Preview Subtitle for Me And Mrs Jones


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:02,967 --> 00:00:05,037
Wat voorafging.

2
00:00:05,247 --> 00:00:10,879
Lyle en ik zijn weer bij elkaar.
-Jullie hadden het toch uitgemaakt?

3
00:00:11,087 --> 00:00:15,126
Je spande 'm ooit voor je karretje
om je te wreken op z'n dochter.

4
00:00:15,327 --> 00:00:19,878
Je werd verIiefd op hem,
maar dat liet hem toen weer koud.

5
00:00:20,087 --> 00:00:25,286
We neuken erop Ios als twee soldaatjes
na het dimmen van het Iicht.

6
00:00:26,967 --> 00:00:29,925
SeIoof me dat het altijd zo zaI blijven.

7
00:00:30,127 --> 00:00:32,516
lk zou er niet op rekenen.

8
00:00:32,727 --> 00:00:37,039
Ik sta op straat en dus trek ik bij juIlie in.
HalIo, moeder.

9
00:00:38,847 --> 00:00:44,080
We kopen een flat goedkoop op,
stoppen er tijd en creativiteit in...

10
00:00:44,287 --> 00:00:48,599
en verkopen 'm dan met winst.
-Wij zijn flippers met een hart.

11
00:00:48,807 --> 00:00:53,756
Ben je van plan om je flat te verkopen?
-Waarom wil jij dat weten, aap?

12
00:00:53,967 --> 00:00:58,199
lk ken de geknipte kopers.
Will en Grace zijn m'n beste vrienden.

13
00:00:58,407 --> 00:01:02,036
Haar man liet haar zitten.
Hij heeft er nooit een gehad.

14
00:01:03,367 --> 00:01:06,325
Het is prachtig.
We gaan grof geld verdienen.

15
00:01:06,527 --> 00:01:10,679
Weet je wat? lk wil m'n huis terug.

16
00:01:11,527 --> 00:01:15,281
Geef haar de flat terug.
-Ze heeft 'm aan ons verkocht.

17
00:01:15,487 --> 00:01:20,117
lk wil met je samenwonen.
lk wil deze flat voor ons kopen.

18
00:01:20,327 --> 00:01:23,444
Zandra zei dat ze
het tehuis vreselijk vond.

19
00:01:23,647 --> 00:01:28,004
Ze kan doodvallen. De Gabors zijn
lief voor haar. lk ben de bruid.

20
00:01:35,767 --> 00:01:38,645
Vertaling: Broadcast Text Amsterdam

21
00:01:49,887 --> 00:01:53,357
Wat een prachtige,
mooie, grote stad toch.

22
00:01:53,567 --> 00:01:57,719
Er wordt hier om de zes seconden
een misdrijf gepIeegd.

23
00:01:57,927 --> 00:01:59,565
ZuIlen we erop wachten?

24
00:02:04,847 --> 00:02:07,202
Daar.
-Drie seconden maar.

25
00:02:08,367 --> 00:02:09,880
Veel sneller.

26
00:02:11,447 --> 00:02:15,360
lk vind het schattig
als je die O's zo lang uitrekt.

27
00:02:15,567 --> 00:02:20,243
Dat vind ik het leukste aan je.
-We hebben het er constant over.

28
00:02:20,447 --> 00:02:26,716
lk wilde het niet meer doen, maar nu
ik weet dat ik een schare fans heb...

29
00:02:26,927 --> 00:02:32,047
lk kom even de papieren afgeven.
De borg is officieel betaaId.

30
00:02:32,207 --> 00:02:36,200
Geweldig. Vroeger mochten homo's
geen borg betaIen.

31
00:02:37,927 --> 00:02:43,206
En aIs prematuur housewarming-
cadeau: een popcornmaker.

32
00:02:43,407 --> 00:02:46,922
Dat had je niet moeten doen.
-lk had er toch twee.

33
00:02:47,967 --> 00:02:51,801
Ideaal voor aI die avonden
dat juIlie thuis zuIlen zijn:

34
00:02:52,007 --> 00:02:54,441
een filmpje huren en popcorn eten.

35
00:02:54,647 --> 00:02:59,243
Zodra ik m'n handen 17 keer
gewassen heb, pak ik 'm uit de doos.

36
00:03:02,967 --> 00:03:06,198
Ik benijd je.
JulIie hoeven niet meer op stap.

37
00:03:06,407 --> 00:03:12,596
En als de tl aangaat, ben je ook niet
meer veroordeeId tot dat ene monster.

38
00:03:13,647 --> 00:03:17,526
Toch trek je de stoute schoen
[...]
Everything OK? Download subtitles