Preview Subtitle for Conduit


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:28,470 --> 00:00:33,732
НУЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

2
00:00:34,914 --> 00:00:37,728
Малки дяволчета в училище.

3
00:00:38,809 --> 00:00:42,690
Сценарий и режисура
Жан Виго

4
00:00:51,619 --> 00:00:56,738
Оператор
Борис Кауфман

5
00:00:57,735 --> 00:01:03,529
Oригинална музика
Mорис Жобер

6
00:01:31,020 --> 00:01:34,284
След празниците, обратно на училище

7
00:04:34,002 --> 00:04:35,253
Той е мъртъв!

8
00:05:07,185 --> 00:05:11,211
Без шеги тази година!

9
00:05:11,425 --> 00:05:12,350
Tака ли мислиш?

10
00:05:20,795 --> 00:05:22,016
Хей, новобранци!

11
00:05:22,491 --> 00:05:23,613
С нас имаше един мъртвец.

12
00:05:23,741 --> 00:05:25,593
Дръж се прилично, Кусо!

13
00:05:34,623 --> 00:05:40,098
Добър ден, господине. Сутринта ще доведа
Рене Табар. Мъчно му е за дома.

14
00:05:44,009 --> 00:05:47,009
Беше умрял.

15
00:05:47,110 --> 00:05:49,010
Без майтап, видяхме го.

16
00:06:04,011 --> 00:06:05,893
Аз съм новият учител.

17
00:06:09,975 --> 00:06:11,420
Казвам се г-н Юге.

18
00:06:45,013 --> 00:06:50,713
Рене Табар отсъства. До утре
ще бъде с родителите си.

19
00:06:53,014 --> 00:06:54,820
Лека нощ, господин възпитател.

20
00:07:44,315 --> 00:07:46,015
До крака на леглото ми, Дюпон!

21
00:08:22,616 --> 00:08:26,016
- Кой е там?
- Кусо... Брюел... Колин...

22
00:08:26,700 --> 00:08:28,017
Къде е Дюпон?

23
00:08:29,350 --> 00:08:35,018
Не съм ви викал и тримата,
но ще останете до единайсет.

24
00:08:48,701 --> 00:08:50,106
Трябва да отида, господине.

25
00:08:50,350 --> 00:08:52,020
Може ли да отиде, господине?

26
00:08:59,021 --> 00:09:03,818
Господине, той трябва да отиде!

27
00:09:08,022 --> 00:09:10,462
Върви, не мисли за този глупак.

28
00:09:16,829 --> 00:09:20,010
Там ли сте, Кусо, Брюел и Колин?

29
00:09:20,324 --> 00:09:22,024
Върнете се в леглата.

30
00:10:06,025 --> 00:10:09,424
Пазете тишина, защото ще го стреснете.

31
00:10:35,491 --> 00:10:42,462
Хайде! Ставайте! Ставайте! По-бързо!

32
00:11:36,367 --> 00:11:40,092
Брюел, Кусо, Колин,
нула за поведение и ще дежурите в неделя.

33
00:12:03,388 --> 00:12:04,688
Закъсняваш както винаги, Брюел.

34
00:12:11,707 --> 00:12:13,025
Побързайте!

35
00:12:18,045 --> 00:12:20,038
Искаш ли черна точка за поведение?

36
00:12:34,730 --> 00:12:38,130
МОМЧЕШКИ ЗАГОВОР

37
00:12:39,150 --> 00:12:42,462
Това е планът. Заговорът е готов.

38
00:12:43,062 --> 00:12:48,457
Ние сме наказани, арестувани, затворени,
затова ще се скрием на тавана

39
00:12:49,535 --> 00:12:51,448
Кусо знае от къде да намери храна.

40
00:12:55,033 --> 00:12:56,575
Какво гледа Табар?

41
00:12:58,594 --> 00:13:03,317
- Внимание, учител!
- O, Юге е добро момче,
дори може да ни е приятел.

42
00:13:33,793 --> 00:13:36,266
И така в деня, когато издигнем знамето...

43
00:14:35,614 --> 00:14:36,663
Ами амуниции?

44
00:15:15,092 --> 00:15:18,273
Хайде, по местата! Размърдайте се!

45
00:15:58,737 --> 00:16:00,740
Някой ми е откраднал шоколада!

46
00:16:01,098 --> 00:16:01,828
Пак ни шпионира.

47
00:16:08,647 --> 00:16:11,736
Пак ни шпионира, така ли?
Дайте ми лепилата си.

48
00:16:48,250 --> 00:16:49,536
Виж как се прави.

49
00:17:02,427 --> 00:17:03,892
Дай ми един лист от чекмеджето.

50
00:17:07,660 --> 00:17:
[...]
Everything OK? Download subtitles