всеки момент.

40
00:06:59,550 --> 00:07:02,631
Ќ¤ма, знам си го.

41
00:07:07,159 --> 00:07:09,890
—трах ли те е, а?

42
00:07:53,985 --> 00:07:57,208
ћислиш ли, че знае?

43
00:07:59,138 --> 00:08:02,519
–азбира се, че знае.

44
00:08:25,324 --> 00:08:28,674
 олко ли ще седи там горе?

45
00:08:29,200 --> 00:08:3
[...]
Everything OK? Download subtitles