Preview Subtitle for Act Ii


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:16,435 --> 00:00:18,903
CUARTO ACTO

2
00:00:55,407 --> 00:00:57,739
Isto ளூ o que queda.

3
00:00:57,776 --> 00:01:00,142
Todo o asunto sந்...

4
00:01:00,179 --> 00:01:02,374
nalgures, debaixo dun
monte de entullo.

5
00:01:17,129 --> 00:01:19,188
Realmente non hai nada.

6
00:01:19,231 --> 00:01:20,425
Banda Hot 8 Brass,
Residente de Lower Ninth Ward

7
00:01:20,466 --> 00:01:23,492
ன como se tiveras cousas na tழ்a cabeza
para lembrar onde estaba,

8
00:01:23,535 --> 00:01:27,164
mais cando vளூs, non hai marcos
nin nada que axude a lembrar

9
00:01:27,206 --> 00:01:29,538
nin onde estநூs.
Podes subir unha rழ்a

10
00:01:29,575 --> 00:01:32,043
pola que andiveches
toda a vida e perderte.

11
00:01:32,077 --> 00:01:35,410
Porque non sabes onde estநூs,
non sabes nada.

12
00:01:35,447 --> 00:01:37,745
ன triste, meu, a igrexa
நூ que foches

13
00:01:37,783 --> 00:01:39,774
toda a vida, a escola
நூ que foches.

14
00:01:39,818 --> 00:01:43,049
Moitos dos vellos que adoitaban
pasar o rato nesta esquina

15
00:01:43,088 --> 00:01:45,113
bebendo a sழ்a cervexa...
isto ளூ un...

16
00:01:45,157 --> 00:01:47,125
un bo barrio que...

17
00:01:47,159 --> 00:01:49,150
marchou, meu.
Desapareceu.

18
00:02:57,062 --> 00:02:58,893
ன simplemente incrங்bel.

19
00:02:58,931 --> 00:03:01,161
Non hai xeito
de que poidan dicir nin sequera

20
00:03:01,200 --> 00:03:03,191
que revisaron estas casas
para atopar xente.

21
00:03:03,235 --> 00:03:05,465
A xente que vove நூ casa,
que vai நூs sழ்as casas,

22
00:03:05,504 --> 00:03:07,870
e aங்nda atopan cadநூveres
nestas casas.

23
00:03:07,906 --> 00:03:10,033
Mesmamente o outro dங்a,

24
00:03:10,075 --> 00:03:12,771
atoparon cinco persoas
no நூtico dunha casa

25
00:03:12,811 --> 00:03:16,144
௭Quen sabe? Alguளூn poderங்a estar alங்
agora mesmo, entre o entullo.

26
00:03:16,181 --> 00:03:19,412
௭Quen somos nந்s para... saber iso?

27
00:03:19,451 --> 00:03:21,681
Pero o exளூrcito di que revisou
todas as casas.

28
00:03:21,720 --> 00:03:24,280
Esta casa ten barrotes de ferro.

29
00:03:24,323 --> 00:03:27,986
Mais ten nழ்meros nas fiestras
coma se as tivesen revisado.

30
00:03:28,026 --> 00:03:30,494
Veண்a, tes que ser honrado.

31
00:03:30,529 --> 00:03:32,895
Non entraron en ningunha
destas casas.

32
00:03:51,683 --> 00:03:55,175
28 de febrero de 2006 - Martes Gordo
Nova Orleநூns, Louisiana

33
00:03:55,220 --> 00:03:57,017
nada cancela o Mardi Gras
NADA.

34
00:04:11,236 --> 00:04:14,228
Sabes, moita xente do paங்s,

35
00:04:14,273 --> 00:04:17,436
ao saber que Nova Orleநூns
tenrங்a outra vez o Mardi Gras,

36
00:04:17,476 --> 00:04:20,206
dixeron "Por que celebran o Mardi Gras?"
Director de Seguridade, Hotel Hyatt

37
00:04:20,245 --> 00:04:22,179
Teண்en que reconstruங்r a cidade.
Activista cultural - Residente de Uptown

38
00:04:22,214 --> 00:04:24,682
Teண்en todos eses problemas,
e isto e aquilo e o de mநூis alந்.

39
00:04:24,716 --> 00:04:26,377
Mais tளூs que entender, meu ben.

40
00:04:26,418 --> 00:04:29,216
Precisamos Mardi Gras
para a nosa cidade.

41
00:04:29,254 --> 00:04:30,516
Grazas por Marchar

42
00:04:30,555 --> 00:04:33,490
ன a nosa curaciந்n, facளூmolo asங்.
Non ளூ para o resto do mundo.

43
00:04:33,525 --> 00:04:35,493
Se non entendes, estநூ bien.
[...]
Everything OK? Download subtitles