Preview Subtitle for Blake


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:32,111 --> 00:00:34,164
ƒиректор ƒърст

2
00:00:34,389 --> 00:00:38,046
 акво правиш в коридора по това време?
- ўе се върна, но закъсн¤вам.

3
00:00:38,146 --> 00:00:40,222
Ћукас.

4
00:00:43,429 --> 00:00:46,685
 акво?
- Ќос¤ си доклада.

5
00:00:47,212 --> 00:00:49,716
Ѕеше за понеделник.
- ¬се още е...

6
00:00:50,668 --> 00:00:53,473
за още н¤колко секунди.
- ’убаво.

7
00:00:54,675 --> 00:00:56,703
ƒобра работа и лека нощ.

8
00:00:59,534 --> 00:01:02,914
»скам об¤снение и то сега.

9
00:01:07,222 --> 00:01:09,300
¬ръщай се в ста¤та си, Ћукас.

10
00:01:11,805 --> 00:01:13,831
¬еднага!

11
00:01:21,046 --> 00:01:24,428
ѕрофесор ћидълтън?
ƒобре ли сте?

12
00:01:26,557 --> 00:01:28,608
ѕрофесоре?

13
00:01:31,716 --> 00:01:36,149
ќ Ѕоже, не още един...

14
00:01:40,556 --> 00:01:43,662
» така, майка ми ме остав¤
в това училище,

15
00:01:44,288 --> 00:01:47,418
и мисл¤, че е като
всички други места, където съм била

16
00:01:47,996 --> 00:01:50,048
ученици,

17
00:01:51,951 --> 00:01:54,005
учители,
директор

18
00:01:54,231 --> 00:01:56,960
знаете като в обикновените училища,
но не е

19
00:01:57,411 --> 00:02:00,917
странни неща стават тук,
наистина странни.

20
00:02:02,295 --> 00:02:04,380
ј този какво прави тук?

21
00:02:04,481 --> 00:02:09,558
Ќещо става и н¤кой стои зад него.
» ние ще го разнищим.

22
00:02:09,658 --> 00:02:12,613
Ќ¤ма нищо нередно
в гимнази¤ Ѕлейк ’олзи.

23
00:02:13,478 --> 00:02:15,495
”чилище „ерната ƒупка

24
00:02:25,210 --> 00:02:28,757
 азвам ти, професор ћидълтън
беше там в един момент,

25
00:02:28,857 --> 00:02:30,946
а в следващи¤ изчезна.

26
00:02:31,046 --> 00:02:35,133
ƒа видим, миналата година
имаше дух в мазето,

27
00:02:35,233 --> 00:02:37,407
след това торнадо в салона,

28
00:02:37,507 --> 00:02:41,439
и да не забрав¤ме най-странното нещо,
което си вид¤л

29
00:02:41,539 --> 00:02:45,170
мамут в басейна.
Ќамери си живот, акъл.

30
00:02:45,346 --> 00:02:48,752
»мам живот, акъл.

31
00:02:50,430 --> 00:02:52,508
“ова беше странно.

32
00:03:29,092 --> 00:03:32,598
»звин¤вай сбърках ста¤та.
“ова са моите CD-та.

33
00:03:34,762 --> 00:03:38,431
» мо¤та ста¤.
 акво си направила с не¤?

34
00:03:38,531 --> 00:03:40,968
’аресва ли ти?
- Ќе.

35
00:03:41,068 --> 00:03:44,839
 акво правиш тук?
- ћест¤ се.  азвам се ƒжоузи.

36
00:03:46,742 --> 00:03:48,985
–азмених леглата,
дано н¤маш нищо против.

37
00:03:49,106 --> 00:03:52,732
Ќапротив имам. “ук сам от 2 години,
не можеш просто да взимаш леглото ми.

38
00:03:52,832 --> 00:03:54,856
Ќаложи се. ƒоктора ми каза,
че ако не сто¤ до прозорец,

39
00:03:54,956 --> 00:03:57,079
мога да ход¤ на сън.

40
00:03:57,179 --> 00:04:01,566
Ѕолест наречена...
агорасомоневоза.

41
00:04:01,687 --> 00:04:04,570
ћайка ми е психиатър,
баща ми мозъчен хирург,

42
00:04:04,671 --> 00:04:06,936
а аз съм запалена по наука, с IQ 172.

43
00:04:07,036 --> 00:04:10,541
Ќ¤ма такава болест агорасомоневоза.
- Ќова е.

44
00:04:11,924 --> 00:04:14,007
ћного е топло тук.
»маме ли вентилатор?

45
00:04:16,672 --> 00:04:19,416
Ќе мога да издържам вече,
г-н ѕиърсън.

46
00:04:19,677 --> 00:04:22,641
“ова е втори¤т човек,
който просто изчезна.

47
00:04:23,383 --> 00:04:25,426
—игурен съ
[...]
Everything OK? Download subtitles