Preview Subtitle for A Thousand Words


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,206 --> 00:00:02,230
Досега в "Грозната Бети".

2
00:00:02,250 --> 00:00:04,550
Ще се запиша в клас за писатели.
- Това е страхотно.

3
00:00:04,551 --> 00:00:07,914
Ще бъда писател.
- Следвай буквата "Б", тя ще те отведе

4
00:00:07,995 --> 00:00:11,495
до целувката, а тя до баща ти.
- Ти си моето "Б".

5
00:00:11,498 --> 00:00:15,407
Джин Симънс ми е баща.
-Който е "за", да отстраня Вилхелмина,

6
00:00:15,410 --> 00:00:17,794
да каже "Аз".
- Аз.

7
00:00:17,874 --> 00:00:20,379
Щом не мога да стана Мийд,

8
00:00:20,474 --> 00:00:22,659
ще си родя наследник.

9
00:00:22,770 --> 00:00:25,686
Изследванията показват,
че имате неподходяща утроба.

10
00:00:25,689 --> 00:00:27,814
Трябва да намерим някой,
който да контролирам.

11
00:00:27,915 --> 00:00:30,159
Почти сме готови.
Погледнете.

12
00:00:30,850 --> 00:00:33,124
Изненада!

13
00:00:33,200 --> 00:00:35,324
За новият ти салон е.

14
00:00:35,555 --> 00:00:38,135
Много си отивате.

15
00:00:39,946 --> 00:00:42,531
Да, много си отиват.

16
00:00:50,163 --> 00:00:53,746
Бети, благодаря ти, че ми
позволи да се упражнявам на теб.

17
00:00:53,751 --> 00:00:56,479
Сега, когато "Разкрасителният
салон на Хилда" е отворен

18
00:00:56,491 --> 00:00:59,031
не мога да рискувам
да правя грешки на клиенти.

19
00:00:59,032 --> 00:01:01,883
Хилда, ти не правиш грешки.

20
00:01:04,932 --> 00:01:07,332
Какво? Искаше
да приличаш на принцеса.

21
00:01:07,411 --> 00:01:09,771
Май е прекалено
царствено за нощен клуб.

22
00:01:09,883 --> 00:01:11,508
Просто исках
да съм различна.

23
00:01:11,588 --> 00:01:15,319
Днес е първото представяне на групата
на Хенри, исках да изглеждам хубаво.

24
00:01:15,320 --> 00:01:17,499
На мен ми харесва,
изглеждаш като в група.

25
00:01:18,570 --> 00:01:19,884
Очите.

26
00:01:19,980 --> 00:01:22,131
Всъщност не съм
от групата, защото

27
00:01:22,112 --> 00:01:24,727
Хенри не е в групата,
той е мениджър.

28
00:01:24,728 --> 00:01:26,784
Човекът, което
сплотява групата.

29
00:01:27,619 --> 00:01:28,835
Добре, достатъчно.

30
00:01:28,914 --> 00:01:32,214
Според мен трябва да кажеш на
Човекът, че името на групата е тъпо.

31
00:01:32,215 --> 00:01:33,842
И.Р.С?

32
00:01:33,843 --> 00:01:35,652
Забавно е.
Те са счетоводители.

33
00:01:35,660 --> 00:01:38,295
В полза на ритъма.
Сещаш ли се?

34
00:01:38,298 --> 00:01:40,504
Не.
Очите.

35
00:01:40,619 --> 00:01:42,520
Лелю Бети,
още едно писмо.

36
00:01:42,523 --> 00:01:44,495
О Боже, не.

37
00:01:44,498 --> 00:01:46,656
Тоест, интересно е.

38
00:01:48,146 --> 00:01:49,891
От "Ню Йорк ревю".

39
00:01:50,356 --> 00:01:52,534
Пратих им статията,
която написах за татко,

40
00:01:52,540 --> 00:01:55,146
играейки на домино
с онези възрастни хора.

41
00:02:01,126 --> 00:02:04,446
Не бъди толкова тъжна.
Този има истински подпис, размазан е.

42
00:02:04,449 --> 00:02:07,261
Да, някой наистина
е използвал време да ти откаже.

43
00:02:07,263 --> 00:02:10,233
От "Роузвет" беше официално писмо.
- А жената от "Плетиво"

44
00:02:10,236 --> 00:02:13,349
те нарече г-не/ г-жо.
- Добре, не ми помагате.

45
00:02:13,352 --> 00:02:15,033
Вечерята е готова!

46
00:02:15,381 --> 00:02:17,692
Това може да помогне.

47
00:02:20,358 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles