Preview Subtitle for Yes Prime Minister


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:07,244 --> 00:00:10,042
ƒј, √-Ќ ѕ–≈ћ»≈–!

2
00:00:10,124 --> 00:00:13,833
јвтори: јЌ“ЏЌ» ƒ∆≈…
ƒ∆ќЌј“јЌ Ћ»Ќ

3
00:00:20,604 --> 00:00:24,040
¬ главните роли:
ѕќЋ ≈ƒ»Ќ√“ЏЌ

4
00:00:25,604 --> 00:00:29,233
Ќј…ƒ∆ЏЋ ’ќ“ќ–Ќ

5
00:00:30,844 --> 00:00:34,234
ƒ≈–≈  ‘ј”Ћƒ—

6
00:00:36,244 --> 00:00:39,600
»—“»Ќ— ќ ѕј–“Ќ№ќ–—“¬ќ

7
00:00:40,884 --> 00:00:46,356
≈хо, как беше министерски¤т съвет?
ƒобре ли мина, скъпи?

8
00:00:46,444 --> 00:00:50,676
»скам троен скоч.
- “олкова зле? «ащо?

9
00:00:51,524 --> 00:00:55,039
явно финансовата криза е по-тежка,
отколкото очаквахме.

10
00:00:55,084 --> 00:00:58,315
¬сички министерства
тр¤бва да сви¤т разходите си.

11
00:00:58,364 --> 00:01:01,322
Ѕърнард, искаш ли скоч?
- ќ, да, гол¤м.

12
00:01:01,404 --> 00:01:03,634
ќще един троен.

13
00:01:03,684 --> 00:01:06,642
’ъмфри тр¤бваше да го предвиди
и да ме предупреди.

14
00:01:06,684 --> 00:01:10,472
—ър ’ъмфри не разбира от икономика,
г-н ѕремиер, той е хуманитарист.

15
00:01:10,524 --> 00:01:12,879
ј сър ‘ранк, той е шеф на хазната?

16
00:01:12,964 --> 00:01:17,833
“ой разбира от икономика
още по-малко. «авършил е икономика.

17
00:01:18,004 --> 00:01:21,155
Ќе тр¤бва ли  абинетът
да призове към икономии?

18
00:01:21,204 --> 00:01:25,356
¬сички други, освен себе си.
- «начи ти нареди да се пести?

19
00:01:25,444 --> 00:01:29,437
јз не нареждам нищо, скъпа.
јз съм премиер.

20
00:01:29,484 --> 00:01:31,475
Ќо носиш отговорност.

21
00:01:31,564 --> 00:01:34,840
Ќе. ≈дин лидер може да води
само чрез консенсус.

22
00:01:34,924 --> 00:01:37,074
 ой тогава носи отговорност?

23
00:01:37,124 --> 00:01:39,558
јми никой.
- “ова добре ли е?

24
00:01:39,764 --> 00:01:42,961
ћоже би. “акава е демокраци¤та,
и не стига това,

25
00:01:43,004 --> 00:01:48,636
ами ще ме посет¤т и редови депутати,
б¤х им обещал повишение.

26
00:01:48,684 --> 00:01:50,675
 акво ще им кажеш?

27
00:01:50,764 --> 00:01:54,313
„е съм на т¤хна страна, а аз не съм,
че напълно заслужават парите,

28
00:01:54,364 --> 00:01:58,994
което не е в¤рно, и че щом отмине
кризата, това ще е първата ми грижа,

29
00:01:59,044 --> 00:02:03,435
което н¤ма да е така. » че ако те си
гласуват повишение, а после откажат

30
00:02:03,484 --> 00:02:07,796
да повишат заплатите на другите, това
ще увреди престижа на ѕарламента.

31
00:02:08,044 --> 00:02:11,639
 акъвто той н¤ма.
- Ќе са ли им ниски заплатите?

32
00:02:11,684 --> 00:02:17,281
Ќа редовите депутати?
≈дин депутат струва ужасно скъпо.

33
00:02:17,364 --> 00:02:19,753
“ази работа не изисква квалификаци¤,

34
00:02:19,844 --> 00:02:23,678
нито допълнителен труд,
нито критерий,

35
00:02:24,044 --> 00:02:26,797
уютничка е,
осигур¤ва безплатни об¤ди

36
00:02:26,844 --> 00:02:30,553
на куп нахакани пръдльовци
и интриганти,

37
00:02:30,684 --> 00:02:35,360
които хората възприемат сериозно
само заради думата 'депутат'.

38
00:02:35,404 --> 00:02:40,558
 ак ще са им ниски заплатите,
като има по 2000 кандидата за м¤сто?

39
00:02:40,604 --> 00:02:44,882
ƒори да плащат местата си, пак ще има
по 20 кандидата за едно м¤сто.

40
00:02:44,964 --> 00:02:47,922
Ќо ти беше редови депутат
само преди 5 години.

41
00:02:48,004 --> 00:02:50,359
јз б¤х изключение.

42
00:02:50,444 --> 00:02:5
[...]
Everything OK? Download subtitles