Preview Subtitle for Zoom


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:39,272 --> 00:00:40,899
Тимът Зенит.

2
00:00:42,242 --> 00:00:46,042
Петима млади супергерои,
борещи се да защитят света от злото.


3
00:01:02,862 --> 00:01:05,660
Водени от Капитан Зуум
И неговия брат Конкашън,


4
00:01:07,300 --> 00:01:09,234
Тимът спаси много животи.

5
00:01:11,504 --> 00:01:13,472
Тим Зенит.

6
00:01:16,543 --> 00:01:19,603
И с помощта на техния ръководител
на програмата Др. Грант


7
00:01:20,980 --> 00:01:23,414
Правителството им разреши
да умножат силите си


8
00:01:23,483 --> 00:01:25,610
като използват Гама 13 - радияция.

9
00:01:28,488 --> 00:01:31,150
Зуум стана по - бърз и силен,

10
00:01:33,026 --> 00:01:36,052
но Гама привлече Конкашън
на страната на злото.


11
00:01:37,297 --> 00:01:39,458
и той се обърна срещу
собствения си тим.


12
00:01:46,706 --> 00:01:48,367
Зуум загуби силите си

13
00:01:49,375 --> 00:01:50,569
и своя брат.

14
00:02:08,761 --> 00:02:12,026
Приближаваме.
Готови за деактиважия на прикриващия щит.


15
00:02:20,406 --> 00:02:24,172
Предупредих те де не ме безпокоиш
докато Светът отива към края си.

16
00:02:24,277 --> 00:02:25,835
Незнам нищо за края на Света,

17
00:02:25,912 --> 00:02:28,142
но съм по следите на
на хипредименционална аномалия,

18
00:02:28,214 --> 00:02:31,012
която е в състояние да ни пренася във
времето и космическото пространство.

19
00:02:31,084 --> 00:02:34,076
Др Грант,бях съвсем ясен .

20
00:02:34,521 --> 00:02:35,886
Разрешете ми да опитам.

21
00:02:35,955 --> 00:02:38,549
Конкашън е още жив
и ще се завърне.

22
00:02:38,625 --> 00:02:40,217
Той беше погубен!

23
00:02:41,561 --> 00:02:44,291
- Не.
- И двамата го видяхме.

24
00:02:45,565 --> 00:02:46,554
Не.

25
00:02:48,234 --> 00:02:50,361
12 дни до края

26
00:02:50,737 --> 00:02:52,136
Времето изтича.

27
00:02:53,673 --> 00:02:56,039
Прекратявам Програма Зенит!

28
00:02:56,442 --> 00:02:59,934
Намерете ми някакви деца.
Чудновати, отхвърлени, странни.

29
00:03:00,480 --> 00:03:01,879
Дайте ми този проект.

30
00:03:05,351 --> 00:03:07,717
Зуум е единственият,
който може да ги обучи.

31
00:03:07,787 --> 00:03:09,015
Зуум е единственият,
който може да ги обучи.

32
00:03:09,088 --> 00:03:12,546
намерете го, проверете състоянието му
и го доведете отново тук.

33
00:03:15,895 --> 00:03:17,624
Той откозва да ни съдейства.

34
00:03:17,697 --> 00:03:20,860
Лауреат на Нобелова награда, докторе.
Все ще измислиш нещо.

35
00:03:56,869 --> 00:03:58,769
Добре - гледа ни. Сега ела.

36
00:04:01,841 --> 00:04:03,638
Колата пристигна, госпожо.

37
00:04:05,311 --> 00:04:06,573
Внимавай!

38
00:04:10,750 --> 00:04:13,310
Сигурна ли сте, че сте добре?

39
00:04:13,486 --> 00:04:16,046
- Този човек за малко да ме убие.
- Внимавай с

40
00:04:16,122 --> 00:04:17,180
маслото!

41
00:04:18,625 --> 00:04:20,422
Не те ли предупредих
за това мазно петно?

42
00:04:20,493 --> 00:04:22,051
Хайде, ставай!

43
00:04:23,529 --> 00:04:24,518
Грант?

44
00:04:24,797 --> 00:04:26,856
- Здрасти Зуум
- Джак.

45
00:04:28,167 --> 00:04:30,158
Да, Джак.

46
00:04:31,337 --> 00:04:32,861
Радвам се да те видя!

47
00:04:33,172 --> 00:04:35,003
[...]
Everything OK? Download subtitles