Preview Subtitle for The Crazies


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:01,005 --> 00:01:04,301
Dva dana ranije

2
00:01:51,361 --> 00:01:53,784
Dr Dutton... Moja tetka je u gradu.

3
00:01:55,237 --> 00:01:59,078
I ona je takoğe bolesna. -Moraæeš
veèeras da ostaneš do kasno.

4
00:01:59,502 --> 00:02:02,441
Trebala bi da pošalješ
poruku "tetki" Scottyju i

5
00:02:03,358 --> 00:02:05,297
da mu kaeš da ne moeš da
stigneš na bejzbol utakmicu.

6
00:02:05,350 --> 00:02:08,182
Èek'... kako? Scotty i ja...

7
00:02:08,183 --> 00:02:11,016
Ma daj, Becky... Najgora
èuvana tajna u gradu.

8
00:02:11,022 --> 00:02:18,127
To puno govori! Hajde... Briši odavde
i zabavi se. -Hvala, dr Dutton.

9
00:02:34,005 --> 00:02:37,629
Baš me briga šta na kalendaru piše.
Poèetak prvenstva, to je prvi dan proleæa.

10
00:02:37,630 --> 00:02:41,567
Ne, ne... Šerif nikada ne
plaæa kafu. -Lepo od tebe, Bene.

11
00:02:42,528 --> 00:02:45,024
Ali direktorova zvezda æe morati
da plati kaznu za parkiranje.

12
00:02:45,150 --> 00:02:47,070
Otvori mu raèun.
-Da, gospodine.

13
00:02:54,842 --> 00:02:59,644
Klinac brzo baca. -Isto tako
vozi. Dobro bacanje, Scotty!

14
00:03:23,432 --> 00:03:25,353
Centar terena.

15
00:03:27,913 --> 00:03:29,835
O, gospode!

16
00:03:32,156 --> 00:03:34,076
Tommy!

17
00:03:36,032 --> 00:03:39,020
Ostanite tu.
-Momci, ostanite na klupi.

18
00:03:40,878 --> 00:03:44,270
Sklonite ih sa terena.
Direktore, neka svi idu na klupu.

19
00:03:46,874 --> 00:03:49,275
Rory, imamo utakmicu.

20
00:03:49,771 --> 00:03:53,227
Igramo bejzbol, a ti dolaziš sa
orujem? Kog ğavola to radiš?

21
00:03:54,931 --> 00:03:58,772
Rory... Pijan si. To je sve.

22
00:03:59,287 --> 00:04:01,230
Sad samo... spusti oruje.

23
00:04:03,653 --> 00:04:05,958
Rory? Spusti oruje...

24
00:04:08,531 --> 00:04:10,452
Spusti ga.

25
00:04:10,923 --> 00:04:12,843
Rory.

26
00:04:13,830 --> 00:04:15,751
Rory?

27
00:04:17,707 --> 00:04:20,614
Sad, spusti oruje.

28
00:04:25,945 --> 00:04:27,865
Rory?

29
00:04:29,822 --> 00:04:31,742
Boe!

30
00:04:47,746 --> 00:04:51,971
Okrug Ogden Marsh
Populacija: 1.260


31
00:04:55,524 --> 00:04:58,693
GRAD POLUDELIH

32
00:05:05,196 --> 00:05:08,103
Ujutru æu imati nalaz alkohola u krvi.

33
00:05:09,073 --> 00:05:11,196
Za kompletan toksikološki
nalaz trebaæe nedelju dana.

34
00:05:12,950 --> 00:05:15,276
Kako se driš, Davide?

35
00:05:17,796 --> 00:05:20,703
Je l' Peggy došla?
-Upravo je ušla sa sinom.

36
00:05:23,611 --> 00:05:26,536
Davide, moda sad
nije najbolji trenutak.

37
00:05:28,456 --> 00:05:30,886
Sine... Smiri se.

38
00:05:38,149 --> 00:05:40,069
Tako mi je ao.

39
00:05:42,175 --> 00:05:44,095
Voleo sam Roryja...
voleo sam ga puno.

40
00:05:44,177 --> 00:05:47,862
Šta je radio tamo?
-Pio je.

41
00:05:47,863 --> 00:05:51,705
To je sve. -Rory je prestao pre dve
godine... znaš kako je bio ponosan na to.

42
00:05:53,655 --> 00:05:57,976
Je l' to govoriš? Da je bio pijan?
Je l' to prièaš ljudima? -Ne...

43
00:05:58,067 --> 00:06:01,907
Da si morao da to uradiš?
Da si morao da ga ubiješ?

44
00:07:31,542 --> 00:07:33,463
Ispravno si postupio.

45
00:07:36,873 --> 00:07:40,714
Treba da me krive.
-Davide...

46
00:07:42,367 --> 00:07:44,287
Ispravno si postupio.

47
00:07:56,74
[...]
Everything OK? Download subtitles