Preview Subtitle for The Pacific


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:02,428 --> 00:00:05,784
We onderbreken dit programma voor
een speciaal nieuwsbulletin.

2
00:00:05,785 --> 00:00:09,040
'De Japanners hebben Pearl Harbor
aangevallen door de lucht,'

3
00:00:09,170 --> 00:00:10,798
kondigde President Roosevelt zojuist aan.

4
00:00:10,799 --> 00:00:15,121
'Details zijn nog niet beschikbaar.
Het Witte Huis legt nu een verklaring af.'

5
00:00:15,722 --> 00:00:26,600
Gisteren... 7 december... 1941...
een schandelijke dag.

6
00:00:26,901 --> 00:00:29,536
De Verenigde Staten van Amerika...

7
00:00:29,829 --> 00:00:33,106
werden onverwachts en met opzet aangevallen.

8
00:00:34,408 --> 00:00:37,387
7 December 1941.

9
00:00:37,388 --> 00:00:40,839
Het was Amerika's grootste militaire ramp

10
00:00:40,908 --> 00:00:43,060
en markeerde een ingang voor
de Tweede Wereldoorlog,

11
00:00:43,400 --> 00:00:47,210
welke gevolgd zou worden door
6 maanden onafgebroken nederlagen.

12
00:00:48,263 --> 00:00:50,014
Wake viel in de handen van de vijand...

13
00:00:50,015 --> 00:00:51,808
Guam gaf zich snel over aan de Japanners...

14
00:00:51,909 --> 00:00:54,476
Japanse troepen veroverden
het meeste van Lusan...

15
00:00:54,577 --> 00:00:57,383
en drukte de aanval door naar de
rest van de Filippijnen.

16
00:00:58,702 --> 00:01:01,060
Binnen een half jaar na Pearl Harbour

17
00:01:01,061 --> 00:01:05,315
hadden de Japanners 鳬n van de grootste
territoriale rijken in de historie.

18
00:01:07,607 --> 00:01:12,497
Tegen de zomer van 1942 stonden
ze op de drempel van Australi.

19
00:01:13,010 --> 00:01:16,788
hun aandacht richtend op een klein
afgelegen eiland in de stille zuidzee.

20
00:01:17,326 --> 00:01:18,826
'Guadacanal.'

21
00:01:21,057 --> 00:01:24,642
Hier bouwden de Japanners
snel een vliegveld.

22
00:01:25,215 --> 00:01:27,145
Als ze dat vliegveld zouden afmaken,

23
00:01:27,146 --> 00:01:30,975
zouden ze de aanvoerlijnen van de Verenigde
Staten naar Australi kunnen verlammen.

24
00:01:31,676 --> 00:01:37,496
Het ontzeggen aan de USA van een basis zou
't verloop van de oorlog beinvloeden.

25
00:01:41,173 --> 00:01:43,205
In augustus 1942,

26
00:01:43,279 --> 00:01:46,424
bijna 9 maanden na de
aanval op Pearl Harbour,

27
00:01:46,750 --> 00:01:50,089
vertrok het eerste marineschip
vanuit Nieuw Zeeland

28
00:01:51,116 --> 00:01:54,630
op weg naar het eerste Amerikaanse
offensief in de Tweede Wereldoorlog.

29
00:01:58,340 --> 00:02:01,590
Er is ons nooit verteld
dat we in gevecht gingen.

30
00:02:01,690 --> 00:02:03,580
Ze vertelden ons dat we naar een

31
00:02:03,980 --> 00:02:08,730
eiland gingen in Japanse handen,
Guadalcanal genoemd.

32
00:02:08,730 --> 00:02:10,690
Ze noemden het zelfs Guadalcanar,

33
00:02:10,690 --> 00:02:13,840
ze wisten niet eens hoe ze
de naam moesten spellen.

34
00:02:18,250 --> 00:02:20,110
Dat was een smerige oorlog, man.

35
00:02:20,690 --> 00:02:25,150
Ik vertel je, het maakt me vandaag nog
bang en het is 60 tot 70 jaar geleden.

36
00:02:32,780 --> 00:02:36,200
We hadden geen idee dat het
een belangrijke gebeurtenis was.

37
00:02:37,510 --> 00:02:40,660
We hadden geen idee dat wij de
voorhoede waren van dit alles.

38
00:02:43,160 --> 00:02:45,110
Het belangrijkste was in leven te blijven.

39
00:03:23,728 -
[...]
Everything OK? Download subtitles