Preview Subtitle for Nant Greasea Xvid


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:23,920 --> 00:00:26,400
Ljubezen

2
00:00:26,640 --> 00:00:30,720
je velièastna stvar

3
00:01:07,560 --> 00:01:09,800
V Avstralijo grem.
Morda te ne bom veè videla.

4
00:01:10,000 --> 00:01:11,840
Ne govori tako, Sandy.

5
00:01:12,040 --> 00:01:13,560
Toda res je.

6
00:01:13,760 --> 00:01:18,360
Preivela sem svoje najlepše poletje.
Zdaj pa moram proæ. To ni fer.

7
00:01:27,320 --> 00:01:31,720
Danny, ne pokvari vsega.
-Saj noèem. Še boljše bo.

8
00:01:32,040 --> 00:01:34,040
Danny, je to konec?

9
00:01:35,080 --> 00:01:35,880
Seveda ne.

10
00:01:37,400 --> 00:01:38,760
To je šele zaèetek.

11
00:01:39,240 --> 00:01:41,200
Naš najboljši Vince Fontaine,

12
00:01:41,400 --> 00:01:43,760
zaèenja vaš dan z glasbo.
Glasba, glasba.


13
00:01:44,000 --> 00:01:45,400
Hitro pokonci, prvi dan pouka.

14
00:01:45,560 --> 00:01:48,520
Ne bodi len, ne hodi na delo
Nazaj v razred, uspelo ti bo.


15
00:01:48,800 --> 00:01:52,360
Da bo zaèetek dneva lep,
si zavrtim nekaj, kar mi je všeè.


16
00:01:53,240 --> 00:01:55,960
Pozabim na teave
in lepše mi je


17
00:01:56,200 --> 00:01:58,200
Ljubezen je prišla

18
00:01:58,440 --> 00:02:00,600
Pazi, da ne usahne

19
00:02:01,520 --> 00:02:04,760
Ne boj se,
da bova šla predaleè.


20
00:02:05,000 --> 00:02:06,880
Zdaj lahko verjameva

21
00:02:07,120 --> 00:02:09,000
Da sva lahko, kar sva

22
00:02:09,240 --> 00:02:11,080
Briljantina je zakon

23
00:02:14,520 --> 00:02:17,560
Za njih ljubezen
je le boleèina.


24
00:02:17,840 --> 00:02:19,720
Zakaj ne razumejo?

25
00:02:19,960 --> 00:02:22,400
Je samo solzava igra

26
00:02:22,960 --> 00:02:25,960
Na ustnicah
la poèiva jim


27
00:02:26,200 --> 00:02:28,320
Prepir naj se zdaj konèa

28
00:02:28,520 --> 00:02:30,320
Bodimo, kar smo

29
00:02:30,560 --> 00:02:32,040
Briljantina je zakon

30
00:02:32,200 --> 00:02:34,600
Briljantina je zakon
Zakon, ki ga poznaš


31
00:02:34,840 --> 00:02:37,760
Ima ritem in pomen

32
00:02:39,800 --> 00:02:43,840
Briljantina je èas,
je kraj, je ivljenje


33
00:02:44,120 --> 00:02:47,520
Briljantina so naša èustva

34
00:02:50,720 --> 00:02:53,640
Vse teave potisni stran

35
00:02:53,880 --> 00:02:55,680
Konvencionalnosti

36
00:02:56,160 --> 00:02:58,440
so stvar preteklosti

37
00:02:59,240 --> 00:03:02,080
Moè imamo,
da gremo naprej


38
00:03:02,320 --> 00:03:04,400
Zaènemo verjeti,

39
00:03:04,600 --> 00:03:06,560
da smo lahko, kar smo

40
00:03:06,840 --> 00:03:08,040
Briljantina je zakon

41
00:03:08,200 --> 00:03:10,760
Briljantina je zakon
Edini zakon, ki ga poznaš


42
00:03:11,000 --> 00:03:13,760
Ima ritem in pomen

43
00:03:16,080 --> 00:03:19,640
Briljantina je èas,
je kraj, je ivljenje


44
00:03:19,920 --> 00:03:23,720
Briljantina je naš odgovor

45
00:03:24,920 --> 00:03:27,000
ivljenje je utvara

46
00:03:27,680 --> 00:03:29,720
Polna teav

47
00:03:29,920 --> 00:03:31,240
Ujeta v zmedo

48
00:03:31,440 --> 00:03:34,560
Kaj poènemo tu?

49
00:03:
[...]
Everything OK? Download subtitles