Preview Subtitle for That S My Mama


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:02,300 --> 00:00:04,400
Prije tri godine

2
00:00:07,879 --> 00:00:11,098
Prva stvar na koju je
Lila Dash pomislila


3
00:00:11,133 --> 00:00:14,317
tog sudbonosnog jutra
bio je njezin mu Dave.


4
00:00:14,385 --> 00:00:19,089
Pomislila je da bi mu
trebala kupiti novu kravatu.


5
00:00:21,259 --> 00:00:25,929
Pomislila je na svog mu杪
opet to poslijepodne


6
00:00:25,997 --> 00:00:30,901
i odlu鑛la da 詁 mu napraviti
ne嗾o posebno za ve鐺ru.


7
00:00:32,804 --> 00:00:37,007
Te ve鐺ri, Lila je jo jednom
razmi嗟jala o svom mu柆.


8
00:00:37,075 --> 00:00:41,912
i pitala je sebe 嗾o je u鑛nila
da zaslu枴 nekoga


9
00:00:41,979 --> 00:00:44,548
tako divnog.

10
00:00:47,518 --> 00:00:53,857
Hej, ti. O 鐺mu razmi嗟ja?
- Ni鐺mu.

11
00:00:55,259 --> 00:01:00,997
閣o ka枡 da svi izamo na sladoled?
- Volio bih, ali donio sam posao ku詈.

12
00:01:01,065 --> 00:01:04,401
Opet? - Znam.
Tako sam dosadan.

13
00:01:04,469 --> 00:01:09,406
Za嗾o vas dvije ne biste oti嗟e?
- Ne. I詈 詁mo svi sutra.

14
00:01:09,474 --> 00:01:13,376
Kako mo枡 u鑛niti da ovo lice
鐺ka cijeli dan na sladoled?

15
00:01:13,444 --> 00:01:16,113
Izgledaj tu柤o.

16
00:01:16,180 --> 00:01:17,948
Da.

17
00:01:18,015 --> 00:01:21,918
U redu.
Odvest 誦 je sada.

18
00:01:21,986 --> 00:01:23,987
Hajdemo, zlato.

19
00:01:26,124 --> 00:01:31,728
閣o ka枡 da sutra nave鐺r
ostavim svoju radnu torbu u uredu

20
00:01:31,796 --> 00:01:39,636
i dogovorimo ne嗾o posebno,
samo nas troje? - Dogovoreno.

21
00:01:46,677 --> 00:01:52,249
Ali vi啼 ne詁 biti sutra嗜jih
dana za Lilu i Paige Dash,


22
00:01:52,316 --> 00:01:56,253
zato jer je to bila
no kad su se sudarile


23
00:01:56,320 --> 00:01:59,389
sa Susan i Mikeom Delfinom.

24
00:02:09,667 --> 00:02:13,970
Zadnja stvar na koju je Lila Dash
mislila prije nego 嗾o je umrla


25
00:02:14,038 --> 00:02:16,973
bio je njezin mu Dave.

26
00:02:17,041 --> 00:02:20,510
Pitala se 嗾o 詁 njena
smrt njemu napraviti.


27
00:02:26,684 --> 00:02:30,720
Sre誂m za Lilu,

28
00:02:30,788 --> 00:02:33,323
nikada ne詁 saznati.

29
00:02:46,737 --> 00:02:52,842
Bilo je vjen鐶nje nedavno
u Fairviewoj prezbiterijanskoj crkvi.


30
00:02:52,910 --> 00:02:57,313
Sve詁nik je pri鐶o
o potrebama braka


31
00:02:57,381 --> 00:02:59,816
i onda rekao ono 嗾o
svi sve詁nici govore


32
00:02:59,884 --> 00:03:02,685
da zaklju鐺 tu ceremoniju.

33
00:03:02,753 --> 00:03:06,356
Mo枡te poljubiti mladu.

34
00:03:07,898 --> 00:03:12,102
Onda bi crkvena
zvona po鐺la zvoniti,


35
00:03:12,169 --> 00:03:18,642
govore詈 budu詈m mladama posvuda
da je njihov red slijede詈.


36
00:03:20,478 --> 00:03:23,747
Pozdrav, mlado枡nja.
Pogodi 嗾o?

37
00:03:23,814 --> 00:03:25,749
Nazvala sam hotel da im
ka枡m da 詁mo se vjen鐶ti.

38
00:03:25,816 --> 00:03:30,120
Obe訛li su da 詁 nas prebaciti u bolju
sobu i pripremiti 啾mpanjac na ledu.

39
00:03:30,187 --> 00:03:32,622
Zar to nije odli鈩o?
- Da, da to je super.

40
00:03:32,690 --> 00:03:35,659
Nadam se da 詁 nabaciti
malo vi啼 entuzijazma

41
00:03:35,726 --> 00:03:40,497
kad bude rekao "uzimam".
- Opros
[...]
Everything OK? Download subtitles