Preview Subtitle for The Adventures Of Sinbad


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:23,980 --> 00:00:24,776
Firuz...

2
00:00:26,387 --> 00:00:27,121
dobro sam...

3
00:00:29,555 --> 00:00:30,542
tako mi due Sinbade...

4
00:00:31,349 --> 00:00:33,652
udovite je 20 puta vee od broda...

5
00:01:06,831 --> 00:01:09,148
ako ne unitimo prokletu stvar...
razbie brod u komadie...

6
00:01:09,402 --> 00:01:10,256
pazi...

7
00:01:18,167 --> 00:01:19,514
ti si kapetan...
uini neto...

8
00:01:20,071 --> 00:01:21,265
pa,otvoren sam za prijedloge...

9
00:01:22,332 --> 00:01:23,261
to je velika riba...

10
00:01:23,849 --> 00:01:26,025
ta stvar je 10 puta vea od broda...

11
00:01:28,615 --> 00:01:29,572
ti zbroji matematiku...

12
00:01:30,139 --> 00:01:31,185
Tubar,preuzmi kormilo...

13
00:01:43,945 --> 00:01:44,714
moramo je silom srediti...

14
00:01:45,284 --> 00:01:46,345
trebam baklju i bavu baruta...

15
00:01:46,765 --> 00:01:47,355
odlina ideja...

16
00:01:47,594 --> 00:01:49,377
bacimo na nju bavu i zapalimo je...

17
00:01:50,457 --> 00:01:52,340
moramo navui udovite da doe...
i sugurno ga pogoditi,,,

18
00:01:53,083 --> 00:01:56,643
kad bava eksplodira...
mora ve biti baena na njega...

19
00:01:57,566 --> 00:01:58,230
ja u namjestiti katapult za bavu...

20
00:01:58,837 --> 00:02:01,196
dobro,uinimo ovo...
ako promaimo,biemo riblja hrana

21
00:02:11,297 --> 00:02:12,315
idemo,brzo...

22
00:02:17,724 --> 00:02:18,501
odakle e lansirati bavu sada?

23
00:02:19,100 --> 00:02:20,755
ja u lansirati bavu...
s vrha jarbola...

24
00:02:21,240 --> 00:02:21,721
to je ludilo...

25
00:02:22,123 --> 00:02:23,807
a,da mi svi ljudi izginu...
to nije ludo?

26
00:02:24,358 --> 00:02:25,133
dobro kae...

27
00:02:30,192 --> 00:02:34,545
zakrpajte rupe,
ta stvar nas nee srediti...

28
00:02:45,314 --> 00:02:46,681
poeli mi sreu...

29
00:03:54,278 --> 00:03:55,729
nije lijepo to to radi...

30
00:04:02,361 --> 00:04:03,667
Bravo,Sinbade!
jesi li dobro?

31
00:04:04,944 --> 00:04:07,607
ovo polako postaje...
jedno od mojih najdraih putovanja...

32
00:04:17,257 --> 00:04:19,306
-SINBADOVE AVANTURE-

33
00:05:20,435 --> 00:05:23,211
-Sinbadov povratak-
2 dio.

34
00:05:27,659 --> 00:05:29,141
Kopno na vidiku...

35
00:05:51,352 --> 00:05:53,057
naite voa i svjee vode...
koliko god moete...

36
00:05:54,123 --> 00:05:55,590
ja u posjetiti Dimdija...

37
00:06:50,269 --> 00:06:51,067
ne mii se...

38
00:06:52,958 --> 00:06:54,165
ne bi ni sanjao o tome...

39
00:06:54,686 --> 00:06:57,909
dobro,onda...
Dermot,pusti ga zasada...

40
00:07:09,711 --> 00:07:11,571
ti pria s tom pticom?
ona te slua?

41
00:07:12,571 --> 00:07:15,791
zato ne bi?
obe djelimo isti dom...

42
00:07:16,807 --> 00:07:18,007
moe priati s glupim zvijerima...

43
00:07:18,841 --> 00:07:20,354
nije li to ono to radim ovaj tren?

44
00:07:23,143 --> 00:07:27,041
ma ti je bri od mozga...
shvaa li da ti ona ne eli zlo?

45
00:07:28,591 --> 00:07:30,105
ona samo uva svoju gazdaricu...

46
00:07:31,792 --> 00:07:32,508
samo elim...

47
00:07:32,946 --> 00:07:34,131
odmakni se...

48
00:07:34,900 --> 00:07:39,075
srediu te s ovim rukama prije neg trepne...

49
00:07:40,828 --> 00:07:41,751
samo elim...

50
00:07:42,199
[...]
Everything OK? Download subtitles