Preview Subtitle for Yes Prime Minister


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:07,207 --> 00:00:09,880
ДА, Г-Н ПРЕМИЕР!

2
00:00:10,007 --> 00:00:13,044
Автори: АНТЪНИ ДЖЕЙ
ДЖОНАТАН ЛИН

3
00:00:20,447 --> 00:00:23,803
В главните роли:
ПОЛ ЕДИНГТЪН

4
00:00:25,487 --> 00:00:28,957
НАЙДЖЪЛ ХОТОРН

5
00:00:30,727 --> 00:00:34,117
ДЕРЕК ФАУЛДС

6
00:00:36,407 --> 00:00:39,205
ВЕЛИКИЯТ ПЛАН

7
00:00:47,607 --> 00:00:50,804
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

8
00:01:15,367 --> 00:01:19,042
Генерале, къде е горещата линия?
- Коя по-точно?

9
00:01:19,247 --> 00:01:21,715
С Русия.
- Червената, сър.

10
00:01:22,887 --> 00:01:24,878
На Даунинг стрийт.

11
00:01:24,967 --> 00:01:27,959
Мога ли в спешни случаи да се свържа
със съветския президент?

12
00:01:28,047 --> 00:01:31,722
На теория - да.
Всичко е за пред журналистите.

13
00:01:31,847 --> 00:01:36,079
Веднъж се обадихме на Кремъл,
но говорихме с телефониста.

14
00:01:36,207 --> 00:01:40,758
Той не ви ли свърза?
- Не ни разбра - не знаеше английски.

15
00:01:40,847 --> 00:01:44,123
Колко пъти сте опитвали?
- Не са опитвали много.

16
00:01:44,167 --> 00:01:47,443
За да не създават паника
на другия край на жицата.

17
00:01:47,527 --> 00:01:52,362
Паниката не е желателна
в ядрения век, не мислите ли?

18
00:01:52,447 --> 00:01:55,837
Та... ето значи.
- А, да.

19
00:01:57,447 --> 00:02:01,360
Какво е това?
- Спусъкът, г-н Премиер.

20
00:02:01,447 --> 00:02:03,881
Спусъкът?
- Ядреният спусък. Копчето.

21
00:02:03,967 --> 00:02:06,800
Това?
- Косвено, да.

22
00:02:06,887 --> 00:02:10,596
Чрез него се осъществява
телексна комуникация с Нортууд.

23
00:02:10,687 --> 00:02:15,841
Пращате кодиран сигнал, а операторът
в Нортууд - сигнал за разпознаване.

24
00:02:15,927 --> 00:02:18,202
За да е сигурен, че сте вие.

25
00:02:18,287 --> 00:02:21,597
Щом заповедта ви бъде разпозната
и целта указана,

26
00:02:21,687 --> 00:02:25,282
Нортууд праща команда на една от
подводниците и те натискат копчето.

27
00:02:25,367 --> 00:02:27,722
Просто ей така?
- Просто ей така.

28
00:02:27,807 --> 00:02:30,879
Когато им кажа?
- Когато им кажете.

29
00:02:30,967 --> 00:02:34,039
Няма ли някой... да поспори с мен?

30
00:02:34,127 --> 00:02:37,244
Естествено, че не. Военните
изпълняват, без да задават въпроси.

31
00:02:37,327 --> 00:02:39,841
Ами ако съм пиян?

32
00:02:39,927 --> 00:02:43,840
По-безопасно би било, ако не сте.
- По дяволите!

33
00:02:43,887 --> 00:02:46,685
Вие искахте тази работа, сър.

34
00:02:46,767 --> 00:02:51,158
Ами ако изведнъж откача?
- Министрите може би ще забележат.

35
00:02:51,247 --> 00:02:56,082
Не съм сигурен. Та ако реша нещо,
а после размисля?

36
00:02:56,127 --> 00:02:59,517
Няма проблем:
никой няма да забележи.

37
00:03:02,087 --> 00:03:04,885
Колко бомби имаме?
- Четири атомни подводници,

38
00:03:05,007 --> 00:03:07,805
по шестнайсет носители
с по три бойни глави.

39
00:03:07,927 --> 00:03:10,725
Колко значи са бомбите?
- 192, г-н Премиер.

40
00:03:10,807 --> 00:03:14,197
Всяка една е пет пъти по-мощна
от тази над Хирошима.

41
00:03:14,327 --> 00:03:17,478
Знам какво си мислите -
че не са много.

42
00:03:17,527 --> 00:03:19,757
О, не знам.

43
00:03:19,847 --> 00:03:23,886
Сравнени с 1200 съветски, насочени
към нас, готови всеки миг да полетят.

44
00:03:23,927 --
[...]
Everything OK? Download subtitles