Preview Subtitle for Bounty Hunters


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:02,438 --> 00:00:05,824
Преди много години,
в една далечна земя,


2
00:00:05,825 --> 00:00:10,489
аз - Аку,
господарят на тъмнината,


3
00:00:10,546 --> 00:00:14,175
освободих невиждано зло.

4
00:00:14,217 --> 00:00:20,217
Но глупав самурайски воин,
владеещ магически меч, ми се опълчи.


5
00:00:25,637 --> 00:00:28,158
Преди да нанесе последният удар,

6
00:00:28,159 --> 00:00:32,659
аз отворих портал във времето
и го изпратих в бъдещето,


7
00:00:32,660 --> 00:00:35,026
където злото е закон.

8
00:00:35,204 --> 00:00:39,538
Сега той търси начин
да се върне в миналото,


9
00:00:39,575 --> 00:00:44,535
за да промени бъдещето на Аку.

10
00:01:13,661 --> 00:01:16,175
САМУРАЙ ДЖАК

11
00:01:16,176 --> 00:01:18,936
по идея на Генди Тартаковски

12
00:01:21,469 --> 00:01:24,872
Добре, значи искаш
само малко отгоре?

13
00:01:24,873 --> 00:01:27,364
Няма проблеми.

14
00:01:27,408 --> 00:01:32,141
По тези места не идват много хора,

15
00:01:32,180 --> 00:01:35,308
но аз ще ви направя безупречен.

16
00:01:35,350 --> 00:01:39,520
С Тонино си в добри ръце,
защото аз съм най-добрият!

17
00:01:39,521 --> 00:01:41,989
Цял живо режа коса.

18
00:01:42,023 --> 00:01:46,326
Без значение колко е дълга или къса,
режа всякаква.

19
00:01:46,327 --> 00:01:52,190
Мама мия! Това е Джуджунга,
аборигенът наемник.

20
00:01:52,233 --> 00:01:56,537
Неговата тръба е уцелила
и най-неуловимата плячка.

21
00:01:56,538 --> 00:01:59,166
Татуиран терор!

22
00:02:00,308 --> 00:02:05,073
Какво прави толкова на Север?
Сигурно ловува нещо.

23
00:02:05,113 --> 00:02:07,814
Определено не е тук
за нощният живот!

24
00:02:07,815 --> 00:02:09,815
Та, както казвах...

25
00:02:11,119 --> 00:02:17,119
Това са Ай и Ам,
позорните близнаци.

26
00:02:18,026 --> 00:02:23,830
Техниките им са толкова лукави,
а уменията им толкова синхронизирани,

27
00:02:23,831 --> 00:02:28,165
че се носи слух,
че имат един мозък.

28
00:02:29,170 --> 00:02:35,170
Което ми напомня, как навремето
стоях в бръснарницата с клиентите.

29
00:02:36,044 --> 00:02:40,447
Някои бяха с хубава,
черна коса, като...

30
00:02:40,481 --> 00:02:45,341
Майчице!
Това е Джентълменът.

31
00:02:45,386 --> 00:02:48,488
Той е изискан човек, но смъртоносен.

32
00:02:48,489 --> 00:02:54,361
Този наемник се е дуелирал с много,
но никой не му е избягал.

33
00:02:54,362 --> 00:02:57,058
Неговото оръжие са ножовете.

34
00:02:57,098 --> 00:03:01,797
Виж го колко е изискан и моден!

35
00:03:01,836 --> 00:03:03,836
Чудесна коса!

36
00:03:04,639 --> 00:03:06,639
Какво е това?

37
00:03:06,674 --> 00:03:11,037
Този не съм го виждал.
Интересно.

38
00:03:15,917 --> 00:03:19,318
Странен човек. Чудя се...

39
00:03:29,564 --> 00:03:31,564
Боже!

40
00:03:33,201 --> 00:03:35,669
Ти... ти... ти си...

41
00:03:35,703 --> 00:03:41,232
Борис, най-големия
и най-лошия ловец на глави!

42
00:05:15,803 --> 00:05:21,573
Какво става тук?
- Изглежда имаме проблем.

43
00:05:22,710 --> 00:05:26,407
Дошли сме за един и същи самурай.

44
00:05:26,447 --> 00:05:30,417
Наистина е така, но не виждам
смисъл да обсъждаме това

45
00:05:30,418 --> 00:05:33,285
в тези ниски температури.

[...]
Everything OK? Download subtitles