Preview Subtitle for The X Files Season 7 Pl


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,100 --> 00:00:03,000
www.musictext.info - teksty piosenek

2
00:00:08,000 --> 00:00:09,600
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ. ZACHODNIA AFRYKA.

3
00:00:10,300 --> 00:00:13,700
Przybyłam tutaj w poszukiwaniu
czegoś w co nie wierzyłam.

4
00:00:18,600 --> 00:00:20,500
Zostałam, wbrew samej sobie,

5
00:00:20,600 --> 00:00:24,500
wbrew wszystkiemu
co uważałam za prawdziwe.

6
00:00:28,800 --> 00:00:31,600
I pozostanę tu tak długo jak mogę...

7
00:00:31,700 --> 00:00:34,200
dopóki ciebie i twój wspaniały umysł

8
00:00:34,300 --> 00:00:37,900
pochłania ta straszliwa choroba.

9
00:00:38,000 --> 00:00:40,800
Jakiegoż odkrycia dokonałam?

10
00:00:40,900 --> 00:00:43,800
Jak mogę pogodzić to co widziałam
z tym co już wiem?

11
00:00:45,000 --> 00:00:47,500
Czuję, że nie mnie było dane
się tego dowiedzieć,

12
00:00:47,600 --> 00:00:50,100
lecz tobie
aby nadać sens...

13
00:00:50,200 --> 00:00:52,900
utworzyć związek
którego nie da się zignorować.

14
00:00:54,600 --> 00:00:58,900
Związek, który dla mnie,
jest zaprzeczeniem wszelkiej logiki.

15
00:01:02,700 --> 00:01:07,400
Czymże jest to źródło mocy,
które trzymam w ręku... ten rysunek?

16
00:01:07,500 --> 00:01:12,400
prosta odbitka pobrana
z powierzchni statku?

17
00:01:12,500 --> 00:01:16,700
Obserwowałam jak ten oto przedmiot odbiera ci
niezaprzeczalne oparcie...

18
00:01:16,800 --> 00:01:19,000
i jak temu ulegasz.

19
00:01:19,100 --> 00:01:21,600
Teraz muszę odkryć...

20
00:01:21,700 --> 00:01:24,600
co powstrzymuje cię w twojej chorobie
od poszukiwań.

21
00:01:24,700 --> 00:01:28,100
Wierzę, że każde lekarstwo
leży w źródle swej choroby.

22
00:01:44,000 --> 00:01:46,300
Kto tam jest?

23
00:01:46,400 --> 00:01:48,300
Kto tam jest?

24
00:03:44,900 --> 00:03:48,800
Uspokoił się
w ciągu ostatnich 36 godzin.

25
00:03:48,900 --> 00:03:50,800
Ale nie śpi.

26
00:03:50,900 --> 00:03:52,800
W jego płacie skroniowym
odkryliśmy działalność...

27
00:03:52,900 --> 00:03:55,300
jaką przedtem nigdy nie widzieliśmy.

28
00:03:55,400 --> 00:03:59,900
To właśnie nie pozwala
jego mózgowi odpocząć,

29
00:04:00,000 --> 00:04:02,600
objawiając się często
w postaci napadów agresji.

30
00:04:02,700 --> 00:04:04,800
Czasem wobec samego siebie.

31
00:04:04,900 --> 00:04:08,200
- Nie możecie go uspokoić?
- Tak.

32
00:04:08,300 --> 00:04:12,300
Udało nam się spowolnić go na krótko i
wywołać stan neuralnego czuwania.

33
00:04:12,400 --> 00:04:15,300
Tylko tak
możemy przeprowadzić badania.

34
00:04:15,400 --> 00:04:17,300
Jednak w międzyczasie,

35
00:04:17,400 --> 00:04:19,300
jego mózg po prostu umrze.

36
00:04:32,900 --> 00:04:34,800
Agencie Mulder?

37
00:04:46,800 --> 00:04:49,200
Agencie Mulder?
słyszy mnie pan?

38
00:04:53,900 --> 00:04:55,800
Wiesz kim jestem?

39
00:04:57,900 --> 00:05:00,100
To ja Skinner,
Walter Skinner.

40
00:05:06,200 --> 00:05:08,600
Możemy chociaż wyprowadzić go stąd,
by mógł zaczerpnąć trochę świeżego powietrza?

41
00:05:11,400 --> 00:05:14,400
Puść go!
On nie może oddychać!

42
00:05:24,600 --> 00:05:28,000
- Gdzie?
- Puszczaj, Mulder.
Nie chcę zrobić ci krzywdy.

43
00:05:30,100 --> 00:05:32,000
Dalej.
Puść go.

44
00:05:34,900 --> 00:05:37,600
- Proszę tam zostać panie Skinner.

45
00:0
[...]
Everything OK? Download subtitles