Preview Subtitle for De Zaak Alzheimer


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:24,257 --> 00:00:28,088
Hej ti. Planiraš da iviš
ovde ili šta?

2
00:00:34,392 --> 00:00:36,348
Ne moe biti zelenije.

3
00:00:38,813 --> 00:00:43,604
Izvinjavam se, nisam pio.
San me uhvatio.

4
00:00:44,318 --> 00:00:45,518
Uhvatio je i tvoja svetla takoğe?

5
00:00:50,408 --> 00:00:52,947
I svetla su ti zaspala takoğe?

6
00:00:55,203 --> 00:00:58,289
Tako je bolje.
Sada moeš da potraiš dokumenta.

7
00:01:01,044 --> 00:01:04,460
Saobraæajnu dozvolu, liènu kartu,
vozaèku dozvolu.

8
00:01:10,011 --> 00:01:11,255
Šta je to ortak?

9
00:01:14,558 --> 00:01:15,553
Prokletstvo!

10
00:01:39,165 --> 00:01:40,956
Lemens, šta vi radite ovde?

11
00:01:41,334 --> 00:01:43,741
U redu je.
To su momci iz sudske.

12
00:01:44,128 --> 00:01:46,667
Šta je ovo?
Invazija na Normandiju?

13
00:01:48,382 --> 00:01:51,881
-Jeli ministar uplašen?
-Ne dajemo nikakve podatke.

14
00:01:52,095 --> 00:01:55,594
-Zašto ste vi ovde?
-Ne dajemo nikakve podatke.

15
00:01:55,807 --> 00:01:58,131
-Jeli baron kuæi?
-Jeste.

16
00:02:00,394 --> 00:02:04,059
Gospode, daj našim neprijateljima
mir i ljubav...

17
00:02:04,273 --> 00:02:06,645
oprosti im njihive grehe...

18
00:02:07,777 --> 00:02:11,311
...i zaštiti nas od njihovog zla. Amin.

19
00:02:12,655 --> 00:02:13,855
Gospodine ministre?

20
00:02:15,034 --> 00:02:18,484
Šef Vinke iz sudske policije.

21
00:02:22,916 --> 00:02:26,498
Gospodine De Haek
imam loše vesti za vas.

22
00:02:27,087 --> 00:02:29,329
Veæ sam èuo gospodo.

23
00:02:32,342 --> 00:02:34,916
Mnogo ljudi se brine o meni.

24
00:02:36,597 --> 00:02:40,296
Dozef Vlerik, psihijatar.
Takoğe dobar prijatelj

25
00:02:42,602 --> 00:02:45,308
Znam da ovo nije baš najbolji trenutak.

26
00:02:46,106 --> 00:02:49,227
Mislimo da je ubica poznavao
vašeg sina.

27
00:02:49,693 --> 00:02:52,694
Da li vam je poznato jeli vaš sin
primao bilo kave pretnje?

28
00:02:52,904 --> 00:02:55,941
Ne koliko ja znam.
Bio je pošten i uzoran grağanin.

29
00:02:59,452 --> 00:03:02,289
Mogu li da vas pitam
zašto vas štiti dravna policija?

30
00:03:02,498 --> 00:03:04,122
To je izmeğu mene i njih.

31
00:03:04,333 --> 00:03:06,573
Ako se plašite za sebe...

32
00:03:06,793 --> 00:03:09,331
Ja vama ne mogu pomoæi,
vi meni ne moete pomoæi.

33
00:03:09,547 --> 00:03:11,373
Ako elite da se molite samnom,
dobrodošli ste.

34
00:03:11,590 --> 00:03:16,631
Ako je nešto drugo u pitanju,
molim vas da napustite kapelu. Ja sam izgubio sina.

35
00:03:24,978 --> 00:03:25,973
Za vas.

36
00:03:28,439 --> 00:03:30,847
Verstift ovde. Koemane?

37
00:03:32,193 --> 00:03:33,605
Šta se desilo?

38
00:03:37,867 --> 00:03:39,657
Vinke, zatvoreno je za vas.

39
00:03:42,036 --> 00:03:44,528
Mislimo da znamo
ko je iza svega ovogva.

40
00:03:44,748 --> 00:03:48,579
Tragamo za njim veæ neko vreme.
On je ubio an De Haeka...

41
00:03:49,461 --> 00:03:50,788
...prije par sati.

42
00:03:51,672 --> 00:03:54,957
-Imate li kakvih dokaza?
-Skoro da smo sigurni.

43
00:03:55,174 --> 00:03:58,626
I sada elite da vam
prebacimo naš sluèaj.

44
00:03:59,096 --> 00:04:02,013
Zaboravi Vinke.
Moji su.

45
00:04:05,435 --> 00:04:09,100
Hoæu da znam šta se dešava
sa ministrom.

46
00:04:09,313 --> 00:04:11,223
Ne mo
[...]
Everything OK? Download subtitles