Preview Subtitle for Der Blaue Engel


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:03:35,900 --> 00:03:37,000
DoruХak!

2
00:03:44,500 --> 00:03:47,400
Te cigarete... sve smrdi.

3
00:05:38,800 --> 00:05:40,900
Ionako nije vie pevao.

4
00:06:43,100 --> 00:06:44,300
Sklonite se!

5
00:07:04,900 --> 00:07:06,800
"пubre"

6
00:08:04,900 --> 00:08:06,000
Tiina!

7
00:08:08,400 --> 00:08:09,700
Tiina!

8
00:08:13,400 --> 00:08:15,100
Dolazi stari!

9
00:08:32,400 --> 00:08:33,300
Sedite!

10
00:09:28,800 --> 00:09:31,100
DoПi ovamo!

11
00:09:40,400 --> 00:09:42,400
Obrii to!

12
00:09:54,800 --> 00:09:57,000
Tiina! Sedi!

13
00:10:10,900 --> 00:10:12,200
Pa, gospodo...

14
00:10:13,000 --> 00:10:17,100
da vidimo ta ste jo nauХili.

15
00:10:18,300 --> 00:10:20,400
JuХe smo stali kod...

16
00:10:20,700 --> 00:10:24,700
Hamleta, 3. Хina, 1. scene.

17
00:10:34,500 --> 00:10:35,700
Pa?

18
00:11:00,200 --> 00:11:02,400
Stani! Pogreno!

19
00:11:05,100 --> 00:11:08,700
хak ne moe ni da
izgovori engleski Хlan!

20
00:11:09,600 --> 00:11:12,000
Ponavljaj za mnom:

21
00:11:29,200 --> 00:11:30,700
Razdvoji zube!

22
00:11:35,800 --> 00:11:36,900
Sedi!

23
00:11:38,400 --> 00:11:40,100
Izvadite vae sveske!

24
00:11:48,500 --> 00:11:49,800
Piite.

25
00:11:50,500 --> 00:11:52,500
Julije Cezar.

26
00:11:54,800 --> 00:11:56,900
ta bi se dogodilo...

27
00:11:57,800 --> 00:12:01,700
da... Mark Entoni...

28
00:12:03,100 --> 00:12:06,900
nije drao govor?

29
00:14:00,400 --> 00:14:02,200
Ustani!

30
00:14:15,500 --> 00:14:16,500
Sedi!

31
00:14:20,400 --> 00:14:22,500
PriХaФemo o ovome kasnije!

32
00:15:47,500 --> 00:15:48,300
Ulazi!

33
00:15:59,900 --> 00:16:01,200
DoПi ovamo!

34
00:16:08,500 --> 00:16:09,700
Sedi!

35
00:16:14,800 --> 00:16:18,400
ZnaХi i ti! Moj
najbolji student!

36
00:16:19,200 --> 00:16:20,700
Ali profesore... -Tiina!

37
00:16:23,100 --> 00:16:24,500
Zar se ne stidi?

38
00:16:25,500 --> 00:16:27,800
Tiina! Gledaj u mene!

39
00:16:29,400 --> 00:16:31,500
Otkud ti te slike? -Ne znam.

40
00:16:31,800 --> 00:16:33,900
Nemoj da me lae!

41
00:16:34,500 --> 00:16:37,300
Mora da ih je neko
stavio u moju aktentanu.

42
00:16:39,100 --> 00:16:40,800
I ti oХekuje od mene
da poverujem u to?

43
00:16:42,000 --> 00:16:45,900
Svi me mrze jer ne
izlazim sa njima uveХe.

44
00:16:46,300 --> 00:16:47,900
Gde to?

45
00:16:49,500 --> 00:16:50,400
Kai mi istinu.

46
00:16:50,600 --> 00:16:54,800
Idu u "Plavi anПeo"
svake noФi... sa enama.

47
00:16:58,000 --> 00:16:59,400
U "Plavi anПeo".

48
00:17:23,200 --> 00:17:25,600
Idi sada! PriХaФemo kasnije!

49
00:21:42,200 --> 00:21:43,500
Ovde!

50
00:21:43,800 --> 00:21:45,000
Mene!

51
00:21:49,400 --> 00:21:51,800
DoПi ovamo, Lola!
Evo ga novac!

52
00:22:13,400 --> 00:22:16,700
Stani! Ne mrdaj!

53
00:23:44,000 --> 00:23:47,400
ta kog Пavola radi
u mojoj spavaФoj sobi?

54
00:23:50,100 --> 00:23:51,200
ZnaХi vi ste...

55
00:23:51,700 --> 00:23:55,300
umetnica Lola?

56
00:23:58,700 --> 00:24:00,300
Jeste li vi policajac?

57
00:24:01,300 --> 00:24:05,600
Greite, madam! Ja
sam lmanuel Rat...

58
00:24:06,600 --> 00:24:09,000
profesor na
lokalnom fakultetu!

59
00:24:13,000 --> 00:24:15,300
Onda bar moete
da skinete eir!

60

[...]
Everything OK? Download subtitles