Preview Subtitle for Dracula Prince Of Darkness


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:17,784 --> 00:00:21,481 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
Svijet zna legendu...

2
00:00:23,390 --> 00:00:26,917 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
Mnogi znaju mit...

3
00:00:29,162 --> 00:00:32,757 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
Ali samo neki znaju istinu.

4
00:00:40,106 --> 00:00:45,669 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
Dracula:
Tamni Princ

5
00:01:17,910 --> 00:01:19,701 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
Rumunjska.

6
00:01:19,412 --> 00:01:22,848 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
Godinama, otomanski Turci
okupirali su moju zemlju,

7
00:01:22,949 --> 00:01:25,008 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
porobljavajući
rumunjski narod.

8
00:01:25,118 --> 00:01:28,815 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
Surađujući s Turcima,
izdajnički rumunjski plemići,

9
00:01:28,922 --> 00:01:32,358 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
privilegirana klasa ljudi,
tražili su profit

10
00:01:32,459 --> 00:01:35,019 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
na račun svojih zemljaka.

11
00:01:35,128 --> 00:01:37,688 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
Mađarska,
bojeći se daljnje turske agresije,

12
00:01:37,797 --> 00:01:40,527 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
uzdigla je vojsku rumunjskih domoljuba

13
00:01:40,633 --> 00:01:43,329 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
kako bi istjerala sultanove
snage van.

14
00:01:43,436 --> 00:01:46,462 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
Naš zapovjednik,
Princ Vlad Dracula,

15
00:01:46,573 --> 00:01:48,473 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
od kojega su strahovali
njegovi neprijatelji,

16
00:01:48,575 --> 00:01:52,671 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
koji su ga znali pod imenom "Vlad Tepeš",
"Vlad Nabijač Na Kolac"...

17
00:01:52,779 --> 00:01:55,111 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
bio je omiljen
u svom narodu

18
00:01:55,215 --> 00:01:58,082 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
i vratio se da
se bori protiv Turaka

19
00:01:58,184 --> 00:02:00,982 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
i uništi te plemiće
koji su ih podržavali.

20
00:02:02,122 --> 00:02:03,749 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
Požuri.

21
00:02:03,857 --> 00:02:05,586 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
Vlad Tepeš dolazi.

22
00:02:05,692 --> 00:02:07,660 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
Požuri.
Vlad Tepeš dolazi.

23
00:02:07,760 --> 00:02:09,455 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
Požuri, požuri!

24
00:02:09,562 --> 00:02:11,393 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
Požuri!

25
00:02:11,498 --> 00:02:14,262 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
Požuri.
Prokleta bila!

26
00:02:20,673 --> 00:02:23,005 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
Ti si izdajica
svog naroda.

27
00:02:24,744 --> 00:02:26,837 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
I lopov.

28
00:02:27,947 --> 00:02:28,936 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
Ja...

29
00:02:30,483 --> 00:02:31,415 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
Ja nisam kriv.

30
00:02:46,733 --> 00:02:48,496 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
Sada je tvoj.

31
00:04:13,353 --> 00:04:16,117 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
Slao sam ti poruke.
Nisi se obazirao na njih.

32
00:04:16,222 --> 00:04:18,850 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
Oče Stefan,
ja vodim rat.

33
00:04:18,958 --> 00:04:21,119 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
Ne možeš ignorirati crkvu.

34
00:04:21,227 --> 00:04:23,422 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
Vidjet ćemo.

35
00:04:25,632 --> 00:04:27,623 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
Ako te crkva odbaci,

36
00:04:27,734 --> 00:04:30,430 X1:000 X2:719 Y1:002 Y2:477
kada umreš i za
[...]
Everything OK? Download subtitles