Preview Subtitle for Sanctuary Season 1 Tr


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:04,678 --> 00:00:05,969
Freddy, devam et.

2
00:00:05,989 --> 00:00:07,120
Ama bu b鰈gede kal.

3
00:00:07,140 --> 00:00:08,707
- 輍tiyac齧齴 olursa arar齴.
- Evet, tamamd齬.

4
00:00:08,727 --> 00:00:11,370
Zach, yeterince pilimiz ve kasetimiz
oldu饀nu s鰕le.

5
00:00:11,390 --> 00:00:13,607
Evet, evet, tamam齴.
Sadece lensteki kahve izini temizliyor...

6
00:00:13,627 --> 00:00:14,725
Bug黱 i鏸n!

7
00:00:14,745 --> 00:00:16,645
Tamam. Evet, evet. Tamam齴.

8
00:00:16,665 --> 00:00:18,290
- Tamam. Hadi gidelim, gidelim, gidelim.
- Peki.

9
00:00:18,618 --> 00:00:19,995
Hey, minib黶teki yler ne olacak?

10
00:00:20,015 --> 00:00:21,658
- D鼁enlemeyi yapamayaca瘕z...
- Hafif olmal齳齴.

11
00:00:21,678 --> 00:00:23,560
Olay anda oluyor.

12
00:00:24,102 --> 00:00:26,703
Polislerin daha 鏴vreyi g黺enli餰
almaya vakti bile olmam.

13
00:00:26,723 --> 00:00:27,956
Ne demek istedi餴mi anlad齨 m?

14
00:00:27,957 --> 00:00:29,958
Evet... Evet, anlad齧.

15
00:00:30,285 --> 00:00:32,524
辝y belki de polisin buraya gelmesi
i鏸n iyi bir neden vard齬.


16
00:00:32,544 --> 00:00:34,863
Tehlikeli bir ylerin oldu饀 ger鏴餴 gibi.

17
00:00:34,883 --> 00:00:36,448
Birka ki 鰈m demiin, de餴l mi?

18
00:00:36,468 --> 00:00:39,201
Evet, bunun anlam da 鏾k harika ve
haber de餰ri olan bir y oluyor olmal,

19
00:00:39,221 --> 00:00:43,390
her kim bunun 鰖el haberini yaparsa,
b鼀黭 bir kanal i鏸n girmede ilk s齬aya al齬.

20
00:00:43,400 --> 00:00:46,429
Tamam, ger鏴ktende 鏾k harika,
ama sadece biliyorsun ki...


21
00:00:46,565 --> 00:00:48,944
Sen hava k齴齭齨.

22
00:00:48,964 --> 00:00:50,181
Meteorolog.

23
00:00:50,201 --> 00:00:53,650
Bill O'Reilly'de havac olarak baad,
Dan Rather spor sunucusuydu.

24
00:00:53,670 --> 00:00:56,852
Tek ihtiyac齨 olan b鼀黭 bir f齬sat.
Bu, dostum, benimki.

25
00:00:57,084 --> 00:00:59,588
- Evet, ama O'Reilly'e kovulmam...
- Hadi.

26
00:01:00,174 --> 00:01:02,145
Amy Saunders,
Kanal 13 G鰎g tan habeleri.

27
00:01:02,165 --> 00:01:03,625
Bu gece burada olanlar
bize anlatabilir misiniz?

28
00:01:03,645 --> 00:01:05,953
Daha bir y bilmiyoruz.
Bir yler 鲳renince sizi bilgilendirece餴z.

29
00:01:05,973 --> 00:01:11,081
S鰕lentilere 鰈 varm ve etrafta bir 鏴t
ka鏰k bir hayvan etrafta g鰎黮m.

30
00:01:11,081 --> 00:01:13,291
Bize neler oldu饀nu anlatabilir misin?
Halk tehlike alt齨da m?

31
00:01:13,311 --> 00:01:15,001
- Bu bir zoolojik kriz mi?
- Hey, bak齨.

32
00:01:15,021 --> 00:01:17,658
Biz bir yler 鲳renince, siz de 鲳renirsiniz.
辤mdi geri 鏴kilin. 輐inizde.

33
00:01:17,678 --> 00:01:20,142
辵 andan itibaren etkili olmak
鼁ere buras yasak b鰈ge.

34
00:01:22,235 --> 00:01:24,279
莈kime devam et.
Hi鏱ir y ka琮rmak istemiyorum.

35
00:01:24,299 --> 00:01:26,248
Her yi 鏴kiyorum merak etme.

36
00:01:26,534 --> 00:01:29,220
Buraya bir baa giri daha
oldu饀nu nereden biliyorsun?


37
00:01:29,240 --> 00:01:30,481
Kahretsin.

38
00:01:31,711 --> 00:01:34,256
Peki, tamam.

39
00:01:34,276 --> 00:01:37,770
Bunu hakk齨da emin de餴lim Amy.
Bu...


40
00:01:37,790 --> 00:01:39,862
Ne motor ama.

41
00:01:40,048 --> 00:01:42,80
[...]
Everything OK? Download subtitles