Preview Subtitle for De Zaak Alzheimer


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:24,786 --> 00:01:30,372
Slatka je. Zaista.
Bićeš srećan s njom. Znam to.

2
00:01:32,001 --> 00:01:35,783
Jedna stvar koju slobodno mogu da kažem o sebi:
Dobar sam u proceni ljudi.

3
00:01:37,799 --> 00:01:41,165
Kao na primer, vidim da si nervozan.

4
00:01:41,844 --> 00:01:45,009
Prvi put kad si došao u bar,
bio si nervozan takođe.

5
00:01:45,220 --> 00:01:48,636
Rekao sam sebi:
Ćutljiv čovek.

6
00:01:50,975 --> 00:01:52,221
Introvert.

7
00:01:52,561 --> 00:01:54,055
U pravu sam...

8
00:01:55,312 --> 00:01:56,937
...ili nisam?

9
00:02:02,110 --> 00:02:07,020
Sve će biti u redu.
Sve dok se budeš ponašao kako treba.

10
00:02:07,949 --> 00:02:10,902
I sve dok mi budeš donosio novac.

11
00:02:23,254 --> 00:02:26,255
Došavola, čuvaj se Tinkerbela.

12
00:02:30,093 --> 00:02:33,758
Zove se Bike.
Idi sedi pored nje.

13
00:02:35,347 --> 00:02:37,968
Idi sedi.
Hajde!

14
00:03:03,873 --> 00:03:06,245
Mogu li da pogledam tvoje crteže?

15
00:03:06,792 --> 00:03:09,164
-Bolje da ne.
-Bike!

16
00:03:14,508 --> 00:03:18,090
Šta nije u redu? Prvi put, jeli?

17
00:03:19,303 --> 00:03:22,338
Znam ja to.
Dobar sam u proceni ljudi.

18
00:03:23,682 --> 00:03:24,677
Bike!

19
00:03:33,857 --> 00:03:36,478
Želeo bih da razgovaramo prvo.

20
00:03:36,859 --> 00:03:38,733
Zar ne bi radije voleo
da te zadovoljim?

21
00:03:39,278 --> 00:03:41,520
Hoću da razgovaramo prvo.

22
00:03:41,739 --> 00:03:44,823
O tebi, o ljudima
koji ti dolaze u posetu.

23
00:03:45,326 --> 00:03:47,068
Tata mi ne dozvoljava da to radim.

24
00:03:49,245 --> 00:03:50,325
Šta je to?

25
00:03:51,331 --> 00:03:52,445
Tata!

26
00:03:54,667 --> 00:03:57,454
Hej čoveče! Hej šta ti je to?

27
00:03:59,587 --> 00:04:01,545
Do vraga. Provaljen je.

28
00:04:03,883 --> 00:04:06,255
Vinke je provaljen! Brzo!

29
00:04:06,762 --> 00:04:09,251
Požurite! Brzo!

30
00:04:18,271 --> 00:04:19,267
Pažljivo!

31
00:04:25,944 --> 00:04:28,270
Spusti oružije!
Spusti oružije, do vraga!

32
00:04:28,489 --> 00:04:32,355
Prljava đubrad!
Đubrad!

33
00:04:32,617 --> 00:04:33,613
Smiri se!

34
00:04:33,827 --> 00:04:36,364
Ona ide samnom, čujete li!?
Čujete li me!?

35
00:04:36,579 --> 00:04:39,331
Smiri se.
Hajde da ne uradiš ništa glupo.

36
00:04:40,415 --> 00:04:42,657
ni ti...ni mi takođe.

37
00:04:43,126 --> 00:04:46,043
Izaći ćemo zajedno napolje.
Ništa se još nije desilo.

38
00:04:46,254 --> 00:04:47,878
Dosta se toga desilo.

39
00:04:48,131 --> 00:04:51,416
Šta vi znate?
Mislite da sam ja glup?

40
00:04:53,302 --> 00:04:56,670
Pogledaj Bike.
Ona te voli.

41
00:04:57,765 --> 00:05:01,679
Ti si joj otac.
Ona te voli.

42
00:05:05,813 --> 00:05:08,848
-Potreban si joj.
-šta ti zanš?

43
00:05:11,860 --> 00:05:14,397
Mrtav si ortak.
Mrtav si.

44
00:05:14,653 --> 00:05:17,525
-Vinke...
-sranje Fredi.

45
00:05:19,324 --> 00:05:20,439
Fredi!

46
00:05:21,034 --> 00:05:22,446
Tata! Tata!

47
00:05:29,374 --> 00:05:30,750
Ne mrdaj!

48
00:05:32,170 --> 00:05:33,367
Na kolena!

49
00:05:34,504 --> 00:05:37,292
Na kolena!
Na kolena odmah.

50
00:05:44,263 --> 00:05:47,180
Tat!
Oni su prokletnici Bike!

51
00:05:47,391 --> 00:05:49,431
Oni su prokletnici!

52
00:05:52,520 --> 00:05:54,228
[...]
Everything OK? Download subtitles