Preview Subtitle for Wrong Numbers


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:39,032 --> 00:01:42,490
Това е Махи!Едно момиче,което
се загуби в света на сънищата.

2
00:01:42,902 --> 00:01:44,597
Което е чакало цял живот!

3
00:01:44,771 --> 00:01:47,604
А това е Каран,
блестящ студент,

4
00:01:48,041 --> 00:01:49,599
Освен книги света,

5
00:01:49,776 --> 00:01:52,506
Единственият му свят е Махи ,

6
00:01:53,146 --> 00:01:55,114
А товамомиче е Арти,

7
00:01:55,281 --> 00:01:58,051
Тя има желание да се наслади във
всеки един аспект от живота си,

8
00:01:58,051 --> 00:02:00,383
тя наистина знае как да изплзва
магията на нейната красота,

9
00:02:00,787 --> 00:02:05,383
А тук имаме един джокер в групата,
, Монти, начинаещ фотограф.

10
00:02:05,558 --> 00:02:08,652
и общите им хоби е:

11
00:02:08,795 --> 00:02:11,628
"Fooling хора с помощта на телефон"

12
00:02:11,931 --> 00:02:15,526
Грешен номер на ден, което води
да ги направи "Bakra" на деня,

13
00:02:21,574 --> 00:02:23,269
Махи!

14
00:02:23,576 --> 00:02:25,407
Махи! Ти още ли стоиш тук.

15
00:02:25,678 --> 00:02:28,044
А майка ти отдавна и приготвила
закустата и те чака на масата .

16
00:02:28,314 --> 00:02:30,782
съжалявам! Татко, аз наистина забравих
за ежедневието си навици.

17
00:02:31,084 --> 00:02:33,279
Твоа е много добър навик,

18
00:02:33,453 --> 00:02:36,286
за организиране на твоите мисли и
поставянето им на хартиен носител.,

19
00:02:42,328 --> 00:02:45,161
Между другото, няма ли да
ходиш в колежа днес?

20
00:02:45,465 --> 00:02:49,060
- Да, в девет часа,
- В 9 часа, виж тук!

21
00:02:52,338 --> 00:02:55,432
Аз трябваше да съм готова вече,
дори и трябваше да взема Арти,

22
00:02:55,842 --> 00:02:57,309
- Хей! Закуската ...
- Слушай ...

23
00:02:57,477 --> 00:02:58,808
Ще си взема нещо от столовата,

24
00:02:58,978 --> 00:03:02,175
"Ох чичо" колко пъти,ще
ти казвам да не го пипаш.,

25
00:03:02,482 --> 00:03:04,313
Трябва да си тръгнеш сега,

26
00:03:04,617 --> 00:03:06,949
Скъпа аз само, исках да чуя
музиката за малко,

27
00:03:07,220 --> 00:03:12,180
- Не чичо ще си заминаваш или ...
- Добре! Ще си тръгвам.

28
00:03:13,226 --> 00:03:15,820
- Арти!
- Хей! Бития.

29
00:03:16,362 --> 00:03:19,923
- Какво се случи с лидера на бандата днес?
- Хммм

30
00:03:19,999 --> 00:03:22,593
- Къде е този силен мъж.
- Монти,

31
00:03:22,735 --> 00:03:24,202
- О, да, да, Монти,

32
00:03:24,637 --> 00:03:28,835
- И този герой "Хера Laal",
- Името му е Каран,чичо.

33
00:03:29,008 --> 00:03:30,976
- О, да Каран
- Сега трябва да напусне,

34
00:03:31,144 --> 00:03:33,977
Добре,тръгвам си,
ще дойде отново.

35
00:03:34,247 --> 00:03:39,207
след толкова много обиди,чичото
напуска къщата на племенница си ...

36
00:03:40,520 --> 00:03:42,613
Твоят чичо има много
интересен характер,

37
00:03:43,890 --> 00:03:46,120
Побързай!Закъсняхме за колежа,

38
00:04:12,785 --> 00:04:15,015
Телефона ми.

39
00:04:17,423 --> 00:04:20,392
Здравей скъпи, зает ли си?

40
00:04:20,560 --> 00:04:22,528
- Не не, искам да кажа, аз съм в клас,

41
00:04:22,795 --> 00:04:27,255
- Така значи, трябва да затваряме.
- Не, не, не го прави, почакай малко.

42
00:04:27,433 --> 00:04:31,164
Всички вие запазете търпение
, аз веднага ще се върна.

43
00:04:31,704 --> 00:04:34,673
Съжалявам, ск
[...]
Everything OK? Download subtitles