Preview Subtitle for Still Water


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:54,683 --> 00:01:01,873
Все още под водата

2
00:03:23,705 --> 00:03:24,720
Готов ли си?

3
00:03:27,481 --> 00:03:29,554
Хайде, да вървим.

4
00:03:38,521 --> 00:03:40,495
Луис, хайде.

5
00:03:47,449 --> 00:03:48,823
Аз ще мина пръв.

6
00:03:58,905 --> 00:04:00,530
Хайде, капитан Светкавица.

7
00:04:00,664 --> 00:04:02,552
Не се уплаши, нали?

8
00:04:02,649 --> 00:04:05,431
Млъкни. Не съм се уплашил.

9
00:04:12,217 --> 00:04:13,264
Направи го.

10
00:04:25,849 --> 00:04:28,369
Да вървим!

11
00:04:40,792 --> 00:04:42,069
Виж това!

12
00:04:42,168 --> 00:04:43,346
Хайде.

13
00:04:54,008 --> 00:04:55,284
Виж това!

14
00:04:59,832 --> 00:05:02,221
Какво правиш?
- На кого му пука?

15
00:05:02,328 --> 00:05:05,143
Целият град ще е
под вода до седмица.

16
00:05:20,087 --> 00:05:21,713
Виж това!

17
00:05:24,535 --> 00:05:25,779
Хайде.

18
00:05:31,447 --> 00:05:34,262
Чуй. Там вътре има хора.

19
00:05:34,360 --> 00:05:35,985
Няма начин. Невъзможно е.

20
00:05:36,088 --> 00:05:37,844
Те сигурно го провят.

21
00:05:37,944 --> 00:05:38,837
Чу ли това?

22
00:05:38,935 --> 00:05:41,074
Да вървим.

23
00:05:41,175 --> 00:05:43,510
Не. Някой може да е в капан.

24
00:05:43,608 --> 00:05:44,590
Хайде.

25
00:05:48,695 --> 00:05:49,623
Хайде!

26
00:05:54,007 --> 00:05:55,982
Тео, почакай!

27
00:06:48,342 --> 00:06:50,895
Тук долу са!

28
00:07:09,014 --> 00:07:11,665
Teo, какво става?

29
00:07:11,766 --> 00:07:13,108
Започват да се давят.

30
00:07:20,534 --> 00:07:22,541
Трябва да им помогнем.

31
00:07:22,806 --> 00:07:26,035
Ела тук.
Не се занимавай те с тях.

32
00:07:26,134 --> 00:07:28,556
Развържете ръцете ми.

33
00:07:29,206 --> 00:07:30,995
Не!

34
00:07:31,094 --> 00:07:32,239
Върни се!

35
00:07:46,774 --> 00:07:47,854
Върни се!

36
00:08:36,053 --> 00:08:38,126
Помощ! Помогнете ми!

37
00:08:38,229 --> 00:08:43,696
Помощ! Помогнете ми!
Някой да ми помогне!

38
00:10:07,188 --> 00:10:08,268
Дядо?

39
00:10:15,636 --> 00:10:17,043
Той идва.

40
00:10:24,595 --> 00:10:27,017
Добрe ли си?

41
00:10:27,123 --> 00:10:29,774
Да. Нищо ми няма. Просто...

42
00:10:29,876 --> 00:10:31,883
Просто съм заспала.

43
00:10:31,987 --> 00:10:33,416
Пак ли кошмар?

44
00:10:36,756 --> 00:10:39,538
Това някаква книга за
духове ли е?

45
00:10:42,676 --> 00:10:45,010
Скъпа, излей си душата.

46
00:10:45,107 --> 00:10:47,311
Или, по дявалите, ще полудееш като...

47
00:10:47,411 --> 00:10:49,102
Като кого? Като дядо ми ли?

48
00:10:51,699 --> 00:10:55,496
Какво смяташ, че ще стане като умрем?

49
00:10:55,603 --> 00:10:57,294
Не бъди толкова мрачна.

50
00:10:58,931 --> 00:11:00,076
Понякога...

51
00:11:01,427 --> 00:11:04,176
Лежа в леглото на тъмно
и размишлявам, че

52
00:11:04,275 --> 00:11:08,530
преди да съм се родила,
не съм съществувала.

53
00:11:08,627 --> 00:11:12,489
След като умра,
няма да съществувам.

54
00:11:13,619 --> 00:11:16,521
И това ме кара да се чувствам слаба.

55
00:11:16,627 --> 00:11:18,416
Не мислиш ли, че имаме души?

56
00:11:20,211 --> 00:11:23,211
Мислиш ли, че това е всичко?

57
00:11:25,139 --> 00:11:27,953
Може би душите ни са
като капки вода

58
00:11:28,051 --> 00:11:33,452
и след като умрем,
[...]
Everything OK? Download subtitles