Preview Subtitle for Tears Of The Sun Cd2


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:10,646 --> 00:01:20,646
--- vertaald door www.zjieb.nl ---

2
00:01:25,293 --> 00:01:29,286
Spanningen die al maanden in Nigeria broeiden
zijn gisteren tot een uitbarsting gekomen...

3
00:01:29,464 --> 00:01:33,662
toen de verbannen generaal Mustafa Yakubu
een snelle, gewelddadige staatsgreep pleegde...

4
00:01:33,835 --> 00:01:38,204
tegen de democratisch verkozen
regering van president Samuel Azuka.

5
00:01:38,373 --> 00:01:42,605
In dit land dat 120 miljoen mensen en meer
dan 250 etnische groeperingen herbergt...

6
00:01:42,777 --> 00:01:45,541
is er al een lange geschiedenis
van etnische haatgevoelens...

7
00:01:45,713 --> 00:01:50,241
vooral tussen de Fulani moslims uit het
noorden en de christelijke Ibos uit het zuiden.

8
00:01:51,052 --> 00:01:53,612
De zegevierende Fulani rebellen
zijn de straat opgegaan...

9
00:01:53,788 --> 00:01:57,383
terwijl de geweldsuitbarstingen in het
hele land de kop blijven opsteken.

10
00:01:58,126 --> 00:02:02,620
Duizenden mensen zijn gedood tijdens
gevechten of erna ge\xecuteerd.

11
00:02:02,797 --> 00:02:06,563
De meeste Ibos, die bang zijn voor een etnische
zuivering, hebben hun huizen achtergelaten...

12
00:02:06,734 --> 00:02:11,068
en ontvluchten de stad of zoeken
het eerste het beste toevluchtsoord.

13
00:02:11,239 --> 00:02:14,470
Generaal Yakubu heeft het grootste
deel van het land onder controle...

14
00:02:14,642 --> 00:02:16,405
en lijkt stevig in het zadel te zitten.

15
00:02:16,577 --> 00:02:19,478
Er is geen nieuws over de reactie van de
Verenigde Naties op de staatsgreep,

16
00:02:19,647 --> 00:02:23,640
maar troepen van de Verenigde Staten zijn al
begonnen met de evacuatie van de ambassade.

17
00:02:41,502 --> 00:02:44,903
Zoals u achter mij kunt zien,
is er op de USS Harry S. Truman...

18
00:02:45,173 --> 00:02:50,577
veel activiteit daar landgenoten in het buitenland
uit heel Nigeria ge\vacueerd worden.

19
00:02:50,745 --> 00:02:52,337
Dit ooit zo vredige land...

20
00:02:52,513 --> 00:02:57,075
is opgeschrokken door een reeks van etnische
onrusten en korte maar felle gevechten...

21
00:02:57,285 --> 00:03:00,516
voornamelijk om de zeggenschap
van de enorme olievoorraad van Nigeria.

22
00:03:00,922 --> 00:03:03,049
Niets kan echter het land voorbereiden...

23
00:03:03,257 --> 00:03:07,694
op de verpletterende en beslissende
gebeurtenis die juist heeft plaatsgevonden.

24
00:03:10,531 --> 00:03:14,092
We hebben juist vernomen
dat de volledige presidenti\le familie...

25
00:03:14,268 --> 00:03:16,532
vermoord is. Ik herhaal:

26
00:03:16,704 --> 00:03:20,333
de volledige presidenti\le
familie is vermoord.

27
00:03:37,792 --> 00:03:39,555
Welkom aan boord, ambassadeur.
- Dank u.

28
00:03:39,761 --> 00:03:41,228
Geeft u die maar hier.

29
00:03:41,629 --> 00:03:43,460
Hij heeft een kogel in zijn been!

30
00:03:44,365 --> 00:03:46,560
Breng hem onmiddellijk naar de ziekenboeg!

31
00:03:50,772 --> 00:03:52,239
Kijk eens aan.

32
00:03:52,406 --> 00:03:54,169
Welkom terug.
- Dank u.

33
00:03:55,343 --> 00:03:59,404
We waarderen het dat u zich daar uit de naad
hebt gewerkt, maar jullie moeten weer terug.

34
00:03:59,881 --> 00:04:04,511
Een missie met prioriteit. We moeten ASAP een
zeer belangrijk persoon bevrijden.

35
[...]
Everything OK? Download subtitles